„Relikwie ukrzyżowania” w mediach

To, co zasługuje na szczególną uwagę w „Relikwiach ukrzyżowania”, to godna podziwu uważność autora w przytaczaniu i odtwarzaniu średniowiecznych dziejów relikwii. Media zauważyły to i doceniły, publikując wzmianki na temat książki. Oto niektóre z nich.

opoka.org.pl, „Relikwie ukrzyżowania” – historia świadków śmierci Jezusa:

Autor z godną podziwu pasją odkrywcy przeszukuje źródła i tropi wszelkie ślady relikwii ukrzyżowania Chrystusa. Rozpoczyna od najważniejszej – drzewa Krzyża Świętego. Dlaczego te kawałki drewna tak bardzo poruszały ludzi? Ponieważ krzyż jest nie tylko narzędziem śmierci Chrystusa, ale również Jego figurą i symbolem. W książce mowa jest także o innych artefaktach związanych z ukrzyżowaniem, m.in. gwoździach, koronie cierniowej, świętej włóczni i Całunie Turyńskim (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: opoka.org.pl.

deon.pl, Relikwie ukrzyżowania:

(…) To, co zasługuje na szczególną uwagę w Relikwiach ukrzyżowania, to godna podziwu uważność autora w przytaczaniu i odtwarzaniu średniowiecznych dziejów relikwii. Skuteczne przedstawienie wydarzeń, wraz z uwarunkowaniami historycznymi, pozwoliło mu odpowiedzieć na niektóre z pytań aktualnych po dziś dzień, m.in. Dlaczego mamy dzisiaj tyle gwoździ Męki Pańskiej? Czym należy wyjaśnić zachowanie belki krzyżowej? (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: deon.pl.

wiara.pl, Relikwie ukrzyżowania:

(…) – Odkrycie relikwii Krzyża Świętego pociągnęło za sobą trudne do oszacowania konsekwencje. Nadało impuls wszystkim dziedzinom sztuki. Najświetniejsze dzieła powstałe od czasu epoki klasycznej wyrosły właśnie z nabożeństwa do naszego Pana i były wynikiem pragnienia, by poświęcić Mu w darze wszystko, co On podarował nam – napisał James Charles Wall w Relikwiach ukrzyżowania (tytuł oryginalny: Relics from the Crucifixion. Where They Went and How They Got There) (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: wiara.pl.

Tygodnik Idziemy” (nr 09/2022) oraz idziemy.pl, Niemi świadkowie:

Dla chrześcijanina krzyż to znak odkupienia i symbol miłości, którą Bóg obdarzył człowieka. Ile jednak wiemy o samym krzyżu i innych relikwiach ukrzyżowania?

James Charles Walla zabiera czytelnika w podróż, pełną historycznych zaułków, która pozwala odkryć wiadome i niewiadome na temat najważniejszego znaku chrześcijan. Autor przytacza legendy na temat drzewa, z którego wykonany był Chrystusowy krzyż, opisuje misję św. Heleny, a także dalsze dzieje relikwii – nie tylko krzyża, ale także całunu turyńskiego, korony cierniowej, szat Chrystusa czy świętej lancy, która przebiła Jego bok.

Znalezienie krzyża, w efekcie misji podjętej przez matkę Konstantyna I, wywarło ogromny wpływ na Imperium Rzymskie, a później na całą Europę. Nie tylko w dziedzinie religii i polityki, ale także w literaturze i sztuce. Jak podkreśla autor, to „poruszyło ludzkie umysły głębiej niż kiedykolwiek uczyniła to jakakolwiek inna rzecz z wyjątkiem Eucharystii. Wzbudziło wśród chrześcijan nieznany wcześniej zapał, niemający analogii w żadnej innej religii świata, nie wyłączając nawet muzułmańskiej. Krzyż stał się sztandarem, nie tylko wiary, lecz także narodów”. To lektura, która pomoże spojrzeć nieco inaczej na krzyż, nie tylko w Wielkim Poście.

Gość Niedzielny”, warszawa.gosc.pl, 3 marca 2022 r., Najświętsze pamiątki:

Relikwie krzyża, na którym umarł Jezus, i inne przedmioty związane z Jego męką od wieków byty i są otaczane najwyższą czcią.

Brytyjski historyk James Charles Wall opisał na początku ubiegłego stulecia (w 1910 r.) historię pochodzenie relikwii związanych z pasją Jezusa. Szczególnie wnikliwie przyjrzał się dziejom relikwii Krzyża Świętego, nie pomijając wszelkich wątpliwości z nimi związanych i próbując oddzielić prawdę historyczną od legend. Starał się ustalić, jak doszło do odkrycia tej najcenniejszej relikwii i do przewiezienia jej w odległe krańce świata. Cześć dla tych relikwii była tak olbrzymia, że stanowiły one powód walk, stały się najcenniejszym darem godnym władców, a dla jej godnego przechowywania budowano okazałe katedry. Autor opisuje też cesarza Herakliusza, który po odzyskaniu krzyża z rąk Persów zdjął cesarskie szaty i wszystkie insygnia władzy, a następnie boso, w chłopskiej sukmanie na własnych ramionach wniósł go na kalwarię w Jerozolimie. Jak podkreślał autor, „krzyż jest czymś więcej niż narzędziem śmierci Chrystusa; jest figurą i symbolem naszego Pana”. Wyjaśniał też wiele niejasności, np. dlaczego relikwie Nieco mniej szczegółowo przyjrzał się pozostałym narzędziom męki Pańskiej: gwoździom, koronie cierniowej, świętej krwi, chuście św. Weroniki, szacie Jezusa, włóczni, którą rzymski żołnierz Longin przebił bok i serce Ukrzyżowanego. Ciekawie przedstawiono też losy Całunu Turyńskiego. Natomiast dodać trzeba, że dzięki najnowszym badaniom płótna, w które owinięto ciało zmarłego Chrystusa, przeprowadzonym za pomocą nowoczesnych metod, poznaliśmy więcej szczegółowych informacji. Szkoda, że we współczesnym wydaniu nie zrezygnowano z rysunków relikwii i nie zastąpiono ich zdjęciami krzyża świętego pochodzą z różnych gatunków drzew.

kosciol.wiara.pl, Najdroższe pamiątki pasji Jezusa. Książki dla czytelników, Joanna Jureczko-Wilk:

Relikwie krzyża, na którym umarł Jezus i inne przedmioty związane z Jego męką od wieków są otaczane najwyższą czcią.

Brytyjski historyk James Charles Wall opisał na początku ubiegłego stulecia historię pochodzenie relikwii związanych z pasją Jezusa. Szczególnie wnikliwie przyjrzał się dziejom relikwii Krzyża Świętego, nie pomijając wszelkich wątpliwości z nimi związanych i próbując oddzielić prawdę historyczną od legend.

Starał się ustalić, jak doszło do odkrycia tej najcenniejszej relikwii i do jej przewiezienia w odległe krańce świata. Cześć dla niej była tak olbrzymia, że była powodem walk, stała się też najwyższym darem władców, a dla jej godnego przechowywania budowano okazałe katedry.

W książce opisano też cesarza Herakliusza, który po odzyskaniu Krzyża z rąk Persów, zdjął cesarskie szaty i wszystkie insygnia władzy, a następnie boso, w chłopskiej sukmanie, na własnych ramionach wniósł Drzewo na Kalwarię w Jerozolimie. Bo jak podkreślał autor: „Krzyż jest czymś więcej niż narzędziem śmierci Chrystusa; jest figurą i symbolem naszego Pana”. Wyjaśnia wiele niejasności np. dlaczego relikwie krzyża świętego pochodzą z różnych gatunków drzew.

Nieco mniej szczegółowo przyjrzał się autor pozostałym narzędziom Męki Pańskiej: gwoździom, koronie cierniowej, świętej krwi, chuście św. Weroniki, szacie Jezusa, włóczni, którą rzymski żołnierz Longin przebił bok i serce Ukrzyżowanego (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: kosciol.wiara.pl.

dorzeczy.pl, Przegląd religijny: Relikwie ukrzyżowania”:

(…) To, co zasługuje na szczególną uwagę w Relikwiach ukrzyżowania, to godna podziwu uważność autora w przytaczaniu i odtwarzaniu średniowiecznych dziejów relikwii. Skuteczne przedstawienie wydarzeń, wraz z uwarunkowaniami historycznymi, pozwoliło mu odpowiedzieć na niektóre z pytań aktualnych po dziś dzień, m.in. Dlaczego mamy dzisiaj tyle gwoździ Męki Pańskiej? Czym należy wyjaśnić zachowanie belki krzyżowej? (…)

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: dorzeczy.pl.

Echo Katolickie”, 3 marca 2022 r.

Przypominanie zbawczych wydarzeń i odtwarzanie świętych miejsc w Jerozolimie staje się zarazem pretekstem do podjęcia wewnętrznej pielgrzymki i refleksji nad cierpieniem ukrzyżowanego Jezusa. Zabitego z miłości do nas! Inna książka wydawnictwa W drodze to -przedstawiona z pasją odkrywcy – opowieść wszelkich śladach relikwii ukrzyżowania Chrystusa. James Charles Wall, brytyjski pisarz antykwariusz, znawca pism ojców Kościoła, rozpoczyna swoje „śledztwo” od przybliżenia najważniejszej relikwii – drzewa Krzyża Świętego, której odkrycie – jak zaznacza – pociągnęło za sobą trudne do oszacowania konsekwencje. „Nadało impuls wszystkim dziedzinom sztuki. Najświetniejsze dzieła powstałe od czasu epoki klasycznej wyrosły właśnie z nabożeństwa do naszego Pana i były wynikiem pragnienia, by poświęcić Mu w darze wszystko, co On podarował nam” – zaznacza. W książce mowa jest także o innych artefaktach związanych z ukrzyżowaniem, m.in.: gwoździach, koronie cierniowej, świętej włóczni i Całunie Turyńskim.

Radio Nadzieja, 15 marca 2022 r., Anna Czytowska:

misyjne.pl, Hubert Piechocki:

Dwupak

W Wielkim Poście szczególnie mocno jesteśmy zaproszeni do rozważania tych najważniejszych tajemnic naszej wiary. Ciekawą pomocą w tym mogą być dwie książki, które wydało właśnie Wydawnictwo W Drodze. Pierwsza z nich to „Co Jezus widział z krzyża” Antonina-Dalmace’a Sertillangesa OP, a druga to „Relikwie ukrzyżowania” Jamesa Charlesa Walla. Nie bez powodu piszę o nich razem. Stanowią bowiem swoisty „dwupak” na Wielki Post. Podpowiada nam to już zresztą sam wygląd okładek obu książek. Na każdej z nich znajduje się połowa korony cierniowej. Dopiero gdy postawimy obok siebie obie książki – otrzymujemy całą koronę cierniową. 

„Relikwie ukrzyżowania”

Druga część korony cierniowej to „Relikwie ukrzyżowania”. Znów Wydawnictwo W drodze podarowało nam książkę pisarza żyjącego na przełomie XIX i XX w. (co zresztą ciekawe, obaj autorzy żyli dokładnie w tych samych latach 1860-1943). Wcześniej szliśmy tropem miejsc i osób, teraz bardziej tropem przedmiotów związanych z ukrzyżowaniem Jezusa. Poszukiwanie relikwii ukrzyżowania od początku było bardzo ważne dla chrześcijan. Warto więc prześledzić historię relikwii – tych bardziej i mniej znanych. Autor, brytyjski znawca pism ojców Kościoła, opowiada o krzyżu świętym, o tym, jak relikwię tę znalazła św. Helena. Ale pisze też o gwoździach, napisie, koronie cierniowej, szacie czy świętej lancy. To bardzo interesujące źródło wiedzy – zwłaszcza tej historycznej. Pozwala nam uporządkować fakty (ale też legendy) na temat relikwii ukrzyżowania. To spojrzenie z zupełnie innej strony na wydarzenia zbawcze. Pozwala nam inaczej podejść do medytacji męski i śmierci Jezusa – a w ten sposób przygotować się na przeżywanie nadchodzącego Wielkiego Piątku.

deon.pl, Co wiadomo o drzewie Krzyża, na którym umarł Jezus?:

Gdzie rosło drzewo, z którego zrobiono Krzyż? Z jakiego gatunku drewna został on wykonany? Przeczytaj fragment książki Jamesa Charlesa Walla Relikwie ukrzyżowania i przekonaj się, co na temat drzewa Krzyża mówią apokryficzne legendy, europejski folklor i badacze.

Kiedy na świecie rozbrzmiewała wiadomość o odnalezieniu Krzyża Świętego i każdy pytał o szczegóły, odpowiednio do sposobu myślenia każdego umysłu, rodziły się między innymi następujące pytania:

Z jakiego drewna został zrobiony? Gdzie rosło drzewo? W jakim miejscu wypuściła pąki roślina, która, gdy dojrzała, miała stać się narzędziem tortur i surowym łożem śmierci Syna Bożego, Syna Człowieczego oraz środkiem zbawienia świata? (…)

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: deon.pl.

lubimyczytac.pl, granice.pl, Danuta Szelejewska:

Dla chrześcijanina krzyż jest nie tylko narzędziem śmierci Chrystusa, ale przede wszystkim znakiem odkupienia, wyrazem miłości Boga do człowieka oraz zwycięstwa życia nad śmiercią. „Relikwie ukrzyżowania” to teologiczne rozważania o tym, jak z symbolu hańby krzyż stał się obiektem adoracji.

Spojrzenie wgłąb historii przenosi czytelnika na tereny Imperium Rzymskiego, gdzie za sprawą Konstantyna I Wielkiego, krzyż zajął miejsce orła na sztandarze cesarskim, rozpoczynając tym samym nowy rozdział w historii Jerozolimy. Powołując się na tradycje, James Charles Wall w swojej publikacji bada pochodzenie drzewa Krzyża, poświęca uwagę odnalezieniu Jego relikwii przez świętą Helenę (podzieliła krzyż Chrystusa na trzy części, aby ofiarować je głównym ówczesnym ośrodkom chrześcijaństwa: Jerozolimie, Rzymowi, Konstantynopolowi). Obszernie pisze o krucjatach, które zmieniły całą historię Europy i zachodniej Azji. Analizuje napis na tabliczce umieszczonej nad głową ukrzyżowanego Pana. Omawia kwestię gwoździ, korony cierniowej, lancy, szaty, Całunu Turyńskiego oraz chusty świętej Weroniki, a także Krwi wypływającej z przebitego boku Chrystusa, którą być może gorliwie zebrali Jego uczniowie. Wymienia również dzieła poświęcone Krzyżowi (przytacza je w całości lub fragmenty, podaje autora, tytuł i czas powstania), zaliczając je do cennego dziedzictwa najpiękniejszych kompozycji (hymny uwielbienia, poematy, sekwencje).

Podważające mnóstwo domniemanych fałszerstw rozważania są interesujące i drobiazgowe, przez co wyjaśnionych zostaje wiele trudnych kwestii w sposób całkowicie zrozumiały dla czytelnika. W refleksjach autora nie brakuje faktów dotyczących zarówno życia religijnego, jak i przebiegu historycznych wydarzeń. Pomocne są fachowe interpretacje, wyjaśnienia komentatorów, przemyślenia egzegetów, myśli teologów i filozofów, refleksje ojców Kościoła. Są daty, nazwiska, pełnione funkcje, plany oraz osiągnięcia papieskie, opisy wydarzeń. Cytowane fragmenty biblijne opatrzono siglami. Słowom greckim przyporządkowano łacińskie odpowiedniki. Pomocą służą przypisy dolne, źródła (polskie i obcojęzyczne), alfabetyczny indeks osób oraz czarno-białe ilustracje (ich wykaz zamieszczono na końcu książki).

Publikacja Wydawnictwa W drodze dla ludzi wierzących stanie się umocnieniem w wierze, poszukującym natomiast pozwoli wyjaśnić wiele spornych kwestii.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze