„Następny papież” w mediach

„Następny papież” w mediach

Na polskim rynku wydawniczym ukazała się właśnie najnowsza książka Georg’a Weigel’a – amerykańskiego pisarza katolickiego, teologa, działacza społecznego i politycznego, autora najlepiej sprzedającej się biografii papieża Jana Pawła II pt. „Świadek nadziei”.

W mediach ukazało się wiele wzmianek na temat książki Następny papież. Oto niektóre z nich.

Nowa książka George`a Weigela – „Następny papież. Urząd Piotra i misja Kościoła”:

„Następny papież. Urząd Piotra i misja Kościoła” – to nowa książka George’a Weigel’a, amerykańskiego teologa i pisarza katolickiego, autora cenionej biografii Jana Pawła II pt. “Świadek nadziei”. Jej tematem jest Kościół katolicki u progu wielkich przemian. Weigel z erudycją opisuje ewolucję katolicyzmu od „Kościoła kontrreformacji” do „Kościoła nowej ewangelizacji” oraz wyzwania które stoją przed Kościołem w XXI wieku. Proponuje, co powinni zrobić przyszli przywódcy Kościoła, zwłaszcza następny papież. Książka ukazuje się nakładem Wydawnictwa W Drodze.

George Weigel w ciągu ostatnich trzydziestu lat przeprowadził szereg długich rozmów z trzema papieżami: Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem. Wiedza wyniesiona z tych dialogów – jak również z wieloletnich kontaktów z katolikami ze wszystkich kontynentów, reprezentującymi wszystkie stany życia w Kościele – stała się dla niego motywacją do przedstawienia swoich refleksji w książce „The Next Pope: The Office of Peter and a Church in Mission” – „Następny papież. Urząd Piotra i misja Kościoła”…

Pełna wersja tekstu dostępna jest na stronie: ekai.pl, niedziela.pl

George Weigel o wyzwaniach stojących przed Kościołem katolickim w XXI wieku:

Kościół, który nie głosi Ewangelii, jako zbawczej prawdy i posłannictwa miłosier­dzia Bożego dla każdego człowieka, który wydaje się myśleć o sobie, jako o organizacji pozarządowej wykonującej spo­łecznie akceptowane dzieła charytatywne – umiera” – zwraca uwagę George Weigel.

Na rynku wydawniczym ukazała najnowsza książka Georga Weigla Następny papież. Urząd Piotra i misja Kościoła. Autor analizuje w niej wyzwania stojące przed Kościołem katolickim w XXI wieku. Proponuje, co powinien zrobić kolejny papież, aby pozostać wiernymi działaniu Ducha Świętego.

W ocenie Weigla w czasie następnego pontyfikatu Kościół wkroczy na nieznane terytorium. Kluczowa jest więc refleksja nad dwiema kwestiami: Czego Duch Święty uczy Kościół w okresie przejściowym? Jakie cechy musi posiadać człowiek, który będzie przeprowadzał katolicką wspólnotę przez te przemiany?…


Pełna wersja tekstu dostępna jest na stronie: gosc.pl, info.wiara.pl, radioem.pl, wnp.pl, niezalezna.pl

Jaki będzie następny papież?:

Pontyfikaty i nauczanie ostatnich trzech papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka łączy doświadczenie Soboru Watykańskiego II.

Tymczasem następca papieża Franciszka będzie już przedstawicielem nowego pokolenia – które w czasach Vaticanum II dopiero dorastało, więc jego spojrzenie na doświadczenia soborowe kształtujące Kościół Katolicki w XX i XXI w. będzie inne. Jakie zatem zadania czekają następnego papieża?

George Weigel, amerykański teolog katolicki i biograf Jana Pawła II, podejmuje ciekawą refleksję na temat pontyfikatu kolejnego następcy na Stolicy Piotrowej w świetle ostatnich 150 lat historii katolicyzmu. Diagnozując obecny stan Kościoła, autor zaznacza, że epokowa przemiana już się rozpoczęła, ale wraz z kolejnym pontyfikatem Kościół wkroczy na zupełnie „nieznane terytorium”. Kluczem do rozważań są dwa pytania: czego Duch Święty uczy Kościół w okresie przejściowym oraz jakie cechy powinien posiadać człowiek, który przeprowadzi wspólnotę katolicką przez te przemiany.

W dwunastu rozdziałach George Weigel bezkompromisowo porusza kwestię nowej ewangelizacji jako strategii Kościoła na XXI wiek, właściwego pojmowania natury urzędu Piotrowego oraz doktryny katolickiej. Wskazuje, że ożywienie humanizmu chrześcijańskiego powinno być odpowiedzią na kryzys koncepcji osoby, który dotknął cywilizację XXI wieku, a następny papież musi dostrzegać, że nacisk moralny jest jedynym, jaki Kościół może wywierać w świecie polityki i gospodarki globalnej. Nieodzowne jest także wzmocnienie episkopatów, reforma procesu wyboru biskupów oraz reforma kapłaństwa i życia konsekrowanego, których kondycja jest wskaźnikiem witalności Kościoła, jak również gruntowna reforma administracyjna i finansowa Stolicy Apostolskiej. Według autora zadaniem kolejnego papieża będzie przypomnienie katolikom świeckim o ich powołaniu do bycia uczniami-misjonarzami, ale też dążenie do opartej na prawdzie jedności chrześcijan oraz dialogu międzyreligijnego.

Autor nie pozostawia wątpliwości, że „(…) następny papież musi być przede wszystkim radykalnie nawróconym uczniem” Chrystusa, a lektura prowokuje czytelnika także do postawienia bardzo osobistych pytań: o radykalizm własnego nawrócenia i uczestnictwo w Kościele.

Materiał ukazał się na łamach tygodnika „Idziemy” oraz na stronie idziemy.pl

Grudniowe nowości W drodze:

George Weigel w ciągu ostatnich trzydziestu lat przepro­wadził szereg długich rozmów z trzema papieżami: Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem. Wiedza wy­niesiona z tych dialogów – jak również z wieloletnich kon­taktów z katolikami ze wszystkich kontynentów, reprezen­tującymi wszystkie stany życia w Kościele – stała się dla niego motywacją do przedstawienia swoich refleksji w książce The Next Pope: The Office of Peter and a Church in Mission

Pełna wersja newsa dostępna jest na stronie: info.dominikanie.pl

Weigel: „Następny papież musi zreformować kapłaństwo. Ale celibat trzeba utrzymać”:

Autor najsłynniejszej biografii Jana Pawła II Świadek nadziei” zastanawia się, czym powinien się charakteryzować następca Franciszka i jakie reformy wprowadzić, by zażegnać m.in. kryzys kapłaństwa. George Weigel udowadnia, że problem wcale nie leży w celibacie. Jednocześnie pokazuje, pod jakim kątem pastor protestancki przewyższa” przeciętnego księdza katolickiego.

George Weigel w ciągu ostatnich 30 lat prowadził szereg długich rozmów z trzema papieżami: Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem. Wiedza wyniesiona z tych dialogów – jak również z wieloletnich kontaktów z katolikami ze wszystkich kontynentów, reprezentującymi wszystkie stany życia w Kościele – stała się dla niego motywacją do przedstawienia swoich refleksji w książce Następny papież„. Dzięki uprzejmości wydawnictwa dominikańskiego W Drodze, publikujemy fragment rozdziału o koniecznej reformie kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Następny papież a kapłani Kościoła

Następny papież musi przyspieszyć reformę kapłaństwa i życia konsekrowanego. Ewangelia zawsze i wszędzie wzywa wierzących do dostrzeżenia, że obiecana przemiana wszystkich rzeczy, którą Nowy Testament nazywa „królestwem Bożym”, już się pośród nas rozpoczęła. Królestwo jest obecne w osobie Zmartwychwstałego Pana Jezusa we wspólnocie Kościoła, Jego Mistycznym Ciele w świecie. Jest ono obecne tam, gdzie wierzący żyją według błogosławieństw, i moc Boża uwidacznia się w tych, którym świat poświęca mało uwagi lub nie poświęca jej wcale. Dzięki łasce otrzymywanej w sakramentach radykalnie nawrócony uczeń codziennie prowadzi życie królestwa i tym, którzy nie spotkali jeszcze Pana, daje sposobność uczestniczenia w Jego życiu…

Obszerniejszy fragment dostępny jest na stronie: ksiazki.wp.pl

Następny papież. Urząd Piotra i misja Kościoła”. Najnowsza książka George Weigel:

George Weigel w ciągu ostatnich trzydziestu lat przeprowadził szereg długich rozmów z trzema papieżami: Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem. Wiedza wyniesiona z tych dialogów – jak również z wieloletnich kontaktów z katolikami ze wszystkich kontynentów, reprezentującymi wszystkie stany życia w Kościele – stała się dla niego motywacją do przedstawienia swoich refleksji w książce The Next Pope: The Office of Peter and a Church in Mission. Właśnie nakładem Wydawnictwa W drodze, pod patronatem Niedzieli” ukazało się polskie tłumaczenie książki…

Pełna wersja informacji prasowej dostępna jest na stronie: niedziela.pl

G. Weigel: następny papież musi się zająć oczyszczeniem kurii rzymskiej:

Następny papież musi podjąć gruntowną reformę administracyjną i finansową Stolicy Apostolskiej. W ciągu ostatnich stu dwudziestu lat czterech papieży, począwszy od Piusa X, dokonywało (lub próbowało dokonać) reform strukturalnych w centralnej administracji Kościoła, kurii rzymskiej. Te wysiłki trzeba kontynuować. Następny papież musi dopilnować, by te przemiany strukturalne uwzględniały właściwe rozumienie natury i funkcji tej instytucji….

Pełna wersja tekstu dostępna jest na stronie: aleteia.pl

Klęska katolicyzmu w wersji light:

– Katolicyzm „lekkostrawny” ponosi ewangeliczną i duszpasterską klęskę w całej Europie Zachodniej, podobnie jak w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Australii i Nowej Zelandii. Natomiast żywymi i pełnymi energii częściami światowego Kościoła są te, które uznały za swój priorytet głoszenie Ewangelii. Dotyczy to rozmaitych instytucji katolickich, parafii, diecezji wspólnot zakonnych, seminariów oraz świeckich ruchów odnowy.„W ciągu ostatnich trzydziestu lat miałem zaszczyt prowadzenia długich rozmów z trzema papieżami: Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem” – pisze George Weigel, wybitny znawca tematyki i najważniejszy biograf Jana Pawła II. – A „wiedza wyniesiona z tych dialogów – jak również z wieloletnich kontaktów z katolikami ze wszystkich kontynentów, reprezentującymi wszystkie stany życia w Kościele – stała się dla mnie motywacją do przedstawienia swoich refleksji”.

Są one treścią głośnej już, mocnej i wyrazistej książki Następny papież. W dwunastu rozdziałach autor omawia kolejne wyzwania, przed którymi stanie następny papież…

Pełna wersja tekstu dostępna jest na stronie: tygodnik.tvp.pl

„NASTĘPNY PAPIEŻ” – NIE „KTO”, ALE RACZEJ „JAKI”, Maciej Górnicki:

…Jak widać, w swej stosunkowo niedługiej książce Weigel porusza bardzo poważne zagadnienia, nie próbując przedstawiać kompleksowych rozwiązań, ale raczej skupiając się na tym, co najistotniejsze, bez czego niemożliwa będzie realizacja podstawowej misji Kościoła w nadchodzących latach. Osobista świętość, płynąca z żywej relacji z Chrystusem, przedstawianie pełnego nauczania Kościoła, zaangażowanie ewangelizacyjne, wzywanie do nawrócenia — to główne punkty programu, które Kościół pod przewodnictwem następnego papieża musi stale realizować, aby sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Tezy stawiane przez Weigla spowodowały już debatę wśród kolegium kardynałów; lekturę Następnego papieża polecić można jednak nie tylko potencjalnym kandydatom na tron świętego Piotra, ale wszystkim, którym los Kościoła nie jest obojętny.

Pełna wersja recenzji dostępna jest na stronie: opoka.org.pl

Kościelna neurologia – Recenzja książki „Następny papież” G. Weigela, Paweł Skubis:

Amerykański pisarz porusza w niej przyszłość urzędu papieskiego w odniesieniu do najważniejszych aspektów funkcjonowania Kościoła. Przechodząc przez tematy takie jak nowa ewangelizacja, problemy duchowieństwa, apostolat świeckich czy wreszcie reformę kurii rzymskiej, Weigel opisuje swoją wizję działania następnego „Piotra naszych czasów”, i czyni to w pasjonujący sposób oraz z dużą lekkością…

Pełna wersja recenzji dostępna jest na stronie: liturgia.pl

Wyzwania następcy Franciszka, Szymon Babuchowski:

Wybitny amerykański teolog zastanawia się nad tym, czego Duch Święty uczy Kościół w okresie przejściowym, w którym, jak twierdzi, obecnie się znajdujemy. Próbuje też określić wyzwania, jakie staną przed następnym papieżem. Jego zdaniem wielką strategią Kościoła w XXI wieku powinna być nowa ewangelizacja, a odpowiedzią na kryzys światowej cywilizacji – ożywienie humanizmu chrześcijańskiego. Autor postuluje też m.in. reformę procesu wyboru biskupów oraz gruntowną reformę administracyjną i finansową Stolicy Apostolskiej. Książka już obudziła w Kościele dyskusję. I dobrze, bo mówi o sprawach wartych namysłu.

Recenzja ukazała się w tygodniku Gość Niedzielny”, 28.02.2021 r.

Danuta Szelejewska:

Książka Następny papież. Urząd Piotra i misja Kościoła wyjaśnia wiele spornych kwestii. Określając wymagania, jakie w obecnej epoce czekać będą przyszłego następcę świętego Piotra, George Weigel bierze pod uwagę różne dziedziny życia. Postrzega nową ewangelizację jako wielką strategię Kościoła XXI wieku, przygląda się naturze i funkcjom urzędu Piotrowego, zwraca uwagę na katolicyzm wiary (przejrzysta doktryna i objawianie miłosierdzia Bożego) oraz kryzys osoby ludzkiej. Podkreśla konieczność wzmocnienia Episkopatu, zreformowania procesu wyboru biskupów, przyspieszenia reformy kapłaństwa i życia konsekrowanego oraz przypomnienia katolikom świeckim o ich powołaniu do bycia uczniami. Snuje refleksje związane z potrzebą podjęcia gruntownej reformy administracyjnej i finansowej Stolicy Apostolskiej. Przypomina o konieczności wzmocnienia dążenia do jedności chrześcijan oraz wspierania dialogu międzyreligijnego. Jest pewien, że przez życie kolejnego następcy musi przeświecać łaska Boża oraz że będzie on potrzebował modlitewnego wsparcia katolickiego świata…

Pełna wersja recenzji dostępna jest na stronie: granice.pl

Polskie Radio, audycja Lumen, Jan Pniewski:

Wybitny znawca współczesnego Kościoła George Weigel twierdzi, że znajduje się on obecnie w momencie przełomowym. W tym kontekście stawia pytanie o wyzwania, jakie staną przed kolejnym następcą św. Piotra. O jego książce Następny papież. Urząd Piotra i misja Kościoła mówi w audycji ks. prof. Przemysław Artemiuk.

Zapraszamy do wysłuchania audycji: polskieradio.pl.

Nowe Książki”, maj 2022 roku, O przyszłości Kościoła, Krzysztof Wojciechowski:

Nie inaczej jest w przypadku najnowszej pracy amerykańskiego intelektualisty, wydana przez wydawnictwo „W drodze” książka Następny papist niewątpliwie jest godna uwagi.

Nie da się ukryć, że intrygujący tytuł przyciąga uwagę czytelnika, budząc w nim poczucie lekkiego dysonansu. Czyżby cieszący się ogromnym szacunkiem i powagą Weigel wpisy­wał się w medialny, z natury rzeczy nieco plotkarski, nurt dywagacji na temat osoby przy­szłego papieża oraz pctpabili na giełdzie najgorętszych nazwisk pośród wszelkiej maści watykanistów? Na szczęście nie. Autor już we wprowadzeniu do książki informuje, że interesują go sprawy poważniejsze niż personalia. Dobitnie wskazuje, że moment, w jakim znalazł się obecnie Kościół, jest wyjątkowy, dokonują się epokowe zmiany i dlatego wyzwania stojące przed kolejnym następcą św. Piotra będą wymagały od niego niezwykłej odwagi.

George Weigel zauważa, że trzej ostatni papieże prowadzący Kościół na przełomie wie­ków i w pierwszych dekadach xxi stulecia, których dane mu było znać osobiście i obser­wować z bliska ich pontyfikaty – Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek – ukształtowani zostali przez Sobór Watykański II, który sam w sobie był wielkim przełomem w samodefiniowaniu się Kościoła, i który odcisnął olbrzymie piętno na sposobie pełnienia przez nich posługi na tronie Piotrowym. Jednak, jak zauważa Weigel, następcą Franciszka zo­stanie już ktoś, dla kogo Vaticanum II będzie jedynie wydarzeniem historycznym. „Ko­lejny papież będzie postacią okresu przejściowego w inny sposób niż jego bezpośredni po­przednicy” – pisze we wstępie autor Następnego papieża (…_.

Pełna wersja tekstu dostępna jest w magazynie Nowe Książki” (nr 5/2022).

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze