Zdjęcie Jarosława Kupczaka OP

Jarosław Kupczak OP

urodzony 8 sierpnia 1964 r. w Biłgoraju – polski dominikanin, teolog, profesor nauk teologicznych, jeden z sześciu polskich dominikanów posiadających tytuł profesorski, duszpasterz, katecheta, laureat nagrody TOTUS TUUS 2018 w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II”.

Po ukończeniu liceum wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. 18 sierpnia 1984 r. złożył pierwsze śluby, a święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1990 r. Studiował w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów, a promotorem jego pracy magisterskiej był o. prof. dr hab. Jacek Salij OP.

Pracował jako katecheta, duszpasterz akademicki w Warszawie, a następnie rozpoczął studia w Waszyngtonie. Tam obronił doktorat na temat antropologii Karola Wojtyły. W 2006 roku na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie otrzymał tytuł doktora habilitowanego, a w 2014 r. – tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Ciało ludzkie – piękno i ból

Wykładowca teologii moralnej oraz antropologii Jana Pawła II, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II UPJPII oraz prezes Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Wykłada także w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie oraz w Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia w Rzymie.

Projekty badawcze ojca Kupczaka OP:  wybrane zagadnienia z klasycznej i współczesnej antropologii filozoficznej i teologicznej; teologia ciała, teologia płci, ciało i teologia; myśl i dziedzictwo Jana Pawła II; personalizm i metafizyka jako teologiczne paradygmaty. Dyscypliny badawcze: teologia dogmatyczna i moralna.

Jest autorem licznych publikacji, rozpraw, książek – dwie z nich ukazały się także nakładem Wydawnictwa W drodze: Źródła sporu o Amoris laetitia oraz Amoris laetitia. Konflikt interpretacji.

Strona ojca Kupczaka OP.

Życzenia imieninowe przyjmuje 21 stycznia.