Zdjęcie Jarosława Kupczaka OP

Jarosław Kupczak OP

urodzony 8 sierpnia 1964 r. w Biłgoraju – polski dominikanin, teolog, profesor nauk teologicznych, jeden z sześciu polskich dominikanów posiadających tytuł profesorski, duszpasterz, katecheta, laureat nagrody TOTUS TUUS 2018 w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II”, po uzyskaniu nihil obstat Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej 1 czerwca 2022 roku o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP został nominowany profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Po ukończeniu liceum wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. 18 sierpnia 1984 r. złożył pierwsze śluby, a święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1990 r. Studiował w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów, a promotorem jego pracy magisterskiej był o. prof. dr hab. Jacek Salij OP.

Pracował jako katecheta, duszpasterz akademicki w Warszawie, a następnie rozpoczął studia w Waszyngtonie. Tam obronił doktorat na temat antropologii Karola Wojtyły. W 2006 roku na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie otrzymał tytuł doktora habilitowanego, a w 2014 r. – tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

Ciało ludzkie – piękno i ból

Wykładowca teologii moralnej oraz antropologii Jana Pawła II, kierownik Katedry Antropologii Teologicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dyrektor Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II UPJPII oraz prezes Towarzystwa Teologów Dogmatyków. Wykłada także w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie oraz w Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia w Rzymie.

Projekty badawcze ojca Kupczaka OP:  wybrane zagadnienia z klasycznej i współczesnej antropologii filozoficznej i teologicznej; teologia ciała, teologia płci, ciało i teologia; myśl i dziedzictwo Jana Pawła II; personalizm i metafizyka jako teologiczne paradygmaty. Dyscypliny badawcze: teologia dogmatyczna i moralna.

Jest autorem licznych publikacji, rozpraw, książek – dwie z nich ukazały się także nakładem Wydawnictwa W drodze: Źródła sporu o Amoris laetitia oraz Amoris laetitia. Konflikt interpretacji.

We wrześniu 2021 roku nakładem amerykańskiego wydawnictwa The Catholic University of America Press ukazało się anglojęzyczne tłumaczenie wydanej przez nas książki Jarosława Kupczaka OP Źródła sporu o Amoris laetitia pt. Before «Amoris Laetitia». The Sources of the Controversy (tłum. Grzegorz Ignatik).

Strona ojca Kupczaka OP.

Życzenia imieninowe przyjmuje 21 stycznia.