„Msza święta” w mediach

„Msza święta. 100 pytań, 100 odpowiedzi” to lektura obowiązkowa dla każdego. Nie dziwi więc, że książka cieszy się sporym zainteresowaniem czytelników i mediów. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki na jej temat.

Tygodnik „Idziemy” (nr 27/2022) oraz idziemy.pl, Przełam rutynę, Agnieszka M. Domańska:

Niemal w każdym zakątku Polski można znaleźć kościół, gdzie Eucharystię sprawuje się codziennie, a w większych parafiach – nawet kilka razy w ciągu dnia.

Przyzwyczailiśmy się, że mamy możliwość pójść na Mszę, choć odrębną kwestią pozostaje, jak często z niej korzystamy. Jednak zanim następnym razem przekroczymy próg kościoła, warto pomyśleć, jak postrzegamy Eucharystię: czy jest dla nas rutynowym obowiązkiem, niezbyt zrozumiałą tradycją, czy spotkaniem z żywym i prawdziwym Chrystusem?

Wskazówek, jak właściwie rozumieć i przeżywać ten sakrament, udziela Mike Aquilina. „Jedna osoba może zrobić w świecie niewiele, lecz gdy wszyscy dobrzy ludzie działają wspólnie, z Chrystusem jako głową – czy jest coś takiego, czego nie byliby w stanie dokonać? (…) Msza łączy nas, abyśmy mogli wszyscy działać razem” – zwraca uwagę. Autor wyjaśnia również, co dzieje się podczas Mszy świętej, kto może ją sprawować i dlaczego katolicy wierzą w realną obecność Chrystusa podczas Eucharystii, a prócz tego w praktyczny sposób opisuje części Mszy i odpowiada na wątpliwości dotyczące przyjmowania Komunii świętej. Książka Aquiliny dzięki wygodnej formie pytań i odpowiedzi pomoże w zgłębianiu tajemnicy Eucharystii – zarówno tym, który odkrywają ten sakrament po raz pierwszy, jak i tym, którzy chcą przełamać rutynę i odkryć go na nowo.

gosc.pl, Mike Aquilina – „Msza święta. 100 pytań, 100 odpowiedzi”:

Do czego potrzebny jest nam rytuał mszy? Czy nie możemy czcić Boga własnymi słowami? Kto może sprawować mszę? Jak często muszę uczestniczyć we mszy? Czym są obrzędy komunii świętej? Msza święta. 100 pytań, 100 odpowiedzi to lektura obowiązkowa dla każdego! Mike Aquilina nie tylko odpowiada na pytania dotyczące mszy świętej, ale także przeprowadza nas przez ten obrządek krok po kroku, wyjaśniając znaczenie modlitw, gestów i praktyk (…).

Obszerniejszy tekst dostępny jest na stronie: gosc.pl.

„Książki. Magazyn do czytania”, 1 czerwca 2022 r., Msza święta. 100 pytań. 100 odpowiedzi:

Mike Aquilina odpowiada na pytania dotyczące mszy, a także przeprowadza czytelnika przez obrządek krok po kroku.

liturgia.pl, Kto pyta, nie błądzi – recenzja książki Mike’a Aquiliny „Msza święta. 100 pytań, 100 odpowiedzi”, Tomasz Piegsa:

Nakładem wydawnictwa „W drodze” ukazuje się kolejna pozycja podejmująca temat mszy świętej. Tym razem jest to sprawnie przełożona przez Justynę Grzegorczyk z amerykańskiego oryginału „Msza święta: 100 pytań, 100 odpowiedzi”. Jej autor, Mike Aquilina, jest znanym i uznanym popularyzatorem historii Kościoła, szczególnie zaś patrystyki.

Ale po co?

Już recenzując książkę o. Grabowskiego OP i ks. Nowickiego pt. „Liturgia krok po kroku”, pytałem „Czy w czasach, gdy rynek wydawniczy zalany jest całym mnóstwem różnego rodzaju poradników, wprowadzeń, instrukcji, ABC itp., itd. dotyczących liturgii w ogólności, a Mszy świętej w szczególności, ma sens publikowanie kolejnej pozycji podejmującej ten temat?” I również tym razem udzielę pozytywnej odpowiedzi. Skoro liturgia, a w szczególności liturgia eucharystyczna, jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego, to nie powinno dziwić, że tak wielu autorów wciąż na nowo postanawia zająć się tym tematem, by „wielokrotnie i na różne sposoby” przybliżać czytelnikom to źródło i ten szczyt (…).

Pełna treść recenzji dostępna jest na stronie: liturgia.pl.

wiara.pl, Msza święta. 100 pytań i 100 odpowiedzi:

Na przykład: co to znaczy ofiarować mszę w szczegółowej intencji?

Do czego potrzebny jest nam rytuał mszy? Czy nie możemy czcić Boga własnymi słowami? Kto może sprawować mszę? Jak często muszę uczestniczyć we mszy? Czym są obrzędy komunii świętej? Msza święta. 100 pytań, 100 odpowiedzi to lektura obowiązkowa dla każdego! Mike Aquilina nie tylko odpowiada na pytania dotyczące mszy świętej, ale także przeprowadza nas przez ten obrządek krok po kroku, wyjaśniając znaczenie modlitw, gestów i praktyk (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: wiara.pl.

opoka.org.pl, „Msza święta. 100 pytań, 100 odpowiedzi” – kompendium wiedzy o Eucharystii:

(…) Zgodnie z podtytułem, książka odpowiada na sto najbardziej powszechnych pytań dotyczących mszy świętej. Zajmuje się jej praktycznymi oraz doktrynalnymi aspektami. W postaci stu wartkich odpowiedzi opisuje m.in. „uczestników dramatu (duchowieństwo, laikat, Boga), poszczególne jego etapy i odpowiednie «wyposażenie»”, takie jak naczynia i szaty liturgiczne. 

To pozycja, którą powinien przeczytać każdy katolik, który chce świadomie przeżywać i zgłębiać najważniejsze tajemnice naszej wiary. Warto, aby sięgnął po nią także ten, kto jest obecnie w fazie wątpienia i poszukiwania, bo jej lektura może przynieść inspirację do spojrzenia na chrześcijaństwo z nowej perspektywy (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: opoka.org.pl.

opoka.org.pl, W jaki sposób Msza św. przypomina niebo?:

Jakie jest podobieństwo między Mszą św. a niebem? Odpowiada Mike Aquilina w swojej książce „Msza święta. 100 pytań, 100 odpowiedzi” (wyd. W drodze).

Gdy jesteśmy na Mszy, uczestniczymy w radosnym wielbieniu Boga, które nieustannie trwa w niebie. Oczywiście nie możemy dokładnie wiedzieć, jak wygląda niebo – jest zbyt wspaniałe, zbyt cudowne dla naszej ograniczonej śmiertelnej zdolności pojmowania. Jednak Pismo Święte przytacza pewne obrazy, aby nam pomóc zdobyć jakieś pojęcie, czym jest niebo, zwłaszcza w księgach proroków Starego Testamentu i Apokalipsie Nowego Testamentu. Obrazy te ukazują naszą chrześcijańską liturgię, celebrowaną wiecznie na niebiańskim dworze naszego Ojca. 

Wiele słów naszej liturgii pochodzi bezpośrednio z tych fragmentów Pisma. Sanctus (Święty, Święty, Święty) to hymn, który serafini śpiewają przed tronem Boga (zob. pytanie 91: Co to jest „Święty, Święty, Święty”?). Rozpoznajemy także wypowiadane przed komunią słowa anioła z Apokalipsy: „Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka!” (Ap 19,9). Podczas Mszy uczestniczymy przez chwilę w tej uczcie Godów Baranka, która wiecznie odbywa się w niebie (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: opoka.org.pl.

deon.pl, Mam celiakię, nie toleruję glutenu. Czy mogę bezpiecznie przyjmować komunię świętą?:

Czy hostia może być pozbawiona pszenicy? Czy osoba chora na celiakię, której organizm nie toleruje nawet najmniejszej ilości glutenu, może przyjmować Eucharystię? Jeśli szukasz odpowiedzi na te pytania, przeczytaj fragment książki Msza święta. 100 pytań, 100 odpowiedzi.

Chleb (z którego przygotowuje się hostie – przyp. red.) musi być niekwaszony i wykonany z pszenicy. Nie może to być ani pszenny chleb na zakwasie, ani chleb niekwaszony zawierający inne ziarna w takim stopniu, że nie możemy nazwać go w uzasadniony sposób chlebem pszennym. Te wymagania spełnia hostia, dlatego jest używana w większości parafii. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać innego rodzaju niekwaszonego chleba pszennego, jednak staje się on ciałem Chrystusa, zatem kapłan musi uważać, aby nie upuścić żadnych jego okruchów, gdy go dzieli (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: deon.pl.

deon.pl, Ekskomunika i politycy popierający aborcję. Kto nie może przystępować do komunii świętej?

Co to jest ekskomunika? Czy Kościół, nakładając na kogoś ekskomunikę, bierze odwet na grzeszniku? Co z politykami, którzy publicznie popierają aborcję i przystępują do komunii świętej? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz we fragmencie książki Msza święta. 100 pytań, 100 odpowiedzi.

Czym jest ekskomunika?

Ekskomunika jest wyłączeniem osoby bądź grupy osób z komunii Kościoła. Ktoś, kto jest ekskomunikowany, nie może uczestniczyć w sakramentach. Jest to najpoważniejsza kara, na jaką narażony jest katolik. A jednak ma być ona lecznicza – ma poruszyć osobę, na którą tę karę nałożono, do tego, by szukała pojednania z Bogiem i Kościołem.

Niektóre grzechy są na tyle poważne, że automatycznie nakładają karę ekskomuniki – na przykład uporczywe uczestniczenie w aborcji. W takich przypadkach sam ten akt nakłada karę. W innych przypadkach kara jest nakładana dopiero po tym, gdy ktoś wielokrotnie odmawia poddaniu się władzy Kościoła (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: deon.pl.

deon.pl, Boska Ofiara, wieczerza Pańska, Eucharystia. Jakich innych nazw używamy na określenie mszy świętej?:

Często nazywamy ją (mszę świętą – przyp. red.) liturgią, od greckiego słowa oznaczającego „służbę publiczną”, choć technicznie słowo „liturgia” oznacza także wszystkie określone przepisami ryty Kościoła, w tym te, które często odbywają się poza mszą. W tradycji wschodniej msza nazywana jest często Boską Liturgią.
Czasami mówimy też o Eucharystii, co bardziej konkretnie odnosi się do części mszy, podczas której sprawowany jest sakrament Eucharystii.

Mówimy również, że uczestniczymy w ofierze mszy świętej, ponieważ Eucharystia uobecnia na ołtarzu ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu. Nazywamy też mszę wieczerzą Pańską, ponieważ powraca do ostatniej wieczerzy i wybiega ku uczcie weselnej (Godom) Baranka (zob. Ap 19) (…).


Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: deon.pl.

Radio Nadzieja, 9 sierpnia 2022 r., Anna Czytowska:


info.wiara.pl, Gość Niedzielny”, 7 sierpnia 2022 r., Msza dla opornych, Szymon Babuchowski:

Do czego potrzebny jest nam rytuał Mszy Świętej? Dlaczego nie wystarczy czczenie Boga własnymi stówami?

Na te i wiele innych pytań odpowiada Mike Aquilina – autor kilkudziesięciu książek o historii, doktrynie i nauce Ko­ścioła, komentator radiowy i te­lewizyjny, wicedyrektor Cen­trum Teologii Biblijnej im. św. Pawła w amerykańskim Steubenville. Jego książka „Msza Świę­ta. 100 pytań, 100 odpowiedzi” stanowi świetne kompendium wiedzy na temat Eucharystii. Niczym niegdysiejsze przewodniki po świecie komputerów „dla opornych” w przejrzysty sposób odpowiada na pytania dotyczące Mszy. Aquilina zajmuje się zarów­no praktycznymi, jak i doktry­nalnymi kwestiami dotyczący­mi Eucharystii. Zaczyna od py­tań podstawowych, stopniowo przechodząc do bardziej złożo­nych kwestii teologicznych. Do­wiadujemy się więc najpierw, skąd wzięło się samo słowo „Msza”, później autor w kilku zdaniach wyjaśnia, co dzieje się podczas katolickiej Mszy, by zająć się bardziej szczegółowo kwestią prawdziwej obecności Chrystusa na ołtarzu. Potem przechodzimy do pytań prak­tycznych: kto może celebrować Mszę, jak często trzeba w niej uczestniczyć, czemu ma ona aż tyle rytów. Osobny rozdział do­tyczy godnego przyjmowania Komunii Świętej. Wreszcie ostatnia część książki wyja­śnia nam, krok po kroku, zna­czenie poszczególnych części Mszy Świętej.


radionadzieja.pl, Msza święta:

Do czego potrzebny jest nam rytuał mszy? Czy nie możemy czcić Boga własnymi słowami? Kto może sprawować mszę? Jak często muszę uczestniczyć we mszy? Czym są obrzędy komunii świętej? “Msza święta. 100 pytań, 100 odpowiedzi” (Wydawnictwo W Drodze) to lektura obowiązkowa dla każdego! Mike Aquilina nie tylko odpowiada na pytania dotyczące mszy świętej, ale także przeprowadza nas przez ten obrządek krok po kroku, wyjaśniając znaczenie modlitw, gestów i praktyk (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: radionadzieja.pl.

Echo Katolickie”, 17 listopada 2022 r., Dla chcących wiedzieć więcej i lepiej:

To propozycja dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej i lepiej. Mikę Aquilina w książce „Msza święta” stawia sto pytań i daje tyle samo odpowiedzi związanych z Eucharystią. Zasta­nawiając się nad tym, do czego potrzebny jest nam rytuał Mszy św., jak często powinniśmy w niej uczestniczyć oraz rozważając znaczenie poszczególnych gestów modlitw i praktyk, na nowo odkryjemy znaczenie Eucharystii i zaczniemy jeszcze świadomiej ją przeżywać. To publikacja dla wierzących i praktykujących katoli­ków, ale także dla osób wątpiących i poszukujących… Zachęcam do lektury!

granice.pl, Recenzja książki: Msza święta. 100 pytań, 100 odpowiedzi:

Pełna symbolizmu Eucharystia – źródło i szczyt życia Kościoła – rozumiana jako spotkanie z miłującym Bogiem, dla chrześcijanina ma ogromne znaczenie duchowe. Treść książki Msza Święta. 100 pytań, 100 odpowiedzi stanowi zarówno doskonałą pomoc w zrozumieniu sensu tego spotkania, jak i skuteczną zachętę do regularnego uczestnictwa w Eucharystii.

Przystępny język przekazu sprawia, że publikacja jest łatwa w odbiorze. Jasne wypowiedzi autora umożliwiają właściwie zrozumienie oraz zapamiętanie omawianych treści. Każde ze stu zamieszczonych w publikacji pytań jest niezwykle ważne, ponieważ dotyczy Eucharystii, w której uobecnia się rzeczywistość zbawcza. Pytania dotykają Mszy Świętej całościowo. Rozpoczynając od jej podstaw oraz biblijnych i historycznych korzeni, Mike Aquilina uwydatnia prawdziwą obecność Chrystusa, skupia się na osobie celebransa, po czym przechodzi do obowiązków oraz możliwości uczestniczących (lub nie) w Eucharystii wiernych. Szczegółowo analizuje poszczególne części Mszy (podział, kolejność, znak krzyża, akty, modlitwy, gesty, postawy, czytania, śpiew, dialogi), wyjaśniając przy okazji zwroty (Gloria, Alleluja, Credo, Sanctus, prefacja, konsekracja, offertorium, viaticum i wiele innych).

Mszy Świętej znalazły się pytania praktyczne oraz doktrynalne, a odpowiedzi – o różnej długości tekstu – są wyczerpujące, bez niepotrzebnych odbiegnięć od głównego tematu, które wyjaśniając mnóstwo niewiadomych, pozwalają zrozumieć i przyjąć prawdy podane przez Kościół do wierzenia. Podczas omawiania poszczególnych zagadnień, autor sięgnął zarówno do Pisma Świętego Starego- i Nowego Testamentu (podaje sigla), jak i zatwierdzonych przez Watykan dokumentów Kościoła (zaznacza, skąd zaczerpnął dany fragment). Zapisane kursywą nazwy łacińskie przetłumaczono na język polski (w nawiasach). Początek publikacji – opis ustanowienia Eucharystii (Mt 26, 26-30) oraz końcowe (pytanie nr 100) wyjaśnienia Co należy zrobić po Mszy? są niczym klamra spinająca ziemskie życie człowieka z nieprzemijającą rzeczywistością nieba.

Publikacja Wydawnictwa W drodze jest ogromnie wartościowa. Czytelnik, który zastosuje refleksje Aquiliny w codziennym życiu, zrozumie, że regularne uczestnictwo w zbawczym Misterium Chrystusa to najlepsza inwestycja na przyszłość (wieczność).

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze