„Echo Katolickie” opublikowało 30.07.2020 recenzję książki Bóg nie jest miły:

Nie wpadajmy w pułapkę pluszowego chrześcijaństwa. Prawdziwy Bóg nie jest przyjemny, użyteczny i popkulturowy. On jest tajemniczy, budzi podziw i wymaga zaangażowania całej naszej osoby” – przekonuje Ulrich L. Lehner, autor książki Bóg nie jest miły. Autor omawia 11 najpopularniejszych obrazów Boga. Udowadnia, że Bóg nie jest boskim terapeutą, nie jest automatem spełniającym życzenia, nie jest supernaukowcem, który poukładał wszechświat, a Kościół nie jest supermarketem. Na szczere pytania o wiarę istnieją rzeczywiście szczere odpowiedzi. Pytania te należy respektować i traktować poważnie. Co ważniejsze, trzeba na nie odpowiadać. A co najważniejsze, odpowiedzi istnieją.

Danuta Szelejewska opublikowała opinię na portalu lubimyczytac.pl:

Lektura jest interesująca. Poprzez rozważania zawarte w jedenastu rozdziałach, Ulrich L. Lehner zaprasza czytelnika do poznania Boga Miłości. Rozpoczyna od zachęty do rozwijania w sobie umiejętności dostrzegania ładu w świecie (Bóg stworzenia). Przestrzega przed traktowaniem Boga jako kogoś, kto spełnia określone funkcje w społeczeństwie (Bóg nieużyteczny). Uświadamia konieczność otwarcia się na łaskę (Bóg naszych wyobrażeń) oraz przygląda kwestii sumienia (Bóg błyskawic i gromów). Analizuje postrzeganie Boga Starego Testamentu (Bóg strachu), wielorakie relacje z Nim (Bóg intymności), realność grzechu i ludzką odpowiedzialność (Bóg uległy). Rozważania autora dotyczą również sensu cierpienia (Bóg pociechy), modlitwy umożliwiającej człowiekowi skupienie się na Bogu i wzrost ufności według Jego woli (Bóg wcielenia), a także chrztu rozumianego jako dar łaski oraz odradzające źródło (Bóg powtórnych narodzin). Przeciwstawienie słabości i wszechmocy jasno pokazuje, że Ten, który istniał przed wszelkim czasem, postanowił stać się człowiekiem w osobie Chrystusa (Bóg przygody).

Anna Czytowska wypowiedziała się o książce w audycji Radio Nadzieja: