„Dzieje Apostolskie” w mediach

„Dzieje Apostolskie” w mediach

17-tomowa seria „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” cieszy się sporym zainteresowaniem czytelników i mediów. Informacje na temat 5. tomu, czyli „Dziejów Apostolskich” ukazały się m.in.:

na antenie Radio Nadzieja, 19 lutego 2021 r.:


w tygodniku „Idziemy” oraz na stronie: idziemy.pl

Wszyscy, którzy chcieliby lepiej zrozumieć Dzieje Apostolskie, chętnie zapewne sięgną po książkę amerykańskiego jezuity ks. Williama S. Kurza, którą wydało poznańskie wydawnictwo dominikanów W drodze.

Dzieje Apostolskie to obok Ewangelii drugie dzieło życia św. Łukasza, Greka, nawróconego lekarza z Antiochii, ucznia i towarzysza św. Pawła podczas jego późniejszych podróży apostolskich. Opisują, jak uczniowie Jezusa prowadzili misję po Jego wniebowstąpieniu.

Lekturę książki ułatwia jasny przekaz. Po każdym fragmencie tekstu biblijnego zamieszczono listę odnośników do odpowiednich innych ustępów Biblii, punktów

Katechizmu Kościoła Katolickiego i miejsc, w których dany fragment został wykorzystany w rzymskim lekcjonarzu. Potem następuje bardzo szczegółowa egzegeza, mająca wyjaśnić znaczenie tekstu zarówno w jego oryginalnym, historycznym kontekście, jak i jego nieprzemijające znaczenie dla chrześcijan wszystkich czasów. A „rozważanie i zastosowanie praktyczne” ma pomóc odnieść Pismo Święte do własnego życia czytelnika…

Pełna wersja tekstu dostępna jest na stronie: idziemy.pl

na portalu wiara.pl, Andrzej Macura:

Dzieje Apostolskie to piękna księga. Przede wszystkim to księga, która pokazuje, jak dzieło Jezusa kontynuowane jest przez Jego uczniów. Jak słowo Boże, zgodnie z obietnicą Jezusa, głoszone jest najpierw tam, gdzie rozgrywały się zbawcze wydarzenie, w Jerozolimie, całej Judei, potem w pobliskiej Samarii, a potem misja jego głoszenia rozszerza się na cały świat. Taki jest schemat Dziejów Apostolskich,  zapowiedziany zresztą w jednym z pierwszych tej księgi wersetów. To opowieść bez której trudno zrozumieć listy Nowego Testamentu, a która w pewnych swoich warstwach sięgać może do teologii wcześniejszej niż ta, którą, już jakoś przetrawioną, mamy u Ewangelistów. Chrześcijaninowi, zwłaszcza temu, który dziś zafascynowany bywa wizjami różnych reform, które Kościół powinien wdrożyć, nie sposób do niej nie sięgnąć…

Pełna wersja recenzji dostępna jest na stronie: wiara.pl

na portalu misyjne.pl, Hubert Piechocki, Dzieje Apostolskie. To w nich opisano narodziny Kościoła:

Wydawnictwo W Drodze wydało niedawno piąty tom „Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego”, poświęcony właśnie Dziejom Apostolskim. Autor tego obszernego, bardzo dokładnego (fragment po fragmencie) opracowania we wstępie zauważył, że „Ewangelia zawierała wszystko, co Jezus zaczął czynić i czego zaczął nauczać. Wynika z tego, że jej kontynuacja zajmuje się tym, co Jezus nadal czyni i czego naucza za pośrednictwem swych uczniów, po tym, jak wstąpił do nieba i wylał na nich swego Ducha Świętego”. Autor opracowania zwraca uwagę na dość gwałtowne zakończenie Dziejów Apostolskich – znów nawiązując do języka filmowego, można powiedzieć, że księga ta kończy się cliffhangerem, pewnym zawieszeniem akcji. Wiliiam S. Kurz SJ wyjaśnia, na czym polega to otwarte zakończenie zastosowane w tej księdze. Otóż, ma ono posłużyć do zainteresowania czytelników. „Dzisiejsi chrześcijanie, zainspirowani słowami i czynami Pawła oraz innych uczniów Jezusa, mają kontynuować misję Jezusa także w XXI wieku i aż do Jego ponownego przyjścia” – pisze jezuita. Myślę, że to dla nas dobra wskazówka – mamy potraktować Dzieje Apostolskie jako swoisty podręcznik bycia Kościołem. Mamy się nim inspirować i głosić Chrystusa dzisiaj – współczesnymi metodami – na areopagach świata (areopag też powinniśmy kojarzyć właśnie z ta księgą biblijną)…

Pełna wersja recenzji dostępna jest na stronie: misyjne.pl

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze