„Cały Twój” w mediach

Te rozważania różańcowe świeckich dominikanów z bułgarskiej Sofii cieszą się zainteresowaniem mediów. Oto niektóre wzmianki medialne.

Tygodnik „Idziemy” (nr 19/2022) oraz idziemy.pl, Weź oddech!, Agnieszka M. Domańska:

Soczysta zieleń na drzewach i latolistki cytrynki to znak budzącej się do życia natury. Warto wykorzystać ten moment na wiosenną przechadzkę, a dobrym towarzyszem będzie modlitwa różańcowa.

Nie dajmy się jednak zwieść myśleniu, że w różańcu – ze względu na prostotę formy – niewiele mamy do odkrycia. Sam papież Jan Paweł II po wyborze na Stolicę Piotrową mówił: „Różaniec to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem”.

Inspiracje do pogłębienia modlitwy różańcowej znajdziemy w książce przygotowanej przez świeckich dominikanów. Pierwsza jej część zawiera zbiór tekstów, które mogą posłużyć w rozważaniu kolejnych części różańca, m.in. fragmenty Ewangelii, listów św. Pawła, modlitw liturgicznych czy Akatystu ku czci Bogurodzicy. Druga część to instrukcja odmawiania różańca i modlitwy maryjne, a trzecia – modlitwy do Chrystusa Pana. We wprowadzeniu o. Tomasz Grabowski OP nazywa różaniec „drogą Maryi” i wyjaśnia: „odmawiając w ten sposób kolejne dziesiątki różańca, naśladujemy Ją – kobietę wiary, milczenia i słuchania, której dane było poznać Chrystusa w stopniu nieosiągalnym dla innych”. Zatem podczas kolejnego wiosennego spaceru pozwólmy sobie na głęboki oddech, także ten duchowy – z różańcem w dłoni.

„Echo Katolickie”, 12 maja 2022 r. oraz echokatolickie.pl, Inspiracje do Różańca:

Na czym polega sztuka modlitwy różańcowej? „Na uczeniu się Chrystusa pośród doświadczeń życia” – wyjaśnia we wstępie do rozważań „Cały Twój” Tomasz Grabowski OP.

A chrześcijaństwo – na co zwracał uwagę św. Jan Paweł II, przygotowując Kościół do wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa – powinno wyróżniać się przede wszystkim sztuką modlitwy!

Cenną pozycją w tym kontekście i praktyczną podpowiedzią, jak wznieść codzienną modlitwę różańcową na wyższy poziom, są rozważania „Cały Twój” będące owocem wspólnej modlitwy rekolekcyjnej fraterni świeckich dominikanów z bułgarskiej Sofii. Inspiracją do modlitwy różańcowej niniejszego opracowania stają się zarówno cytaty z Ewangelii i listów apostolskich, jak też psalmów, mszału czy Akatystu ku czci Bogurodzicy. Materiałem do medytacji są również poprzedzające każdą dziesiątkę odpowiednio dobrane fragmenty Pisma Świętego.

„Wierne dzieci Różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie” – przekazała Maryja Alanowi de la Roche. Po książkę warto sięgnąć także z tego powodu, że przypomina treść pozostałych 14 obietnic dla odmawiających Różaniec.

sadeczanin.pl, W modlitwie zawsze jesteśmy nowicjuszami:

Nabożeństwo Różańca Świętego, tak popularne w Kościele, swoje początki wiąże z Alanem de la Roche OP. Postać tego piętnastowiecznego dominikanina ma wielkie znaczenia dla formowania się i rozprzestrzeniania modlitwy różańcowej.

Chrześcijaństwo powinno wyróżniać się przede wszystkim s z t u k ą m o d l i t w y – na ten rys naszej wiary zwrócił uwagę św. Jan Paweł II, gdy przygotowywał Kościół do wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Żyjemy już w XXI wieku – zaskakują nas nowe odkrycia nauki, niekiedy niepokoją zmiany społeczne i polityczne, coraz śmielej adaptujemy kolejne technologiczne nowinki ułatwiające funkcjonowanie w codzienności. W sztuce modlitwy nie rozwijamy się jednak tak szybko, jak w innych dziedzinach życia. Na szczęście życie duchowe dotyczy rzeczy nieprzemijających i w każdym momencie można zacząć prowadzić je inaczej, pełniej. W zasadzie w modlitwie zawsze jesteśmy nowicjuszami: ilekroć ją podejmujemy, tylekroć zaczynamy od nowa (1). Może nadszedł zatem czas, by po raz kolejny rozpocząć modlitwę różańcową i przez to osiągnąć biegłość w tym, co święty papież rozpoznał jako charakterystyczną cechę wiary w Chrystusa? (…)

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: sadeczanin.pl.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze