Okładka książki "Terapia duszy" na tle gazet

„Terapia duszy” w mediach

Spośród innych lektur o tematyce psychologiczno-terapeutycznej książkę Philippe’a Dautais’a wyróżnia całościowe spojrzenie na człowieka – jako jedność ciała, duszy i ducha. Takie ujęcie budzi zainteresowanie czytelników i mediów. Oto niektóre wzmianki na temat publikacji.

markajestkobieta.pl, Czerwcowe premiery W drodze: „Terapia duszy. Uzdrowienie i rozwój wewnętrzny”:

To, co wyróżnia tę książkę spośród innych lektur o tematyce psychologiczno-terapeutycznej, to całościowe spojrzenie na człowieka, jako jedność ciała, duszy i ducha. Autor podkreśla kluczowe elementy, niezbędne w procesie wzrastania i powrotu do siebie. Opisuje m.in. ważną rolę: ciągłego szukania w sobie chęci życia, zaopiekowania się ciałem i oddechem, dbania o pragnienia i etykę. Ponadto wskazuje na kwestie budzenia świadomości i uważności na siebie i innych – m.in. poprzez uważne słuchanie. Philippe Dautais wskazuje przy tym rolę dystansu, którego według niego można nabrać dzięki spotkaniu ze swoim duchem lub, inaczej mówiąc, schodząc w głąb swojego serca.

deon.pl, Jak pokonać zranienia z przeszłości? Zacznij od tego kroku:

Każdy z nas jest naznaczony różnymi zdarzeniami, które zrodziły w nim mniej lub bardziej głębokie, mniej lub bardziej traumatyczne rany, które dziś, często w nieświadomy sposób, kształtują naszą egzystencję. Często okazują się one przeszkodą w rozwoju fizycznym, psychicznym i duchowym.

Te zapisane w naszych wspomnieniach rany i urazy są niczym toczący nas rak. Są źródłem złego samopoczucia, kompleksów, poczucia winy, dysfunkcji w relacjach, nerwic, które zakłócają naszą egzystencję. Ponadto, aby spróbować zachować równowagę lub po prostu przeżyć, wprowadzamy w życie strategie obrony, mechanizmy ochronne, które kłócą się z naszą spontanicznością i doprowadzają nas do mniej lub bardziej aberracyjnych zachowań, w których „nie rozpoznajemy samych siebie”. To dlatego duchowa droga przechodzi przez oczyszczenie wspomnień, po to, aby uwolnić nas od konsekwencji przeszłości i zabliźnić nasze rany…

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: deon.pl

Tygodnik „Idziemy” oraz idziemy.pl, Terapia z Bogiem, Wojciech Świątkiewicz:

Autor jest duchownym prawosławnym, założycielem Centrum Świętego Krzyża w departamencie Dordogne, z którym związany jest wraz z żoną Elianthe od blisko 40 lat. Prowadzi sesje poświęcone antropologii i ścieżce duchowej zgodnej z tradycją zaczerpniętą z Filokalii, angażuje się też w spotkania ekumeniczne i dialog międzyreligijny.

W swoich rozważaniach, wydanych przez dominikańskie Wydawnictwo W drodze, podkreśla, że „w świetle Ewangelii i tradycji patrystycznej istota procesu terapeutycznego (nazywanego także praxis) polega na doprowadzeniu człowieka do duchowego spełnienia. Rana i egzystencjalne porażki stają się uprzywilejowanymi miejscami przemiany. Rolą terapeuty jest ukazanie tego i pomoc osobie chorej w odzyskaniu własnych możliwości i uwolnieniu się od wszystkiego, co uniemożliwia jej dostęp do prawdziwego życia”. „Kim jest człowiek?”, „Człowiek zraniony”, „Proces terapeutyczny”, „Metanoja” i „Przebaczenie” – to tytuły niektórych rozdziałów książki.

Patronat medialny nad publikacją objął tygodnik „Idziemy”.

Miesięcznik „W drodze”, Odzyskaj piękno i sens życia, Magdalena Kaniewska:

Są takie książki, obok których nie można przejść obojętnie. Terapia duszy Philippe’a Dautais’go zdecydowanie do nich należy. Od początku wciągnęła mnie konkre­tami. W pierwszej części teoretycznymi, związanymi z człowiekiem rozumianym jakoś całość: ciało, dusza i duch. W dru­giej – praktycznymi – terapeutycznymi. A wszystko to poparte doskonale dobra­nymi fragmentami z Ewangelii oraz doświadczeniami ojców pustyni Egiptu, którzy od czwartego wieku praktykowali umiłowanie piękna i dobra. Dautais uwypukla kluczowe elementy niezbędne w procesie odnaj­dywania sensu życia. Opisuje m.in. rolę ciągłego szukania w sobie chęci życia, zaopiekowania się ciałem i oddechem, dbania o pragnienia i etykę. Pisze o pro­cesie budzenia świadomości i uważności na siebie i na innych – poprzez uważne słuchanie; innymi słowy – bycie w rela­cji. Podkreśla przy tym rolę dystansu, którego jego zdaniem można nabrać dzięki spotkaniu ze swoim duchem lub, inaczej mówiąc, schodząc w głąb swo­jego serca. Przynosi to owoc w postaci racjonalnego spojrzenia na siebie i na sytuację, w której się jest.

Zamiast koncentrować się jedynie na leczeniu cierpień i zranień proces tera­peutyczny proponowany w tej książce bazuje na sztuce budowania relacji oraz odkrywania wewnętrznych zasobów i potencjałów. „Szeroko pojęta terapia jest sztuką opieki, która rozpoczyna się od ciała, dokonuje się przez jakość przyjęcia drugiej osoby, szacunek dla rzeczywistości egzystencjalnej, następ­nie odbywa się przez wzięcie pod uwagę wymiarów psychologicznych i ducho­wych” – pisze autor. Dzięki takiemu podejściu mamy szansę spojrzeć na nasze życie z perspektywy wiary połączonej z dobrami nauki. Co ma wpłynąć na poprawę relacji z samym sobą, z innymi ludźmi i z Bogiem. Na przemianę serca i na odnalezienie w sobie poczucia wolności, której nie można porównać z niczym innym.

Radio Nadzieja, Anna Czytowska, 15 lipca 2021 r.

liturgia.pl, Recenzja książki „Terapia duszy” Philippe’a Dautaisa, Krzysztof Hajkowski COr:

W jaki sposób psychologia, psychoterapia i religia łączą się ze sobą? – na to pytanie stara się odpowiedzieć w swojej książce Terapia duszy Philippe Dautais, francuski duchowny.

Człowiek w ujęciu religijnym

Philippe Dautais próbuje zawrzeć odpowiedź na pytanie: kim jest człowiek w ujęciu religijnym? W tym kontekście przypomina nam prawdę o tym, że więzi są w naszym życiu najważniejsze. Co więcej, stara się opisać, w jaki sposób osoba składająca się z ciała, duszy i ducha może poddać się przemieniającej relacji z Duchem Świętym. Powołując się na współczesne kierunki psychologiczne i terapeutyczne (coraz częściej otwarte na biologiczne przejawy życia), chce pokazać nowe rozumienie duchowości. Podejmuje próbę wyjaśnienia działania dwóch ważnych mechanizmów obronnych: wyparcia i rozszczepienia, które – nieuświadomione – w istotny sposób zaciemniają obraz rzeczywistości i wpływają negatywnie na nasze funkcjonowanie społeczne.

Istotne, pierwsze lata

Wiemy, że w życiu każdego człowieka zdarzają się trudne doświadczenia. Autor, korzystając z dorobku współczesnej wiedzy psychologicznej, stara się pokazać, w jaki sposób pierwsze lata życia pełnią istotną funkcję w osobistym rozwoju i wpływają na naszą przyszłość. Niektóre wydarzenia przytłaczają jednych, podczas gdy drugich mobilizują do poradzenia sobie z nimi, jak z przysłowiową „bułką z masłem”. Dautais chce nam pokazać, co wpływa na taki stan rzeczy(…).

Pełna wersja recenzji dostępna jest na stronie: liturgia.pl.

Echo Katolickie”, Dać oddech sercu, 2 września 2021 r.:

Zranienia są jak niechciany bagaż, który przygniata nas do ziemi. Jak zrzucić go z siebie, by zacząć żyć w pełni?
Książka Terapia duszy uczy spojrzenia na bolesne wydarzenia w perspektywie wiary. Zaletą publikacji są też praktyczne wskazówki pozwalające wejść na drogę uzdrowienia. Nie jest to łatwy proces, ale gra warta jest świeczki. „Metą” zejścia w głąb serca staje się bowiem akceptacja swojej historii i optymistyczne spojrzenie na wydarzenia przyszłości.

Akcentując rolę nieustannego szukania w sobie chęci do życia, autor uwrażliwia na kwestię uważności na siebie i drugiego człowieka. Proponowany w publikacji rodzaj terapii bazuje na Ewangeliach i czerpie z tradycji „filokalii” – zbioru tekstów ojców pustyni miłujących dobro i piękno. Polecam!

niezawodnanadzieja.blog.deon.pl, Magdalena Urbańska:

Książka o uzdrowieniu i rozwoju wewnętrznym, która nie jest tandetnym poradnikiem, ale raczej przypomina swoją treścią podręcznik. Taki do którego się wraca, by pewne przestrzenie przyswajać wciąż i wciąż na nowo…

Terapia duszy. Uzdrowienie i rozwój wewnętrzny to kolejna, bardzo wartościowa publikacja Wydawnictwa W drodze, z mojej ulubionej serii Psychologia i wiara. To, co w niej znajdujemy, idealnie wpasowuje się w nazwę serii – wszak tutaj psychologia i wiara mocno się przenikają i uzupełniają.

Philippe Dautais rozkłada wnętrze człowieka na części, pokazuje palcem zależności, które w nim zachodzą i wskazuje możliwe drogi wyjścia w miejscach, gdzie trafia się na mur. I choć książka ma bardzo uniwersalne przesłanie – zarówno płciowo, jak i wyznaniowo, zdecydowanie dedykowana jest chrześcijanom.

Dlaczego uważam, że publikacja bardziej przypomina podręcznik niż poradnik? Wystarczy spojrzeć choćby na pierwszy rozdział. Autor zaczyna grubym kalibrem, odpowiadając na fundamentalne pytanie: kim jest człowiek? Dotyka tu sfer duszy, psychiki i ciała. Całościowo, głęboko, mądrze i co ciekawie – bardzo strawnie dla czytelnika (…).

Polecam tę książkę na dłuższą i głębszą lekturę, z dodatkowym czasem na refleksję. Być może będzie tak, że podobnie jak ja – zaznaczysz w swoim egzemplarzu dziesiątki pojedynczych zdań. Może będzie tak, że będziesz wracać do jednego krótkiego rozdziału. O jednym jestem jednak przekonana – zupełnie obojętnie przez nią nie przejdziesz. Choćby dlatego warto…

Pełna wersja recenzji dostępna jest na stronie: niezawodnanadzieja.blog.deon.pl

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze