Media o książce „Wiara – racjonalna czy naiwna?”

Media o książce „Wiara – racjonalna czy naiwna?”

Na portalu Polskie Radio o książce Wiara – racjonalna czy naiwna?:

Czy ewolucja przeczy chrześcijaństwu? Czy zło i cierpienie dowodzą, że Bóg nie istnieje? Czy neurobiologia może wyjaśnić rzekome doświadczenia religijne? Wychodząc od takich i tym podobnych pytań, filozof Stephen T. Davis stara się pokazać wszelkim sceptykom, że wybór chrześcijaństwa może być racjonalny i w pełni uzasadniony. O jego książce Wiara – racjonalna czy naiwna? Filozof broni chrześcijaństwa mówi w audycji o. dr hab. Marek Blaza SJ

W serwisie liturgia.pl ukazał się opis:

Pytania o prawdę, racjonalność wiary w Boga, Jego biblijny obraz, osobę Jezusa Chrystusa, czy wreszcie tematy ewolucji, kognitywistyki lub choćby cierpienia i obecności zła w świecie, poruszone w tym dziele przez autora są z pewnością nieocenioną pomocą, nie tylko w obronie wiary za pomocą argumentacyjnej dyskusji, ale także mogą stanowić istotne wsparcie dla umocnienia własnej wiary.

Dla kogo więc jest ta lektura? Myślę, że dla każdego kto szuka prawdy. Nie tylko dla chrześcijan, ale także dla osób poszukujących odpowiedzi na najgłębsze, nurtujące ich egzystencjalne pytania. Myślę, że na tych stronach znajdą oni wiele światła na drodze poznania Prawdy, wierzący natomiast będą  w stanie na nowo rozpalić w sobie jej żar, tak abyśmy naprawdę byli „gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei” (1 P 3,15).

Recenzja użytkowniczki Katechetka na portalu granice.pl:

Wiara jest przyczyną, źródłem i ośrodkiem życia religijnego. Jej niewątpliwa wartość stanowi dla chrześcijanina najpewniejszy sposób osiągnięcia wiecznego szczęścia. Pomimo częstego lekceważenia otrzymanego na chrzcie daru wiary oraz wciąż mnożących się wątpliwości, winniśmy ją nieustannie rozwijać: wtedy nasza codzienność zaowocuje właściwym postępowaniem, czyli świadectwem chrześcijańskiego życia. Książka Wiara – racjonalna czy naiwna? jest gruntowną obroną wiary, jakiej podjął się filozof religii i myśli chrześcijańskiej Stephen T. Davis, wyjaśniając kwestie ważne zarówno dla ludzi głęboko związanych z Chrystusem, jak również wątpiących i poszukujących.

W Homo Dei, wydaniu lipiec-grudzień 2020 – Janusz Serafin CSsR pisze o książce:

A trzeba przyznać, że mamy tu do czynienia z poważnym wyzwa­niem intelektualnym. Bo kiedy się zapoznaje z argumentami najwybit­niejszych myślicieli ateistycznych (nie ma ich zresztą wielu; większość to zwykli krzykacze i demagodzy), uderza ich wnikliwość. A zatem ze stro­ny chrześcijan trzeba co najmniej takiej samej wnikliwości. Autor książki przytacza wiele z tych argumentów, rzeczywiście dających do myślenia.

Książka wpisuje się właśnie w nurt obrony chrześcijaństwa przed za­rzutami irracjonalności. Innymi słowy, ukazuje racjonalność naszej wia­ry. Z tym że tej racjonalności Autor nie rozumie w sensie racjonalizmu. Rozumie ją jako zgodność z rozumem, ale nie ścisłą zgodność z nauko­wym, matematyczno-empirycznym sposobem myślenia, bo to tylko jed­na i bynajmniej nie jedyna możliwa z postaci rozumności.

Autor ukazuje racjonalność chrześcijaństwa na kilku różnych (z pewnością nie wszystkich możliwych) polach, np. filozofii, biblistyki, teorii ewolucji, religioznawstwa. Robi to w sposób bardzo profesjonalny, imponując wiedzą i precyzją myślenia. Ale też trzeźwością i obiektywizmem; jego tok myślenia jest spokojny, wolny od jakiegokolwiek zacietrzewienia i tendencyjności.

Za perełki książki uważam oryginalny, błyskotliwy „dowód nie wprost” istnienia Boga rozumianego po chrześcijańsku (s. 34-35) oraz równie błyskotliwy „dowód” istnienia Boga z potępienia ludobójstwa (s. 27). Obu nie można nic zarzucić z logicznego punktu widzenia. Zwłaszcza ten drugi jest ważny filozoficznie, gdyż pokazuje, jak konieczna jest idea Boga w etyce, która rościłaby sobie prawo do uniwersalności.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze