Komentarz na tle gazet

Media o 9. tomie serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”

List Pawła do Galatów budzi od dawna zainteresowanie czytelników, ponieważ rzuca wiele światła na wczesną historię Kościoła, doktrynę chrześcijańską i na uderzającą osobowość jego autora. Budzi także zainteresowanie mediów. Oto niektóre wzmianki na jego temat.

teologiapolityczna.pl, List do Galatów. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – Albert Vanhoye SJ, Peter S. Williamson:

…Warto zagłębić się w lekturę Listu do Galatów, by poprzez poznanie Pawłowego punktu widzenia na temat wolności chrześcijańskiej, świadomie wzrastać w dojrzałości w Chrystusie, nie zapominając oczywiście o innych aspektach Prawdy.

Poza informacjami historycznymi oraz istotną nauką chrześcijańską św. Paweł uwzględnia w Liście do Galatów także wątki psychologiczne związane ze swoją osobowością. Wybitny francuski teolog August Sabatier wyraził to tak: „Na tych stronicach lśnią blaskiem wszystkie moce duszy Pawła. (…) Nie ma niczego w starożytnej ani współczesnej literaturze, z czym można by porównać ten list. (…) Szerokie i jasne perspektywy, głęboka logika, kąśliwa ironia – wszystko to, co najbardziej przekonujące w argumentacji, najgwałtowniejsze w oburzeniu, najżarliwsze i najczulsze w emocji – wszystko to łączy się tutaj i płynie jednym strumieniem, tworząc dzieło o nieodpartej mocy”…


Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: teologiapolityczna.pl.

przewodnik-katolicki.pl, List do Galatów:

Warto zagłębić się w lekturę Listu do Galatów, by poznać Pawłowy punkt widzenia na temat wolności chrześcijańskiej.

– List Pawła do Galatów budzi od dawna zainteresowanie czytelników, ponieważ rzuca wiele światła na wczesną historię Kościoła, doktrynę chrześcijańską i na uderzającą osobowość jego autora. Podtrzymuje równocześnie to zainteresowanie, gdyż przedstawiane w nim z pasją nauczanie jest zawsze istotne dla wiary i życia chrześcijan. (…)


Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

opoka.org.pl, Ukazał się katolicki komentarz do Listu do Galatów:

(…) Poza informacjami historycznymi oraz istotną nauką chrześcijańską św. Paweł uwzględnia w Liście do Galatów także wątki psychologiczne związane ze swoją osobowością. Wybitny francuski teolog August Sabatier wyraził to tak: „Na tych stronicach lśnią blaskiem wszystkie moce duszy Pawła. (…) Nie ma niczego w starożytnej ani współczesnej literaturze, z czym można by porównać ten list. (…) Szerokie i jasne perspektywy, głęboka logika, kąśliwa ironia – wszystko to, co najbardziej przekonujące w argumentacji, najgwałtowniejsze w oburzeniu, najżarliwsze i najczulsze w emocji – wszystko to łączy się tutaj i płynie jednym strumieniem, tworząc dzieło o nieodpartej mocy” (…).


Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: opoka.org.pl.

Tygodnik „Idziemy” (04/2022) oraz idziemy.pl, Inna Ewangelia?, Agnieszka M. Domańska:

Wobec Ewangelii stawia się dziś szereg zarzutów: nie przystaje do rzeczywistości, jest staroświecka, wymagająca, niewygodna…

Orędownicy nowoczesności próbują przystosować ją do świata, przedstawiając jej „lekką i przyjemną” wersję, bez wymogów moralnych, krzyża i zbawienia, które można otrzymać tylko w Chrystusie i przez Niego… Ale czy wówczas będzie to jeszcze Ewangelia? W czasach św. Pawła także chciano dopasować Ewangelię do świata. Dlatego Apostoł Narodów, pisząc do Galatów, od pierwszych słów listu podkreśla: „Innej jednak Ewangelii nie ma” (por. Ga 1, 7).

Kluczowym elementem, który podejmuje List do Galatów, jest kwestia usprawiedliwienia przez wiarę w Chrystusie i pytanie o podstawę relacji z Bogiem. Według św. Pawła jedynym fundamentem jest wiara w Chrystusa i żadne uczynki nie spełnią tej funkcji. Z kolei jego odpowiedzialność za wspólnotę w Galacji, którą sam ewangelizował, każe przybrać mu ton bezpośredni, czasem wręcz gwałtowny. Autorzy „Katolickiego Komentarza…” zauważają: „List do Galatów to płynąca z głębi serca argumentacja dotycząca palącej kwestii”. Sam komentarz natomiast pomoże słowa skierowane do pierwszych chrześcijan odczytać w kontekście współczesnych wyzwań.

Gość Niedzielny”, 6 lutego 2022 r., Czy żyjemy w przyszłym świecie?, Andrzej Macura:

Nakładem wydawnictwa W drodze ukazał się kolejny tom Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego. Tym razem do Pawiowego Listu do Galatów. Jego autorami są biblista i kardynał Albert Vanhoye SJ oraz zaangażowany w ewangelizację oraz pracę duszpasterską i dydaktyczną, katolik od 1972 r., Peter S. William­son. Czy żyjemy już w przyszłym świecie? Między innymi na to pytanie, nawiązując do tekstu listu, odpowiadają autorzy komen­tarza. A prócz wyjaśnień samego tekstu znaleźć tam można, jak w pozostałych tomach tej serii, wiele ciekawych dodatków, m.in. rozważania i zastosowania praktyczne.

Radio Nadzieja, 24 lutego 2022 r., Anna Czytowska:

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze