„List do Efezjan” w mediach

„List do Efezjan” to najbardziej wyrazisty spośród listów przypisywanych św. Pawłowi, zawierający jedne z najgłębszych wypowiedzi teologicznych istniejących w tradycji chrześcijańskiej. Ten X tom serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” cieszy się niezmiennie zainteresowaniem czytelników i mediów. Oto niektóre wzmianki na jego temat.

ekai.pl, List do Efezjan. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Peter S. Williamson:

(…) Chociaż List do Efezjan dotyka wielu spraw, charakteryzuje go pięć głównych tematów: Chrystus (słowo to pojawia się aż czterdzieści pięć razy, jako tytuł Jezusa, często zastępujący Jego imię), zjednoczenie wierzących z Chrystusem (list wielokrotnie wskazuje rozmaitymi sposobami, że dobrodziejstwa, jakimi cieszą się chrześcijanie, są skutkiem ich zjednoczenia z Chrystusem w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości), tożsamość chrześcijańska (poprzez zjednoczenie z Chrystusem nadaną mamy radykalnie nową tożsamość; porzucamy stare ja, starego człowieka, i przyoblekamy się w nowego; stajemy się członkami ciała Chrystusa), święte i prawe postępowanie (bliska relacja wierzących z Bogiem wzywa do nowego sposobu życia, odpowiadającego ich nowej tożsamości, oraz go umożliwia), Kościół (List do Efezjan rozwija teologię Kościoła powszechnego szerzej niż wszelkie pozostałe pisma Pawłowe, skupiające się głównie na lokalnych wspólnotach chrześcijańskich) (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: ekai.pl.

opoka.org.pl, Ukazał się katolicki komentarz do Listu do Efezjan:

List do Efezjan to najbardziej wyrazisty spośród listów przypisywanych św. Pawłowi, zawierający jedne z najgłębszych wypowiedzi teologicznych istniejących w tradycji chrześcijańskiej. Przez niemal dwa tysiące lat chrześcijanie dawali się porywać jego natchnionym modlitwom, sugestywnemu przedstawieniu Chrystusa jako Głowy stworzenia i Kościoła, opowieściom o łasce i zbawieniu, otrzymanym dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, głoszeniu jedności pogan i Żydów w Chrystusie w siedmiorakiej jedności Kościoła, wzniosłemu wezwaniu etycznemu: „Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane” (5,1) i lirycznemu porównaniu małżeństwa do relacji oblubieńczej między Chrystusem i Kościołem – czytamy w X tomie serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: opoka.org.pl.

Tygodnik „Idziemy” (nr 17/2022), idziemy.pl, Moc zmartwychwstania, Agnieszka M. Domańska:

List do Efezjan mocno wyróżnia się na tle innych pism przypisywanych Apostołowi Narodów.

Pieczenie ciast, gotowanie, przygotowywanie koszyczków na błogosławieństwo pokarmów i świąteczne spotkania rodzinne już za nami. Można zatem nieco odetchnąć, zagłębić się w fotelu z filiżanką gorącej kawy i sięgnąć po lekturę, która pozwoli zastanowić się nad tajemnicą zmartwychwstania Pańskiego. Tę rolę świetnie spełni Pawłowy List do Efezjan wraz z komentarzem.

List do Efezjan mocno wyróżnia się na tle innych pism przypisywanych Apostołowi Narodów. Jest uznawany za najbardziej wyrazisty i zawiera jedne z najgłębszych teologicznych wypowiedzi w tradycji chrześcijańskiej. Św. Paweł nie tylko podkreśla to, co zostało dokonane poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, ale także wskazuje na ostateczny plan Boga – zjednoczenie wszystkich pod zwierzchnictwem Chrystusa. Jak wyjaśnia autor komentarza, św. Paweł wielokrotnie zaznacza, że „dobrodziejstwa, którymi cieszą się chrześcijanie, są skutkiem ich zjednoczenia z Chrystusem w przeszłości (…), teraźniejszości i przyszłości (…)”. To zjednoczenie z kolei jest źródłem zupełnie nowej tożsamości: porzucając starego człowieka, przyoblekamy się w nowego.

Skoro więc „już po świętach”, spróbujmy nostalgiczne westchnienie zamienić na pełną nadziei perspektywę, którą zyskaliśmy dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa.

Gazeta Lubuska”, 23 kwietnia 2022 r., Skarby „Listu do Efezjan” św. Pawła:

List do Efezjan, najbardziej wyrazisty spośród listów św. Pawła, zawierający kluczowe prawdy tradycji chrześcijań­skiej, został zanalizowany przez Petera S. Williamsona.

Polska Metropolia Warszawska”, 2 maja 2022 r., Wszystkie tajemnice Listu do Efezjan:

Rozważania teologiczne wo­kół jednego z najważniej­szych listów św. Pawła znaj­dującego się w Biblii – Listu do Efezjan.

Radio Nadzieja, 30 maja 2022 r,, Anna Czytowska:


gosc.pl, Peter S. Williamson – „List do Efezjan”:

(…) Najbardziej prawdopodobna hipoteza głosi, że List do Efezjan miał za zadanie krążyć zarówno po Kościołach domowych Efezu, jak i wśród innych nowo powstających Kościołów Azji. Św. Paweł nie koncentruje się w nim na konkretnych problemach w Kościele lokalnym, ale prezentuje nauczanie przeznaczone dla chrześcijan wywodzących się z pogaństwa, poświęcone temu, co Bóg uczynił dla nich przez Jezusa Chrystusa, przy czym płynące z tego wnioski można było bezpośrednio zastosować w większości Kościołów lokalnych I wieku w imperium rzymskim poza Palestyną.

List do Efezjan jest arcydziełem literatury chrześcijańskiej i jednym z najcenniejszych klejnotów Biblii! (…).

Pełna treść tekstu dostępna jest na stronie: gosc.pl.

liturgia.pl, Powrócić do Źródła – recenzja Listu do Efezjan Petera S. Williamsona z serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Monika Pławecka OSU:

Życie chrześcijanina to bycie i działanie en Christo – w Chrystusie. W tej zwięzłej formule św. Paweł wyraził istotę egzystencji każdego dziecka Bożego. Jak wzniosłą teorię przekuć na konkret codziennego funkcjonowania? Tę i wiele innych ważnych kwestii Apostoł Narodów podjął w Liście do Efezjan, który znajdziemy świetnie opracowany i skomentowany w najnowszym, dziesiątym już tomie z serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, tym razem autorstwa Petera S. Williamsona.

Uniwersalne przesłanie

Jak w przypadku wielu innych listów z NT, tak i w odniesieniu do przesłania skierowanego do Efezjan, autorstwo nie jest jednoznaczne. Przy aktualnym stanie badań równie uprawnione jest zarówno uznanie za autora samego św. Pawła, jak i kogoś z grona jego uczniów, piszącego nieco później. Co więcej, prawdopodobne jest, że ów list pierwotnie nie był wcale skierowany specyficznie do wspólnoty w Efezie, ale miał służyć jako swego rodzaju okólnik do odczytywania w różnych miejscach podczas zgromadzeń lokalnego Kościoła. Co wynika dla nas z tego historycznego zamieszania? Uniwersalność treści poruszonych przez św. Pawła (autor komentarza przyjmuje autorstwo Pawłowe) pozwala nam bez trudu dostrzec aktualność tych wypowiedzi także dla nas i poczuć się ich adresatami. Co więcej, niezależnie od tego, kto rzeczywiście ów tekst napisał, Tradycja poświadcza nam jego natchniony charakter i prawowierne nauczanie o sprawach dotyczących naszego zbawienia (…).

Pełna treść recenzji dostępna jest na stronie: liturgia.pl.

Gość Niedzielny, 12 czerwca 2022 r., Najbardziej wyrazisty, Andrzej Macura:

Ukazał się kolejny tom publikowanego przez Wydawnictwo W drodze Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego – tym razem autorstwa „katolika z wyboru”, Petera S. Williamsona. Komentarz jest przejrzysty, skoncentrowany na tekście biblijnym. Znaleźć w nim można też – co nie jest w tego rodzaju pracach normą – wskazania na inspirację tekstem Pawła autorów Katechizmu Kościoła Katolickiego, a także wybór wypowiedzi znanych autorów dotyczących fragmentów tegoż listu. Do tego przydatne dla czytającego wskazania praktyczne wynikające z myśli Pawła. List to wyrazisty, o głębokiej teologii. Tego rodzaju pomoc na pewno się przyda.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze