„Drugi List do Koryntian” w mediach

Dotychczasowe tomy wydane w ramach serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” cieszyły i cieszą się sporym zainteresowaniem czytelników oraz mediów. Tak też jest w przypadku najnowszego – ósmego tomu. Oto niektóre wzmianki na jego temat.

teologiapolityczna.pl, Drugi List do Koryntian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego – Thomas D. Stegman SJ:

…Choć Drugi List do Koryntian liczy nieomal dwa tysiące lat, przemawia do nas z niezwykłą aktualnością. W tym liście Święty Paweł pokazuje, jak rozumie swoje apostolskie życie i posługę na wzór Jezusa. Możemy dostrzec jego miłość i troskę względem założonego przez niego Kościoła korynckiego. Zauważamy jego radości, ale też frustracje. Ta raczkująca wspólnota zmaga się z wieloma problemami, które są aktualne także dla współczesnych chrześcijan. Od św. Pawła nauczyć się możemy: „tego, kim jest Bóg i jak z miłości wyciągnął On rękę ku światu poprzez życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz dar Ducha Świętego. Uzyskanie takiego poznania Bożej wierności i miłości pociąga za sobą konieczność należytej odpowiedzi na nie i Paweł wzywa mieszkańców Koryntu – oraz nas samych – do jej udzielenia”…

Pełna wersja informacji prasowej opublikowana została na stronie: teologiapolityczna.pl.

przewodnik-katolicki.pl, Drugi List do Koryntian:

Choć Drugi List do Koryntian liczy nieomal dwa tysiące lat, przemawia do nas z niezwykłą aktualnością.

Kolejnym, ósmym już tomem serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego jest Drugi List do Koryntian Thomasa D. Stegmana SJ, w którym czytamy: „Drugi List do Koryntian przedstawia wciąż aktualną wizję jednej z podstawowych posług Kościoła – mianowicie „posługi jednania” (5,18–19). (…) W kontekście sytuacji panującej na początku XXI wieku w Kościele – cierpiącym wskutek utraty wiarygodności spowodowanej występkami części duchownych, nieufności między niektórymi przedstawicielami hierarchii i wiernymi świeckimi, a także braku konstruktywnego dialogu między tak zwanymi tradycjonalistami i progresistami – przedstawiona przez apostoła wizja pojednania wewnątrz samej wspólnoty kościelnej jest szczególnie aktualna”…

Pełna wersja informacji prasowej opublikowana została na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

opoka.news, Ukazał się katolicki komentarz do Drugiego Listu do Koryntian:

Kolejnym, ósmym już tomem serii „Katolicki komentarz do Pisma Świętego” jest „Drugi List do Koryntian” Thomasa D. Stegmana SJ. Choć Drugi List do Koryntian liczy nieomal dwa tysiące lat, przemawia do nas z niezwykłą aktualnością…

Pełna wersja informacji prasowej opublikowana została na stronie: opoka.news.

„Książki. Magazyn do czytania”, 1 grudnia 2021 r.:

Dzięki komentarzowi do każdego zda­nia Nowego Testamentu możemy go lepiej zrozumieć.

Tygodnik „Idziemy” (nr 51/2021) oraz idziemy.pl, Pawłowe przesłanie, Agnieszka M. Domańska:

Biblijne Listy św. Pawła, choć powstały dwa tysiące lat temu, pozostają niezwykle aktualne.

Nie inaczej jest w przypadku Drugiego Listu do Koryntian. To wyjątkowa skarbnica, w której można wiele odkryć zarówno od strony historycznej, jak i teologicznej. Apostoł Narodów przekazuje refleksje na temat Boga, Jezusa, Ducha, Kościoła i zbawienia. Nawet najbardziej przyziemne sprawy stara się ukazywać w świetle wiary. Choć jest założycielem wspólnoty w Koryncie i sprawuje nad nią władzę, sam siebie postrzega raczej jako „niewolnika” i „sługę” Boga. Przypomina również, że kulturowe prądy i wartości bardzo często stoją w sprzeczności z ewangelicznym przesłaniem.

Autor komentarza do Drugiego Listu do Koryntian jego pogłębioną lekturę porównuje do opowieści o Jakubie zmagającym się z aniołem Boga (Rdz 32, 23-33). „Podobnie jak Jakub przez całą noc walczył usilnie z tajemniczą postacią z nieba, tak i czytelnik tego listu musi być gotów włożyć wiele energii w tę ciężką pracę. Ale podobnie jak Jakub po walce z tym, co boskie, przebudził się już odmieniony, tak i osoba, która uważnie przeanalizuje ten list – list przekazujący Boże słowo – może doświadczyć przemiany” – wyjaśnia jezuita.

dorzeczy.pl, Chcesz na nowo odkryć głębię Pisma Świętego? Zrób to z najlepszym przewodnikiem!:

Dla tych, którzy nie są biblistami, nie zajmują się jego egzegezą, ale chcą być bardziej świadomi swojej wiary i pogłębić lekturę Pisma Świętego, dominikańskie Wydawnictwo W drodze od listopada 2019 roku sukcesywnie wydaje serię Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.

Najnowszym, ósmym już tomem serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego jest Drugi List do Koryntian Thomasa D. Stegmana SJ, w którym czytamy: „Drugi List do Koryntian przedstawia wciąż aktualną wizję jednej z podstawowych posług Kościoła – mianowicie „posługi jednania” (5,18–19). (…) W kontekście sytuacji panującej na początku XXI wieku w Kościele – cierpiącym wskutek utraty wiarygodności spowodowanej występkami części duchownych, nieufności między niektórymi przedstawicielami hierarchii i wiernymi świeckimi, a także braku konstruktywnego dialogu między tak zwanymi tradycjonalistami i progresistami – przedstawiona przez apostoła wizja pojednania wewnątrz samej wspólnoty kościelnej jest szczególnie aktualna”…


Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: dorzeczy.pl.

Radio Nadzieja, 20 grudnia 2021 r., Anna Czytowska:

misyjne.pl, Jezus wypełnia obietnice, Hubert Piechocki:

Najpierw zaglądamy do pierwszego rozdziału Drugiego Listu do Koryntian. 19 i 20 werset, przytoczmy je: „Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był »tak« i »nie«, lecz dokonało się w Nim »tak«. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie w Nim są »tak«. Z Bożym Narodzeniem skojarzyło mi się w tym tekście malutkie słówko „tak”. Tak bardzo przywołuje też w moich myślach fiat Maryi – czyli właśnie Jej „tak”, Jej zgodę na realizację –trzeba przyznać – szalonego Bożego planu. Zajrzałem do najnowszego tomu „Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego” wydawanego przez wydawnictwo W Drodze, by dowiedzieć się czegoś więcej o tym „tak”, o którym opowiada św. Paweł. Właśnie ukazał się bowiem tom, który jest analizą Drugiego Listu do Koryntian – jego autorem jest Thomas D. Stegman SJ. Jezuita objaśnia nam, dlaczego Jezus został powiązany ze słowem „tak”. Czytamy: „Paweł zauważa (…), że wszystkie obietnice Boże w Chrystusie są »tak«. Wskazuje on w ten sposób, że Jezus stanowi wypełnienie tych obietnic, które Bóg uczynił Abrahamowi oraz – poprzez proroków i Pismo – ludowi Izraela. Jezus, Boży syn i »pomazaniec«, wypełnił Boże obietnice poprzez wierność i miłość Boga. Innymi słowy, Jezus wypełnił Boże obietnice poprzez własną, synowską miłość i posłuszeństwo względem woli Ojca”.  

liturgia.pl, Skarb w glinianych naczyniach – recenzja książki, 3 stycznia 2022 r., Monika Pławecka OSU:

Każdy, kto czekał z niecierpliwością na kolejny tom z serii Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego, nie zawiedzie się, biorąc do ręki egzemplarz w kobaltowej oprawie. Ucieszy się nim nie tylko oko czytelnika wdzięczne za przejrzyste i estetyczne wydanie, ale przede wszystkim serce wierzącego, który pragnie zgłębiać Słowo życia, jak i umysł pragnący uchwycić choćby cząstkę niezgłębionej tajemnicy.

Od kontekstu do tekstu
Choć bezceremonialne opuszczanie przydługich wstępów w różnych książkach jest wręcz nawykiem wielu czytelników, tym razem szczerze odradzam takie posunięcie. Thomas D. Stegman SJ w ramach wstępu przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące komentowanego listu – czas i miejsce jego powstania, autorstwo, spójność literacką, główne wątki. Poznanie tła danego tekstu, nie wyłączając z tego tekstów natchnionych, daje nieocenioną pomoc we właściwym jego czytaniu i interpretowaniu. Gdy uchwycimy już kontekst, czas na lekturę samego tekstu.

Mozaika (wciąż) aktualnych wątków
Drugi List do Koryntian to jedno z obszerniejszych dzieł św. Pawła, które zachowało się do naszych czasów. Wiemy, że Apostoł Narodów pisał do wspólnoty, która niejednokrotnie spędzała mu sen z powiek. Ojcowska miłość i troska duszpasterska spajają wszystkie wątki poruszane w liście. Autor podejmuje zarówno refleksje teologiczne, pisząc o Bogu żywym, o Jezusie, który odkupił każdego człowieka i o Duchu – Ożywicielu, jak i eklezjologiczne oraz eschatologiczne kwestie. Kim powinien być i jak ma służyć ten, kto zostaje posłany do sióstr i braci w imię Jezusa? Co robić w sytuacji, gdy ewangeliczne wartości stoją w jawnej opozycji wobec panującej kultury i mentalności? Jak przyjmować różnice, by stanowiły o bogactwie wspólnoty bardziej niż o jej podziałach i rywalizacji? To tylko niektóre punkty na mapie bogatej treści drugiego kanonicznego listu do wspólnoty w Koryncie (…).

Pełna treść recenzji dostępna jest na stronie: liturgia.pl.

bibila.wiara.pl, Wyzwania i skarby:

Drugi List do Koryntian jest aż nadto pełen rozmaitych wyzwań i skarbów. Victor  Paul Furnish rozpoczyna swój klasyczny komentarz, II Corinthians, od uwagi, że  analiza żadnego z przypisywanych Pawłowi listów nie wymaga więcej badań i wysiłków. Zarazem Furnish przyznaje, iż ktoś, kto z uwagą podejdzie do tego tekstu,  zostanie sowicie nagrodzony. W liście tym Paweł otwiera przed nami okno, co daje  nam wyjątkową okazję zobaczenia, jak pojmuje on swe apostolskie życie i posługę, ukształtowane na wzór Jezusa. Widzimy miłość i troskę apostoła względem założonego przez siebie Kościoła korynckiego. Wyczuwamy jego radości i frustracje (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: bibila.wiara.pl.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze

 • Dzieje Apostolskie Bestseller
  Wyczyść
 • Ewangelia według św. Mateusza
  Wyczyść
 • Katolicki Komentarz do Pisma Świętego Promocja

  Katolicki Komentarz do Pisma Świętego

  (0,00),    recenzji
  Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 554,64PLN