Okładka książki „Posty" na tle gazet

„Posty” w mediach

„Posty”, czyli mikro eseje o sprawach ważnych i ważniejszych, to zapiski uważnego obserwatora, które budzą zainteresowanie czytelników i mediów. Oto niektóre wzmianki na temat publikacji.

Poranek „Siódma9″, Ks. prof. Andrzej Draguła: Potrzeba nam kapłaństwa rozpoznającego Boga w różnych sytuacjach:

Myślę, że potrzeba nam takiego modelu kapłaństwa – kapłaństwa międzykulturowego, dialogowego, rozpoznającego Boga w różnych sytuacjach

– powiedział w Poranku „Siódma9” ks. prof. Andrzej Draguła.

Rozmowa Marcina Fijołka z ks. prof. Dragułą dotyczyła książki, pt. „Posty”.

Chciałbym, żeby ta książka była także świadectwem życia kapłańskiego. Wydaje mi się, że ludzie mają dosyć ograniczone myślenie o życiu księdza. Mają pewne wyobrażenia, stereotypy, oczekiwania. Mam nadzieję, że z tej książki nie wyłania się tylko ks. Andrzej Draguła, ale ksiądz, który jest zaintrygowany różnymi problemami świata. Myślę, że potrzeba nam takiego modelu kapłaństwa. Kapłaństwa międzykulturowego, dialogowego, rozpoznającego Boga w różnych sytuacjach

– powiedział rozmówca Marcina Fijołka.

Ksiądz przyszłości będzie musiał być księdzem nie tylko skoncentrowanym na wąsko rozumianym duszpasterstwie, ale będzie musiał być także kapłanem zorientowanym w stronę świata kultury, relacji, wobec drugiego człowieka

– stwierdził ks. Draguła.

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy.

przewodnik-katolicki.pl, Książka „Posty”:

Mikro eseje o sprawach ważnych i ważniejszych, czyli Posty to zapiski uważnego obserwatora, w których jest miejsce na humor i zadumę.

Ksiądz Andrzej Draguła w roku, który upłynął pod znakiem koronawirusa (2020), zamieszczał posty na Facebooku. Znaleźć wśród nich można wyimki z lektur księdza profesora, gorące komentarze pandemicznej rzeczywistości, uwagi z zakresu teologii, drobiazgi z dnia codziennego. Posty mają więc różny ciężar gatunkowy, ale łączy je jedno – bystry i wnikliwy umysł autora…

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

ksiazki.wp.pl, Zbawienie w czasach zarazy. „Trwoga nie jest już drogą do Boga”:

Zapis życia w pandemii, diagnoza stanu Kościoła i innych instytucji, interpretacja ważnych wydarzeń i procesów. Wszystko to znajdziemy w niezwykłym (prawie) dzienniku pt. Posty”, który miał swój początek we wpisach na Facebooku.

2 listopada 2020, 21:33

Zastanawiam się nad głębokimi i długotrwałymi procesami, które są podłożem tak radykalnych zmian, jakie dokonują się w społeczeństwie, ostatnio w Polsce, w odniesieniu do kwestii wiary. To jest diagnoza zupełnie robocza, ale myślę, że u źródeł jest kwestia „ewolucji” rozumienia zbawienia. Nazwałbym ten proces podwójną sekularyzacją. Z jednej strony, sekularyzacja procesu zbawczego dokonującego się wewnątrz Kościoła, a rozumiem przez to zeświecczenie polegające na tym, że zbawieniem zajmuje się nie tylko sacerdotium (władza duchowna), ale także regnum (władza świecka). Ten mariaż (Zbigniew Nosowski nazwał go konkubinatem) jest z natury rzeczy przeciwny istocie zbawienia, a budowany był przez wieki i miał się dobrze, z czego korzystały skrzętnie obie strony. Teraz okazuje się kolosem na glinianych nogach, co daje szansę na przywrócenie zbawieniu właściwego znaczenia. I tutaj dochodzimy do drugiego procesu – sekularyzacji zbawienia. Myślę o jego postępującym zeświecczeniu w świadomości ludzi.

Znamienne jest to, że protesty w Polsce mają miejsce w okresie wzrostu epidemii. W czasach przednowoczesnych epidemia prowokowałaby do tego, by wracać do Boga, religii, wiary. Epidemia przypominała bowiem o przygodności życia. Dzisiaj ta przygodność utraciła sankcję wieczną, nie wiąże się z ryzykiem utraty zbawienia. Calasso pisze, że „dla herosów walczących pod Troją życie nie było czymś, co trzeba by zbawić”. No właśnie. Obserwując to, co się dzieje, mam podobne wrażenie. Życie przestaje być czymś, co trzeba by zbawić. I na tym polega cała nasza trudność. Z jednej strony, Kościół musi powrócić do właściwego rozumienia zbawienia. Z drugiej – i nie wiem, co trudniejsze – ukazać je jako wartość. Jak mają pragnąć zbawienia ci, dla których życie nie jest czymś, co trzeba by zbawić? „Najbardziej przerażającym aspektem homeryckich zaświatów jest obojętność, która pojawiła się w miejsce kary”. W społecznej świadomości piekło dawno już zostało zniesione. Pytanie, co je zastąpi…

Więcej wybranych fragmentów dostępnych jest na stronie: ksiazki.wp.pl.

Gość Niedzielny – Warszawa”, 21 listopada 2021 r., Zapiski czasu pandemii:

Książka teologa, publi­cysty i badacza kultury popularnej składa się z facebookowych wpi­sów, zwięzłych w formie i da­jących do myślenia. To posty z roku 2020, w którym koronawirus wywrócił nasze ży­cie, napełnił je lękiem, wycią­gnął z szafy wiele upiorów, ale też skonfrontował z naszymi dotychczasowymi przekona­niami. Nie zabrakło więc wpi­sów budzących emocje wśród katolików, a dotyczących za­mykania kościołów, Komunii św. przyjmowanej na rękę, uczestnictwa w transmisjach Mszy św.

„Suplikacje suplikacjami, ale ręce podnośmy umyte!” – napisał ks. A. Draguła pod ko­niec lutego ub.r., dodając przy tym, że „uzdrowicielska moc Eucharystii nie ma nic wspól­nego z działaniami dezynfekcyjnymi”. Tylko z pozoru kro­nikarskie zapiski wydają się miszmaszem, w którym roz­ważania czytań mszalnych, fi­lozoficzne uwagi, cytaty z pa­pieża Franciszka, wielkich teologów i wiersze Różewicza mieszają się z relacją z kupowania wołowiny na miejscowym bazarku czy pochwałą kiszonek. Bo nawet prozaiczne, co­dzienne zajęcia i zdarze­nia są okazją do głębszej zadumy.

„Popularność jest wy­łącznie dowodem na popu­larność, bo niekoniecznie na Ducha Świętego” – pi­sze autor, zastanawiając się nad tym, kto dzisiaj jest dla nas autorytetem. I ubolewa nad tym, że ludzie bardziej wierzą nieznajomym z Facebooka, je­śli ich zdanie potwierdza ich
tezę, niż ekspertom, zaś de­batę na argumenty zastępuje emocjonalne dyskredytowanie przeciwnika. 

gorzow.tvp.pl, 12 listopada 2021, Posty, ks. Andrzej Draguła – autor:

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu: gorzow.tvp.pl.

warszawa.gosc.pl, kultura.wiara.pl, Zapiski czasu pandemii. Książki dla Czytelników, Joanna Jureczko-Wilk:

O tym, jak epidemia zmieniła nasze życie, myślenie i podejście do wiary i religijności, w nietypowej formie pisze ks. Andrzej Draguła.

Książka teologa, publicysty i badacza kultury popularnej składa się z facebookowych wpisów, zwięzłych w formie i dających do myślenia. To posty z roku 2020, w którym koronawirus wywrócił nasze życie do góry nogami, napełnił je lękiem, wyciągnął z szafy wiele upiorów, ale też skonfrontował z naszymi dotychczasowymi przekonaniami. Nie zabrakło więc wpisów dotyczących budzących emocje wśród katolików, a dotyczących zamykania kościołów, Komunii św. przyjmowanej na rękę czy uczestnictwa w transmisjach Mszy św.(…)

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: warszawa.gosc.pl.

Polska Metropolia Warszawska”, Agaton Koziński:

Zbliża się Adwent – okres wy­rzeczeń przygotowujących do Bożego Narodzenia. Świetny moment za lekturę zapisków ks. prof. Draguły, które ten sporządzał w czasie koronawirusowych restrykcji – doszukując się w nich tego, co niesie ze sobą post.

Radio Nadzieja, Anna Czytowska, 28 grudnia 2021 r.:

prolibris.net.pl, Niezwykły dziennik:

Już sam tytuł książki Posty autorstwa księdza Andrzeja Draguły wzbudza zainteresowanie czytelnika. Powszechnie mówi się, aby nie oceniać książki po okładce… A czy po tytule można? Jeśli założylibyśmy, że tak, wtedy omawianą tu lekturę uznalibyśmy za głęboką, bo przecież wieloznaczny jest jej tytuł, a miano stojące przed nazwiskiem Andrzeja Draguły tym bardziej zachęca do dwojakiej interpretacji. Posty są dziś zazwyczaj kojarzone z wpisami o różnej tematyce i stylistyce na portalach społecznościowych. Z pewnością to znaczenie jako pierwsze nasunęłoby się na myśl dzisiejszemu przeciętnemu nastolatkowi. Jednak gdy obok tego pojęcia nie przejdziemy pospiesznie, a zatrzymamy się przy nim, przypomnimy sobie, myślę, jego kolejne, a właściwie pierwotne, znaczenie, szczególnie że – co zostało wyżej zasygnalizowane – autorem Postów jest ksiądz. Definicja podana w Słowniku języka polskiego PWN post charakteryzuje jako: (…)

Pełna treść dostępna jest na stronie: prolibris.net.pl.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze