„Co Jezus widział z krzyża” w mediach

Ten zbiór 10 medytacji związanych z męką i śmiercią Pana Jezusa cieszy się zainteresowaniem czytelników i mediów. Oto niektóre wzmianki na temat publikacji.

opoka.org.pl, „Co Jezus widział z krzyża” – medytacje związane z męką i śmiercią Pana Jezusa:

Ojciec Sertillanges OP staje w miejscu Krzyża i patrzy na Jerozolimę oczami Chrystusa. Przeprowadza nas przez biblijne proroctwa tak, jak mógł słyszeć i rozumieć je Mesjasz. Towarzyszy nam w podróży przez Jerozolimę. Gościmy na ostatniej wieczerzy, obserwujemy zdradę Judasza, stajemy się niemymi świadkami męki Zbawiciela. Popadamy w rozpacz wraz z Jego Matką, chcemy Mu pomóc – jak Szymon Cyrenejczyk, płaczemy z niewiastami…  Ta podróż staje się okazją do podjęcia wewnętrznej pielgrzymki, skłania do refleksji nad cierpieniem ukrzyżowanego Jezusa – z miłości do nas (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: opoka.org.pl.

Echo Katolickie”, 3 marca 2022 r., Co Jezus widział z krzyża:

Czas Wielkiego Postu staje się dla nas tym pilniejszym wezwaniem do trwania pod Jezusowym krzyżem: obmywania swoich grzechów Jego Przenajświętszą Krwią i przyjęcia Go za swojego Pana i Zbawcę.

W Chrystusa – jak zauważa Antonin-Dalmace Sertillanges OP – można przyoblec się w wyobraźni: nie tylko stanąć u stóp lub na wprost krzyża, lecz zawisnąć na nim, skłonić głowę pod napisem w trzech językach, nakryć ją pękiem cierni, przyjąć gwoździe, poczuć zimno i chropowa­tość drewna między ramionami, by wreszcie… patrzeć Jego oczami i kontemplować Jego sercem.

Książka Co Jezus widział z krzyża jest za­proszeniem na pielgrzymkę po Ziemi Świętej. Autor odtwarza realia Ostatniej Wieczerzy, u jego boku obserwujemy zdradę Judasza, chce­my pomóc Nauczycielowi jak Szymon z Cyreny albo Weronika, stajemy też z płaczącymi kobietami i trwamy u boku Maryi, by usłyszeć: „Oto Matka twoja”.

Przypominanie zbawczych wydarzeń i odtwarzanie świętych miejsc w Jerozolimie staje się zarazem pretekstem do podjęcia wewnętrznej pielgrzymki i refleksji nad cierpieniem ukrzyżowanego Jezusa. Zabitego z miłości do nas! Inna książka wydawnictwa W drodze to -przedstawiona z pasją odkrywcy – opowieść wszelkich śladach relikwii ukrzyżowania Chrystusa. James Charles Wall, brytyjski pisarz antykwariusz, znawca pism ojców Kościoła, rozpoczyna swoje „śledztwo” od przybliżenia najważniejszej relikwii – drzewa Krzyża Świętego, której odkrycie – jak zaznacza – pociągnęło za sobą trudne do oszacowania konsekwencje. „Nadało impuls wszystkim dziedzinom sztuki. Najświetniejsze dzieła powstałe od czasu epoki klasycznej wyrosły właśnie z nabożeństwa do naszego Pana i były wynikiem pragnienia, by poświęcić Mu w darze wszystko, co On podarował nam” – zaznacza. W książce mowa jest także o innych artefaktach związanych z ukrzyżowaniem, m.in.: gwoździach, koronie cierniowej, świętej włóczni i Całunie Turyńskim.

TygodnikIdziemy” (nr 10/2022) oraz idziemy.pl, Z perspektywy krzyża:

Ból jest nieodłączną częścią ludzkiego życia.

Towarzyszy nam w różnych momentach życia i choć czasem jesteśmy przygotowani na jego przyjęcie, to bywa też i tak, że przychodzi zupełnie znienacka. Czasem doskwiera tylko fizycznie, a innym razem – co, wbrew pozorom, oko drugiego człowieka też może dostrzec – boli jedynie dusza. Ból ma jeszcze to do siebie, że często koncentruje większość naszej uwagi – o ile nie całą. W ludzkiej słabości tracimy wtedy ostrość spojrzenia na rzeczywistość.

A co w chwili ponadludzkiego cierpienia dostrzega Bóg-Człowiek, który wszystko widzi i wszystko wie? Do przyjęcia tej perspektywy zachęca nas dominikanin o. Antonin-Dalmece Sertillanges, stawiając pozornie proste, a jednocześnie prowokujące pytanie: Co Jezus widział z krzyża?

Autor zaprasza do refleksji, która na pewno nie pozostanie bez owoców. „Już dłużej nie zwlekając, razem z Jezusem Chrystusem otwórzmy zatem pobożnie oczy ciała i oczy intelektu. «Przyoblekając się» w Jezusa, przyjmijmy Jego myśl i Jego serce. Być może w ten sposób niewidzialny świat, w którym porusza się Jego dusza, ukaże nam się z większą mocą. Być może zostanie nam dana łaska bardziej osobistego utożsamienia”.

dorzeczy.pl, Przegląd religijny „: „Co Jezus widział z krzyża„:

Ojciec Sertillanges OP staje w miejscu Krzyża i patrzy na Jerozolimę oczami Chrystusa. Przeprowadza nas przez biblijne proroctwa tak, jak mógł słyszeć i rozumieć je Mesjasz. Towarzyszy nam w podróży przez Jerozolimę. Gościmy na ostatniej wieczerzy, obserwujemy zdradę Judasza, stajemy się niemymi świadkami męki Zbawiciela. Popadamy w rozpacz wraz z Jego Matką, chcemy Mu pomóc – jak Szymon Cyrenejczyk, płaczemy z niewiastami… Ta podróż staje się okazją do podjęcia wewnętrznej pielgrzymki, skłania do refleksji nad cierpieniem ukrzyżowanego Jezusa – z miłości do nas (…).

Pełna zawartość tekstu dostępna jest na stronie: dorzeczy.pl.

misyjne.pl, Hubert Piechocki:

Dwupak

W Wielkim Poście szczególnie mocno jesteśmy zaproszeni do rozważania tych najważniejszych tajemnic naszej wiary. Ciekawą pomocą w tym mogą być dwie książki, które wydało właśnie Wydawnictwo W Drodze. Pierwsza z nich to „Co Jezus widział z krzyża” Antonina-Dalmace’a Sertillangesa OP, a druga to „Relikwie ukrzyżowania” Jamesa Charlesa Walla. Nie bez powodu piszę o nich razem. Stanowią bowiem swoisty „dwupak” na Wielki Post. Podpowiada nam to już zresztą sam wygląd okładek obu książek. Na każdej z nich znajduje się połowa korony cierniowej. Dopiero gdy postawimy obok siebie obie książki – otrzymujemy całą koronę cierniową. Zajrzyjmy najpierw do książki „Co Jezus widział z krzyża”.

„Co Jezus widział z krzyża”

Wydarzenia prowadzące do śmierci Jezusa znamy z Ewangelii. Wiemy, co i gdzie się wtedy działo. Ojciec Sertillanges, dominikanin żyjący na przestrzeni XIX i XX w., opierając się na Biblii, zaprasza nas w podróż po Jerozolimie z czasów Jezusa. W książce tego filozofa znajdujemy 10 medytacji. To swoista droga krzyżowa rozpisana na owe 10 punktów. Oparte o Biblię medytację pokazują, jak wielkopiątkowe wydarzenia były widziane oczami samego Chrystusa. Miejsca i osoby – to jakby klucz do tych rozważań. Idziemy z Jezusem, który zmierza do miejsca swojej śmierci. Opowieść, którą proponuje nam Sertillanges jest z jednej strony pełna teologii, a z drugiej przedstawia nam też garść faktów o poszczególnych miejscach drogi krzyżowej. Możemy poznać geografię Jerozolimy z czasów Jezusa. Autor pokazuje, jakie jest w ogóle biblijne znaczenie poszczególnych miejsc. Możemy dzięki niemu ugruntować swoją wiedzę biblijną. Medytacje francuskiego dominikanina pełne są cytatów z Biblii, dzięki czemu jeszcze bardziej jesteśmy w stanie zrozumieć ofiarę Jezusa Chrystusa. Książka pozwala nam zobaczyć, jak bardzo Stary i Nowy Testament zazębiają się i prowadzą do kulminacyjnego punktu – czyli do życia Mesjasza i Jego śmierci na krzyżu. Dodatkowym walorem publikacji są liczne zdjęcia dawnej Jerozolimy. Otrzymujemy więc książkę, która łączy w sobie kilka funkcji. Jest jednocześnie przewodnikiem historyczno-biblijno-geograficznym i tekstem służącym do medytacji. Połączenie idealne na Wielki Post.

teologiapolityczna.pl, Co Jezus widział z krzyża – Antonin-Dalmace Sertillanges OP:

Nakładem wydawnictwa W drodze ukazała się książka Antonina-Dalmace’a Sertillangesa OP pt.: „Co Jezus widział z krzyża”. Książka ta stanowi zbiór 10 medytacji związanych z męką i śmiercią Pana Jezusa. Punktem wyjścia rozważań są miejsca i osoby, które Chrystus mógł dostrzec z krzyża.

Od wydawcy:

Ojciec Sertillanges OP staje w miejscu Krzyża i patrzy na Jerozolimę oczami Chrystusa. Przeprowadza nas przez biblijne proroctwa tak, jak mógł słyszeć i rozumieć je Mesjasz. Towarzyszy nam w podróży przez Jerozolimę. Gościmy na ostatniej wieczerzy, obserwujemy zdradę Judasza, stajemy się niemymi świadkami męki Zbawiciela. Popadamy w rozpacz wraz z Jego Matką, chcemy Mu pomóc – jak Szymon Cyrenejczyk, płaczemy z niewiastami…  Ta podróż staje się okazją do podjęcia wewnętrznej pielgrzymki, skłania do refleksji nad cierpieniem ukrzyżowanego Jezusa – z miłości do nas (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: teologiapolityczna.pl.

Radio Nadzieja, 1 kwietnia 2022 r., Anna Czytowska:

Pranek Siodma9″, siodma9.pl, rozmowa z Tomaszem Grabowskim OP:

Nie są to pobożne myśli, ckliwe i sentymentalne refleksje, ale jest to analiza Pisma Świętego oczami Jezusa. Jest to opis tego, jak Pan Jezus jako Mesjasz, Syn Boży, patrzy na Jerozolimę. Widzi w obrazie miasta wypełnienie proroctw, którym tak naprawdę jest On

– powiedział w Poranku „Siódma9” o. Tomasz Grabowski (Wydawnictwo „W drodze”).

Ostatnia rozmowa poniedziałkowego Poranka dotyczyła książki pt. Co Jezus widział z krzyża, Antonina-Dalmace’a Sertillanges’a.

Całej rozmowy można posłuchać na stronie: siodma9.pl.

„Polska Metropolia Warszawska”, 19 kwietnia 2022 r., Co widać z wysokości Krzyża?:

Ojciec A-D Sertillanges OP przeprowadza duchowy eks­peryment: staje w miejscu Krzyża i patrzy na Jerozolimę oczami Chrystusa. Przepro­wadza nas przez biblijne pro­roctwa tak, jak mógł słyszeć i rozumieć je Mesjasz.

lubimyczytac.pl, Danuta Szelejewska:

Dla chrześcijanina krzyż jest nie tylko narzędziem śmierci Chrystusa, ale przede wszystkim znakiem odkupienia, wyrazem miłości Boga do człowieka oraz zwycięstwa życia nad śmiercią. Relikwie ukrzyżowania to teologiczne rozważania o tym, jak z symbolu hańby krzyż stał się obiektem adoracji.

Spojrzenie w głąb historii przenosi czytelnika na tereny Imperium Rzymskiego, gdzie za sprawą Konstantyna I Wielkiego, krzyż zajął miejsce orła na sztandarze cesarskim, rozpoczynając tym samym nowy rozdział w historii Jerozolimy. Powołując się na tradycje, James Charles Wall w swojej publikacji bada pochodzenie drzewa Krzyża, poświęca uwagę odnalezieniu Jego relikwii przez świętą Helenę (podzieliła krzyż Chrystusa na trzy części, aby ofiarować je głównym ówczesnym ośrodkom chrześcijaństwa: Jerozolimie, Rzymowi, Konstantynopolowi). Obszernie pisze o krucjatach, które zmieniły całą historię Europy i zachodniej Azji. Analizuje napis na tabliczce umieszczonej nad głową ukrzyżowanego Pana. Omawia kwestię gwoździ, korony cierniowej, lancy, szaty, Całunu Turyńskiego oraz chusty świętej Weroniki, a także Krwi wypływającej z przebitego boku Chrystusa, którą być może gorliwie zebrali Jego uczniowie. Wymienia również dzieła poświęcone Krzyżowi (przytacza je w całości lub fragmenty, podaje autora, tytuł i czas powstania), zaliczając je do cennego dziedzictwa najpiękniejszych kompozycji (hymny uwielbienia, poematy, sekwencje).

Podważające mnóstwo domniemanych fałszerstw rozważania są interesujące i drobiazgowe, przez co wyjaśnionych zostaje wiele trudnych kwestii w sposób całkowicie zrozumiały dla czytelnika. W refleksjach autora nie brakuje faktów dotyczących zarówno życia religijnego, jak i przebiegu historycznych wydarzeń. Pomocne są fachowe interpretacje, wyjaśnienia komentatorów, przemyślenia egzegetów, myśli teologów i filozofów, refleksje ojców Kościoła. Są daty, nazwiska, pełnione funkcje, plany oraz osiągnięcia papieskie, opisy wydarzeń. Cytowane fragmenty biblijne opatrzono siglami. Słowom greckim przyporządkowano łacińskie odpowiedniki. Pomocą służą przypisy dolne, źródła (polskie i obcojęzyczne), alfabetyczny indeks osób oraz czarno-białe ilustracje (ich wykaz zamieszczono na końcu książki).

Publikacja Wydawnictwa W drodze dla ludzi wierzących stanie się umocnieniem w wierze, poszukującym natomiast pozwoli wyjaśnić wiele spornych kwestii.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze