Mateusz Przanowski OP

urodzony w 1974 r. – dominikanin, doktor teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie, założyciel Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 2000 r., cztery lata później przyjął święcenia kapłańskie.

Zajmuje się teologią boskiej natury, trynitologią i teologią Eucharystii. Tłumacz i redaktor dzieł św. Tomasza z Akwinu.

Nakładem Biblioteki Instytutu Tomistycznego. Teksty i Studia ukazały się m.in. Krótkie wprowadzenie do współczesnego teizmu kenotycznego oraz Święty Tomasz z Akwinu o Bogu. Studia teologiczne.

Autor miesięcznika „W drodze”. W latach 2015-2018 prowadził stałą rubrykę Pytania w drodze.

Trójca Święta w obrazach

Czy człowiek może być bezinteresowny w miłości?

Życzenia imieninowe przyjmuje 21 września.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze