Czy katolikowi wolno nie zgadzać się z papieżem?
fot. mesut kaya eOcyhe5 / UNSPLASH.COM

Czy katolikowi wolno nie zgadzać się z papieżem?

Jeśli zdarzy się nam poczuć nieprzyjemne ukłucie niezgody z czymś, co powiedział ojciec święty, to czy powinniśmy się tym bardzo niepokoić? Czy czując opór wobec jakichś słów lub gestów papieża, stawiamy się poza wspólnotą Kościoła? Czy jesteśmy wtedy złymi katolikami? – zapytał mnie ktoś.

Już na samym początku mogę rozwiać te obawy. Nie każda niezgoda czy wątpliwość wywołana słowami lub gestami papieża stawia nas automatycznie poza wspólnotą Kościoła i czyni złymi katolikami. Niestety, muszę zaznaczyć, że jest możliwa i taka niezgoda, która rzeczywiście grozi zniszczeniem naszej jedności z Kościołem. Narażamy się na to, uporczywie odrzucając głoszoną przez papieża naukę, która została definitywnie rozpoznana i określona jako objawiona przez Boga. Jestem jednak pewien, że w tym pytaniu nie chodzi o tak fundamentalną, bo dotykającą istoty wiary, niezgodę. Idzie raczej o wątpliwości wywołane na przykład przez jakieś ulotne słowa papieża. Może o prowizoryczne diagnozy społeczne i polityczne? Dyplomatyczne strategie i sojusze? Sposób bycia, zachowania się albo symboliczne gesty? Katolicka teologia mówi wprost, że w takich przypad- kach pojawienie się wątpliwości, a nawet wewnętrznej niezgody, nie powoduje żadnej autoekskomuniki. Czy ta krótka odpowiedź rozwiązuje problem? Myślę, że raczej umożliwia głębsze jego postawienie.

Nie zamierzam zajmować się krytyką papieża Franciszka. Papieże się zmieniają i żadnemu z nich jej nie szczędzono. Nie zapominajmy, że już św. Paweł upominał publicznie św. Piotra (Ga 2,11–14). Pytanie potraktuję więc szerzej, a nie jako odnoszące się tylko do aktualnej sytuacji.

Kim jest papież?

Nigdy nie powinniśmy tracić z oczu rzeczy najważniejszej, a więc tego, jak wielkim błogosławieństwem jest w Kościele urząd następcy św. Piotra. Wszystkie nasze rozważania takich lub innych słów ojca świętego zawisną w próżni, jeśli nie będziemy pamiętać o najgłębszym sensie posługi biskupa Rzymu. Dlatego przypomnijmy sobie krótko, jaką rolę w Kościele odgrywa papież.

1. Świadectwo męczeństwa. Każdy papież nosi na sobie znamię męczeństwa św. Piotra. Niekiedy to znamię ujawnia się w śmierci za wiarę któregoś z następców św. Piotra. Najczęściej jednak jest codziennym niesieniem krzyża wyczerpującej odpowiedzialności i służby całemu Kościołowi.

2. Świadectwo miłosierdzia i łaski. Biorąc pod uwagę ludzką słabość i grzeszność, sprawowanie urzędu papieskiego jest zadaniem przekraczającym ludzkie siły. Nie można mieć najmniejszych wątpliwości, że trwałość papies

Zostało Ci jeszcze 75% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 5000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
||
Wyczyść

Zaloguj się

Czy katolikowi wolno nie zgadzać się z papieżem?
Mateusz Przanowski OP

urodzony w 1974 r. – dominikanin, doktor teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Domi...