Bądź wola Twoja
fot. muhammed jiyadh / UNSPLASH.COM

Zastanawiam się nad znaczeniem słów: „Bądź wola Twoja” z Modlitwy Pańskiej. Przecież wola Boża i tak zawsze się spełnia, dlaczego więc mamy jeszcze o to dodatkowo prosić? Czy sens tego jest taki, że prosimy, abyśmy mieli wystarczająco dużo duchowej siły, by przyjąć to, co Bóg postanowił przyjąć bez buntu?

Na trzecią prośbę Modlitwy Pańskiej „Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi” (Mt 6,10) lub w ostatnim tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia: „Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak w niebie”, patrzymy najczęściej z perspektywy bolesnych doświadczeń, które na nas spadają i których sensu nie potrafimy rozpoznać. Mówimy więc, „Bądź wola Twoja”, to znaczy, godzę się z Twoimi wyrokami. Odczytywanie tej prośby jako wyrażającej nasz akt zawierzenia Bogu w momentach trudnych jest oczywiście trafne, chciałbym jednak zwrócić uwagę, że nie jest to jedyny możliwy sposób rozumienia tych słów.

Spełniać wolę Ojca

Rozpocznijmy od greckiego oryginału. Jeżeli chcielibyśmy najdosłowniej przetłumaczyć interesujący nas wers, to brzmiałby on tak: „niech się stanie (genetheto) wola Twoja”. Równie poprawne byłyby warianty: „niech się spełnia” albo nawet „niech będzie spełniana”. Wyraźnie – podobnie jak w dwóch poprzednich prośbach modlitwy – pominięta zostaje kwestia tego, kto ma sprawić, by wola Boga się spełniała. Czy ma to być sam Bóg? Czy może również inne stworzenia, a wśród nich na pierwszym miejscu człowiek, który jest zdolny poznać wolę Boga i być jej posłuszny lub nie? Użyta w tym wypadku forma czasownika może nas kierować ku dwóm interpretacjom tego niedopowiedzenia, przy czym pierwszą będzie charakteryzował pewien rys fatalistyczny („niech się dzieje to, co postanowiłeś, ponieważ uznaję, że jesteś silniejszy i żadne moje sprzeciwy nic tu nie zmienią”), drugą z kolei, sugestia, że grono wykonawców tej woli jest hipotetycznie bardzo szerokie1. Jeśli wziąć pod uwagę całe nauczanie Pisma Święte

Zostało Ci jeszcze 75% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 7000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Wyczyść

Zaloguj się

Bądź wola Twoja
Mateusz Przanowski OP

urodzony w 1974 r. – dominikanin, doktor teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Domi...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze