Rafał Wędzicki OP

urodzony 1986 r. – dominikanin, duszpasterz, ukończył studia licencjackie na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie.

Święcenia kapłańskie przyjął w maju 2013 roku.

Był redaktorem w Wydawnictwie W drodze.

Życzenia imieninowe przyjmuje 29 września.