Krótkie wprowadzenie do współczesnego teizmu kenotycznego

Krótkie wprowadzenie do współczesnego teizmu kenotycznego

(0,00),    recenzji

W outlecie znajdziesz książki odznaczające się niewielkimi uszkodzeniami, takimi jak:

  • porysowana, pogięta, rozerwana lub przybrudzona okładka,
  • zżółkłe, pogięte lub naderwane strony,

Książki z kategorii outlet nie podlegają wymianie na towar pełnowartościowy.
Ilość egzemplarzy ograniczona.
Zapraszamy do korzystania i czytania.

Książka ta jest nie tylko szczegółową mapą, pozwalającą na uchwycenie podstaw myślenia kenotycznego, ale przede wszystkim pewnego rodzaju przewodnikiem po współczesnej teologii. Jej lektura pozwala dostrzec radykalną zmianę, jakiej poddana została klasyczna doktryna o Bogu w Trójcy na przestrzeni ostatnich dwóch wieków. W miarę lektury czytelnik zdaje sobie coraz bardziej sprawę z podstawowego kierunku, jaki obrała duża część nowożytnej teologii, szczególnie tej, która zdecydowała się przyjąć myślenie zgodne z intuicjami chrystologii Lutra oraz ich mutacją w postaci niemieckiego idealizmu, z całym jego teologicznym zapleczem i aspiracjami.

ks. dr. hab. Robert J. Woźniak (fragment recenzji)

Aż do XIX wieku kluczem do zrozumienia boskiej kenozy była teologia unii hipostatycznej, uroczyście podana do wierzenia na Soborze w Efezie i potwierdzana przez następne sobory powszechne starożytności. Nauka ta we właściwy sobie sposób chroniła prawdę o realności boskiej kenōsis, ale zarazem trwała w symbiozie z klasyczną koncepcją boskiej istoty, potwierdzając jej niezmienność, niecierpiętliwość, wieczność itp. W XIX wieku doszło jednak do radykalnego przewrotu w postrzeganiu natury ogołocenia Syna Bożego. Niektórym teologom protestanckim nie wystarczały już starożytne orzeczenia doktrynalne i ich średniowieczne rozwinięcia. Zaproponowali więc nowe rozwiązanie: uznanie, że ogołocenie Boga we wcieleniu dokonuje się również w Jego naturze, że Bóg na mocy swej suwerennej i wolnej decyzji ogranicza samego siebie, pozbywając się pewnych swoich atrybutów, sprowadzając je do stanu potencjalnego lub w jakiś inny sposób modyfikując swój boski byt. Wraz z pojawieniem się tej tezy rodzi się teizm kenotyczny, a więc taka teologia Trójjedynego Boga, której zwięzłą prezentację chcę przedstawić w tej książce.

fragment wstępu