Święć się imię Twoje
fot. nikoline arns / UNSPLASH.COM

Święć się imię Twoje

W pierwszej prośbie modlitwy Ojcze nasz zbiegają się dwa niezwykle istotne tematy biblijne: teologia świętości Boga i tradycja kultu Jego imienia. Aby wiedzieć, o co prosimy w pierwszej prośbie Modlitwy Pańskiej, musimy najpierw zrozumieć sens i wagę tych dwóch zasadniczych idei.

Świętość Boga

Świętość Boga to Jego inność. Bóg jest święty, ponieważ jest „nie stąd”, nie z ziemi, niezanurzony w naszej cielesności, oddzielony od naszych grzechów i słabości. Jest święty, czyli istnieje w odseparowanym wyraźną granicą boskim wymiarze, nieuwikłany w nasze myśli i rachuby; święty, Jego myśli nie są naszymi myślami. Z drugiej strony ten właśnie święty Bóg przychodzi do nas, aby nas uświęcać, a więc uczynić nas podobnymi do siebie. Nie tracąc nic ze swojej świętości, schodzi na nasz poziom i przynosi zbawienie. Pismo Święte opisuje świętość Boga z tych dwóch perspektyw: oddzielenia i dobrowolnego zbliżenia się do nas.

Święty Tomasz z Akwinu pisze, że Bóg jest święty, ponieważ jest potężny i wszechmogący. Jest stały w swoich zamysłach, niezmienny, wytrwale wprowadza w życie swój plan. Jego świętość jest mocą, wytrwałością i niezmiennością. Z drugiej strony jest On również krystaliczną dobrocią i doskonałością nieskażoną najmniejszą domieszką zła. Widzimy zatem, na czym polega ta świętość-inność Boga: my jesteśmy zmienni, niekonsekwentni, niecierpliwi; On jest niezmienny, stały, cierpliwy i wszechpotężny. My jesteśmy często egoistyczni, skupieni na sobie i interesowni; On jest czysty w swoich intencjach, absolutnie doskonały i bezinteresownie dobry. Przed takim właśnie świętym Bogiem stawia nas pierwsza prośba Modlitwy Pańskiej, przed Bogiem oddzielonym i bliskim, wszechpotęż

Zostało Ci jeszcze 75% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 5000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Wyczyść

Zaloguj się

Święć się imię Twoje
Mateusz Przanowski OP

urodzony w 1974 r. – dominikanin, doktor teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Domi...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze