Józef Augustyn SJ

urodzony w 1950 r. – jezuita, wykładowca, profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, ceniony rekolekcjonista i kierownik duchowy, współzałożyciel i redaktor naczelny (2001-2014) „Życia Duchowego”, „Pastores” (1998-2002), członek Rady Naukowej COD.

Rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej podręczników (od 1996) i środków dydaktycznych (od 1997) w zakresie Wychowania do Życia w Rodzinie.

Autor kilkudziesięciu książek i kilkuset publikacji z zakresu życia duchowego i pedagogiki chrześcijańskiej.

Obecnie pracuje w Centrum Duchowości Księży Jezuitów w Częstochowie.