prof. Tomasz Jurek

urodzony w 1962 r. – polski profesor, historyk mediewista specjalizujący się w historii Śląska i Wielkopolski, wydawca źródeł historycznych i autor podręczników szkolnych, kieruje Zakładem Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.

Mieszka w Poznaniu.