„Zło dobrem zwyciężaj”
fot. joanna kosinska wEXCdBz / UNSPLASH.COM

W Liście do Rzymian znajduje się taki fragment: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21). To pouczenie jest niesłychanie wymagające, wręcz utopijne – zauważył ktoś. Zło jest często tak potężne, że trudno je pokonać za pomocą jakichś „miękkich” środków. O co więc chodzi w tej zasadzie?

Zgadzam się, że zasada „zło dobrem zwyciężaj” jest bardzo wymagająca. Stosowanie jej domaga się bowiem od nas często sprzeciwienia się silnym wewnętrznym impulsom, które popychają nas do agresji i zemsty. Owszem, jest ona trudna, ale równocześnie jest mądra i zbawienna. Wprowadzanie jej w czyn powoduje bowiem, że stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa, który całym swoim życiem zaświadczył o jej prawdziwości. Spróbuję zatem krótko przedstawić, jak rozumiem tę zasadę oraz dlaczego życie zgodne z nią czyni nas i świat wokół nas lepszymi.

Nie daj się zastraszyć

„Zło dobrem zwyciężaj” znaczy: „nie daj się zastraszyć przez zło”. Zło zawsze będzie próbowało przekonać nas, że jest wszechmocne i nieusuwalne. Chce zrobić na nas tak przytłaczające wrażenie, abyśmy uznali, że jest silniejsze od dobra i że w ostatecznym rozrachunku to ono, a nie dobro, będzie miało ostatnie słowo. Ta strategia zła wyraźnie się ujawnia na przykład wtedy, gdy się zmagamy z powracającymi grzechami, które są silniejsze od nas. Zło będzie chciało nas wtedy ostatecznie obezwładnić, abyśmy przestali ufać w Bożą Opatrzność i zaczęli myśleć o Bogu jako o kimś bezsilnym wobec zła, jakby to nie światłość Bożej dobroci, ale ciemność była Panem naszego życia i historii świata. Dlatego zasadę „zło dobrem zwyciężaj” można po pierwsze rozumieć jako wezwanie do wiary w Bożą dobroć i potęgę. W pewnym bowiem sensie zło zostaje zwyciężone już wtedy, gdy dzięki wierze i nadziei odrzucimy jego roszczenia do wszechmocy. Chrystus, który zasadę „zło dobrem zwyciężaj” stosował z pełną konsekwencją, ofiarowywał swoje życie Ojcu nawet wtedy, gdy wszystkie siły zła sprzysięgły się przeciwko Niemu i z agresją w Niego uderzyły.

Cel nie uświęca środków

„Zło dobrem zwyciężaj” znaczy: „nie walcz ze złem za pomocą złych środków”. Cel nie uświęca środków. Środki, których się używa w walce ze złem, zawsze powinny być dobre. Nie chodzi o to, że zawsze powin

Zostało Ci jeszcze 75% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 5000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 0,00 PLN
Wyczyść

Zaloguj się

„Zło dobrem zwyciężaj”
Mateusz Przanowski OP

urodzony w 1974 r. – dominikanin, doktor teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Domi...

Produkt dodany do koszyka

Polecane przez W drodze