Okładka książki "Widziałam" na tle gazet

„Widziałam” w mediach

„Widziałam. Pasja Chrystusa oczami kobiet” Kelly M. Wahlquist to książka, która pozwala spojrzeć na mękę Pańską z kobiecej perspektywy. Media zainteresowały się tym dość nietypowym ujęciem i publikacją.

dorzeczy.pl, Powrót do siebie:

JEAN-FRANCOIS NOEL || Ktokolwiek wbrew sobie lub z własnej woli doświadczył wewnętrznego spotkania z sobą, nigdy o tym nie zapomni. Coś się nieodwracalnie zmienia. Na początku jest zaskoczony i żałuje, że tak często przechodził obok siebie, a jednocześnie czuje bezradność, nie mogąc niczego zatrzymać z tego doświadczenia poza świadomością, że został w tym miejscu spotkany i rozpoznany…

Obraz, który każe wyruszyć w drogę

U niektórych doświadczenie to ma charakter tak nagły, że staje się wezwaniem do nawrócenia. Można ich poznać po tym, że mówią o sobie, iż są „zamieszkani”, a ich życie znajduje cały swój sens w rozpoznaniu tej intymnej obecności. Inaugurujące, niezaprzeczalne spotkanie, którego można sobie tylko życzyć. Taka od początku była moja hipoteza: nie można zdradzać siebie bez końca. Powrót do siebie, jak próbuję to wyrazić, nie jest wyłącznie skupieniem się na sobie, lecz przyjęciem obecności Tego, który, nazwany bądź nienazwany, pozostaje fundamentem ludzkiego życia. Ciągle powraca postać marnotrawnego syna, który, na dnie swego upadku, odnajduje we własnym wnętrzu zapomniane oblicze ojca i wyobraża sobie, że powie mu… Ten obraz każe mu ruszyć w drogę. Zrozumiałe jest, że ci, którzy to przeżyli, zostają uniesieni tak wielkim entuzjazmem – w etymologicznym znaczeniu tego słowa – że zastanawiają się, jak mogli tak długo przechodzić obok samych siebie, i uważają za sprawę bardzo pilną dawanie o tym świadectwa wobec innych….

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: dorzeczy.pl

Tygodnik „Idziemy”, Wojciech Świątkiewicz, Kobiety kobietom:

Przeprowadzi­łam wiele roz­mów z najmądrzej­szymi kobietami, jakie znam. i posta­nowiłyśmy zebrać na­sze talenty i wspólnie stworzyć zbiór wiel­kopostnych refleksji – kobiety dla kobiet” – pisze Kelly Wahlquist. Jest amery­kańską katoliczką, angażu­je się w prace katechetyczne, a podróżując po USA, głosi wykłady o nowej ewangeliza­cji. Książka zawiera refleksje także dziewięciu innych zaan­gażowanych liderek.

Tematycznie rozważania przeznaczone są na Niedzielę Palmową, dni Triduum Pas­chalnego. Wielkanoc oraz na niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Struktura każdego rozdziału jest celowa. „Chwi­la zastanowienia” przygoto­wuje do tematu. ..Wejdź w Pi­smo” to lektura Biblii, „Stań

na miejscu” – nar­racja, która wciąga w historię i pozwa­la przeżywać pewne wydarzenia tak, jak je przeżywały kobie­ty, które szły za Je­zusem. Kolejne czę­ści to „Odpakuj dar” (jak odkryć godność kobiety) i „Lectio divina”. Redaktorka zachęca: „Obyś wniosła jakiś kawałek tej książki do wszyst­kiego, co robisz. (…) Przede wszystkim – obyś poznała chwałę Boga, gdy będziesz szła z Panem w swoim wła­snym życiu”.

Patronat medialny nad wydawnictwem objął nasz tygodnik.

Tekst recenzji opublikowany został również na stronie: idziemy.pl

deon.pl, „Widziałam”, czyli małe, bardzo inspirujące rekolekcje dla kobiet, Marta Łysek:

Widziałam. Pasja Chrystusa oczami kobiet to nie jest książka do czytania. To o wiele więcej: książka do rozważania, do duchowego rozwoju, książka-ścieżka do spotkania ze sobą i z Bogiem. Książka trochę inna, bo… tylko dla kobiet.

To wypuszczona przez dominikańskie wydawnictwo „W drodze” książeczka, napisana wspólnie przez dziesięć kobiet pod redakcją Kelly M. Wahlquist, amerykańskiej, katolickiej autorki i założycielki organizacji „Women in New Evangelization”. Do czytania zdecydowanie zachęca estetyka wydania (miła, szorstka okładka, staranny i przejrzysty układ) oraz… objętość (160 stron).

Sama struktura tej niedużej lektury pokazuje nam, że mamy tu coś więcej niż „tylko” historię do przeczytania. Każdy rozdział składa się bowiem z kilku stałych części. Autorki prowadzą nas od wprowadzenia w temat rozdziału, czyli „chwili na zastanowienie”, przez zaproszenie do przeczytania związanego z konkretnym dniem fragmentu Biblii aż do fikcyjnej historii, która pozwala nam przeżyć biblijne wydarzenia tak, jak mogły je przeżywać kobiety wędrujące z Jezusem…

Pełna wersja recenzji dostępna jest na stronie: deon.pl

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze