Okładka książki „Od Abba do Amen"

„Od Abba do Amen” w mediach

O modlitwie Ojcze nasz można mówić, milczeć, czytać i pisać nieustannie. Za każdym razem odkrywa się przed nami na nowo. Na nowo odkrywają ją czytelnicy i media, które zainteresowały się książką „Od Abba do Amen”. Oto niektóre wzmianki na jej temat.

Radio Kraków, Anna Kluz-Łoś, 4 czerwca 2021 r.:

„Ojcze nasz” jest ciekawsze, bo tej modlitwy nauczył nas sam Jezus.(…). Tam nie ma ani „osoby”, ani „natury”, ani nawet wprost Trójcy. Nie ma abstrakcyjnej filozofii – i to mi pomaga. To jest najpiękniejsza modlitwa, jaką znam, i zawiera wszystko, czego mi potrzeba. To myśl ks. prof. Michała Hellera – kosmologa, filozofa. Jakie sensy i treści znaleźli autorzy książki Od Abba do Amen. Przypowieści do Ojcze Nasz. Rozmowa zaskakująca o. Krzysztofa Popławskiego OP rekolekcjonistę, misjonarza na Tajwanie i w Chinach, dwukrotnego prowincjała polskich dominikanów i Dariusza Kubuja absolwenta Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, właściciela i głównego stratega firmy doradztwa biznesowego, z zamiłowania … teologa. Zachęta do spojrzenia na powszechnie znane przypowieści biblijne – o synu marnotrawnym, pannach mądrych i głupich albo talentach – w świeży, nieobarczony przyzwyczajeniami sposób. Autorzy nadają im oddające sedno tytuły i odnoszą do kolejnych siedmiu próśb Ojcze nasz. Zabieg ten pozwala odkryć na nowo, wydawałoby się, powszechnie znane i ponadczasowe prawdy.

Rozmowę można posłuchać TUTAJ.

Radio Nadzieja, Anna Czytowska, 8 czerwca 2021 r.

Aleteia.pl, Tak odkrywamy nasze synostwo, nasze dziecięctwo Boże:

Najważniejsze w dziecięctwie jest złożenie całego zaufania w Bogu. Złożenie wszystkiego, co w nas jest, naszej historii życia, teraźniejszości i naszych pragnień.

„Tato”, „Tatusiu”

Bóg Ojciec dla Jezusa to Abba. Jest to aramejska poufała i czuła forma zwracania się do ojca: „Tato”, „Tatusiu”. Była używana w codziennym rodzinnym życiu w odniesieniu do ojca, także przez dorosłe dzieci. Jezus, zwracając się do Boga Abba, zaskakiwał, zdumiewał, a niektórych gorszył.

Powiedzenie do Boga „Tatusiu” było zupełnie nowym określeniem i wskazywało na niezwykle bliską relację Jezusa z Bogiem Ojcem. To dzięki Jezusowi i w Jezusie możemy z ufnością i czułością zwracać się do Boga bliskiego, który okazuje się w pierwszym rzędzie Ojcem.

W Jezusie „mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością, przez wiarę w Niego” (Ef 3,12). Bóg to Ojciec, który nie jest despotą, ale kocha nas i pragnie naszej pełnej miłości odpowiedzi dokonanej w wolności. Te dwa dary idą razem: dar miłości i dar wolności. Jezus objawia nam Boga przez to, kim jest, co czyni i co mówi…

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: aleteia.pl

Radio Warszawa, Ewa Pietrzak, 11 czerwca 2021 r.:

Tygodnik „Idziemy” oraz idziemy.pl, Nad Modlitwą Pańską:

Słowa „Ojcze nasz” są szkołą i drogą modlitwy, ale przede wszystkim naszej życiowej drogi i postawy: względem Boga, drugiego człowieka i samego siebie.


– pisze w swojej najnowszej książce Od Abba do Amen o. Krzysztof Popławski, dominikanin, który posługę kapłańską i zakonną pełnił w Polsce, w Chinach, na Tajwanie i we Włoszech. Jest autorem kilku książek.

Drugim autorem jest Dariusz Kubuj, psycholog, główny strateg jednej z firm doradztwa biznesowego. Zbliżyła ich wspólna pielgrzymka do Ziemi Świętej w 2019 r., podczas której Kubuj głosił konferencje odnoszące się do poszczególnych wezwań Modlitwy Pańskiej.

Przywołując przy poszczególnych wezwaniach sens niektórych opowieści biblijnych, np. o synu marnotrawnym, talentach czy pannach mądrych i głupich, autorzy pomagają na nowo odkrywać Modlitwę Pańską. „Ojcze nasz w codzienności nas nie znuży i odmawianie tej modlitwy nigdy nie będzie stratą czasu, bo będzie nas prowadziło dalej i głębiej w tajemnicę Boga w Trójcy” – podkreśla o. Popławski.

Tygodnik „Idziemy” objął patronat medialny nad książką.


Niedziela.pl
, Od Abba do Amen. Przypowieści do Ojcze nasz:

Słowa Ojcze nasz są nie tylko szkołą i drogą modlitwy, ale przede wszystkim naszej życiowej drogi i postawy: względem Boga, drugiego człowieka i samego siebie. (…) Ojcze nasz zawiera w sobie również całą historię zbawienia, czyli relacji Boga i człowieka od stworzenia po czasy ostateczne. Dlatego każde słowo jest istotne, każde odniesienie do Starego i Nowego Testamentu pogłębia nasze spojrzenie i wprowadza nas przede wszystkim na drogi Boże naszego życia…


Pełna wersja informacji dostępna jest na stronie: niedziela.pl.

Granice.pl, Danuta Szelejewska, styczeń 2022 r.:

Modlitwa Pańska została przekazana uczniom przez samego Chrystusa. Stanowiąc streszczenie całej Ewangelii, jest najważniejszą modlitwą człowieka wierzącego. Książka Od Abba do Amen dopasowując odpowiednio dobrane Przypowieści do Ojcze nasz motywuje do postępowania zgodnie z zasadami chrześcijańskiego życia.

Złożona z siedmiu próśb Modlitwa Pańska, mieszcząc w sobie bogatą symbolikę, pozwala w nowy sposób spojrzeć na przypowieści (znamy je tak dobrze, że przestaliśmy się nad nimi zastanawiać). By rozbudzić w czytelniku gotowość słuchania, autorzy nadali nowy tytuł każdej z wybranych przypowieści (O synu marnotrawnym, O faryzeuszu i celniku, O miłosiernym Samarytaninie, O siewcy, O robotnikach w winnicy, O nielitościwym dłużniku, O pannach roztropnych i nierozsądnych oraz O chwaście), które – według nich – najlepiej korespondują z kolejnymi wezwaniami Ojcze nasz. Schematyczny układ rozdziałów zawiera stałe elementy: jest w nich wezwanie; opracowany przez Krzysztofa Popławskiego, a poprzedzony jednym kluczowym słowem, obszerny komentarz wprowadzający (wraz z przypisami dolnymi); opatrzona nowym tytułem przypowieść (zapisana kursywą); kontekst ewangeliczny oraz refleksja teologiczna autorstwa Dariusza Kubuja. Rozdział początkowy (Abba) i końcowy (Amen) są niczym klamra, która w nierozerwalny sposób spina życie ziemskie z wiecznością, łaczy człowieka z Bogiem.

Zawarte w publikacji rozważania są interesujące i drobiazgowe, przez co wyjaśnionych zostaje wiele trudnych kwestii w sposób całkowicie zrozumiały. W refleksjach autorów nie brakuje faktów z życia religijnego sprzed dwóch tysięcy lat, informacji dotyczących historycznych wydarzeń, związku człowieka wierzącego z Eucharystią oraz ukierunkowań ku autentycznym wartościom. Pomocne są fachowe interpretacje, wyjaśnienia komentatorów, przemyślenia egzegetów, myśli teologów i filozofów, refleksje ojców Kościoła oraz alternatywne historie. Obficie cytowane fragmenty biblijne opatrzono siglami. Polskojęzyczna bibliografia umożliwia zainteresowanym zgłębienie zagadnienia tak bliskiego przecież ludziom wierzącym.

Publikacja Wydawnictwa W drodze nie posiada limitu odbiorców. Ponieważ słowa modlitwy Ojcze nasz wypowiadane są każdego dnia, książka Od Abba do Amen przyniesie korzyśćkażdemu, kto z pełną odpowiedzialnością, idąc krętymi ścieżkami życia, świadomie podejmuje trud wędrówki wprost ku niebu.

lubimyczytac.pl:

(…) Zawarte w publikacji rozważania są interesujące i drobiazgowe, przez co wyjaśnionych zostaje wiele trudnych kwestii w sposób całkowicie zrozumiały. W refleksjach autorów nie brakuje faktów z życia religijnego sprzed dwóch tysięcy lat, informacji dotyczących historycznych wydarzeń, związku człowieka wierzącego z Eucharystią oraz ukierunkowań ku autentycznym wartościom. Pomocne są fachowe interpretacje, wyjaśnienia komentatorów, przemyślenia egzegetów, myśli teologów i filozofów, refleksje ojców Kościoła oraz alternatywne historie. Obficie cytowane fragmenty biblijne opatrzono siglami. Polskojęzyczna bibliografia umożliwia zainteresowanym zgłębienie zagadnienia tak bliskiego przecież ludziom wierzącym (…).

Pełna treść recenzji dostępna jest na stronie: lubimyczytac.pl.

granice.pl, Danuta Szelejewska:

Złożona z siedmiu próśb Modlitwa Pańska, mieszcząc w sobie bogatą symbolikę, pozwala w nowy sposób spojrzeć na przypowieści (znamy je tak dobrze, że przestaliśmy się nad nimi zastanawiać). By rozbudzić w czytelniku gotowość słuchania, autorzy nadali nowy tytuł każdej z wybranych przypowieści (O synu marnotrawnym, O faryzeuszu i celniku, O miłosiernym Samarytaninie, O siewcy, O robotnikach w winnicy, O nielitościwym dłużniku, O pannach roztropnych i nierozsądnych oraz O chwaście), które – według nich – najlepiej korespondują z kolejnymi wezwaniami Ojcze nasz. Schematyczny układ rozdziałów zawiera stałe elementy: jest w nich wezwanie; opracowany przez Krzysztofa Popławskiego, a poprzedzony jednym kluczowym słowem, obszerny komentarz wprowadzający (wraz z przypisami dolnymi); opatrzona nowym tytułem przypowieść (zapisana kursywą); kontekst ewangeliczny oraz refleksja teologiczna autorstwa Dariusza Kubuja. Rozdział początkowy (Abba) i końcowy (Amen) są niczym klamra, która w nierozerwalny sposób spina życie ziemskie z wiecznością, łaczy człowieka z Bogiem (…).

Pełna treść recenzji dostępna jest na stronie: granice.pl.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze