Okładka książki „Od Abba do Amen"

„Od Abba do Amen” w mediach

O modlitwie Ojcze nasz można mówić, milczeć, czytać i pisać nieustannie. Za każdym razem odkrywa się przed nami na nowo. Na nowo odkrywają ją czytelnicy i media, które zainteresowały się książką „Od Abba do Amen”. Oto niektóre wzmianki na jej temat.

Radio Kraków, Anna Kluz-Łoś, 4 czerwca 2021 r.:

„Ojcze nasz” jest ciekawsze, bo tej modlitwy nauczył nas sam Jezus.(…). Tam nie ma ani „osoby”, ani „natury”, ani nawet wprost Trójcy. Nie ma abstrakcyjnej filozofii – i to mi pomaga. To jest najpiękniejsza modlitwa, jaką znam, i zawiera wszystko, czego mi potrzeba. To myśl ks. prof. Michała Hellera – kosmologa, filozofa. Jakie sensy i treści znaleźli autorzy książki Od Abba do Amen. Przypowieści do Ojcze Nasz. Rozmowa zaskakująca o. Krzysztofa Popławskiego OP rekolekcjonistę, misjonarza na Tajwanie i w Chinach, dwukrotnego prowincjała polskich dominikanów i Dariusza Kubuja absolwenta Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, właściciela i głównego stratega firmy doradztwa biznesowego, z zamiłowania … teologa. Zachęta do spojrzenia na powszechnie znane przypowieści biblijne – o synu marnotrawnym, pannach mądrych i głupich albo talentach – w świeży, nieobarczony przyzwyczajeniami sposób. Autorzy nadają im oddające sedno tytuły i odnoszą do kolejnych siedmiu próśb Ojcze nasz. Zabieg ten pozwala odkryć na nowo, wydawałoby się, powszechnie znane i ponadczasowe prawdy.

Rozmowę można posłuchać TUTAJ.

Radio Nadzieja, Anna Czytowska, 8 czerwca 2021 r.

Aleteia.pl, Tak odkrywamy nasze synostwo, nasze dziecięctwo Boże:

Najważniejsze w dziecięctwie jest złożenie całego zaufania w Bogu. Złożenie wszystkiego, co w nas jest, naszej historii życia, teraźniejszości i naszych pragnień.

„Tato”, „Tatusiu”

Bóg Ojciec dla Jezusa to Abba. Jest to aramejska poufała i czuła forma zwracania się do ojca: „Tato”, „Tatusiu”. Była używana w codziennym rodzinnym życiu w odniesieniu do ojca, także przez dorosłe dzieci. Jezus, zwracając się do Boga Abba, zaskakiwał, zdumiewał, a niektórych gorszył.

Powiedzenie do Boga „Tatusiu” było zupełnie nowym określeniem i wskazywało na niezwykle bliską relację Jezusa z Bogiem Ojcem. To dzięki Jezusowi i w Jezusie możemy z ufnością i czułością zwracać się do Boga bliskiego, który okazuje się w pierwszym rzędzie Ojcem.

W Jezusie „mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością, przez wiarę w Niego” (Ef 3,12). Bóg to Ojciec, który nie jest despotą, ale kocha nas i pragnie naszej pełnej miłości odpowiedzi dokonanej w wolności. Te dwa dary idą razem: dar miłości i dar wolności. Jezus objawia nam Boga przez to, kim jest, co czyni i co mówi…

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: aleteia.pl

Radio Warszawa, Ewa Pietrzak, 11 czerwca 2021 r.:

Tygodnik „Idziemy” oraz idziemy.pl, Nad Modlitwą Pańską:

Słowa „Ojcze nasz” są szkołą i drogą modlitwy, ale przede wszystkim naszej życiowej drogi i postawy: względem Boga, drugiego człowieka i samego siebie.


– pisze w swojej najnowszej książce Od Abba do Amen o. Krzysztof Popławski, dominikanin, który posługę kapłańską i zakonną pełnił w Polsce, w Chinach, na Tajwanie i we Włoszech. Jest autorem kilku książek.

Drugim autorem jest Dariusz Kubuj, psycholog, główny strateg jednej z firm doradztwa biznesowego. Zbliżyła ich wspólna pielgrzymka do Ziemi Świętej w 2019 r., podczas której Kubuj głosił konferencje odnoszące się do poszczególnych wezwań Modlitwy Pańskiej.

Przywołując przy poszczególnych wezwaniach sens niektórych opowieści biblijnych, np. o synu marnotrawnym, talentach czy pannach mądrych i głupich, autorzy pomagają na nowo odkrywać Modlitwę Pańską. „Ojcze nasz w codzienności nas nie znuży i odmawianie tej modlitwy nigdy nie będzie stratą czasu, bo będzie nas prowadziło dalej i głębiej w tajemnicę Boga w Trójcy” – podkreśla o. Popławski.

Tygodnik „Idziemy” objął patronat medialny nad książką.


Niedziela.pl
, Od Abba do Amen. Przypowieści do Ojcze nasz:

Słowa Ojcze nasz są nie tylko szkołą i drogą modlitwy, ale przede wszystkim naszej życiowej drogi i postawy: względem Boga, drugiego człowieka i samego siebie. (…) Ojcze nasz zawiera w sobie również całą historię zbawienia, czyli relacji Boga i człowieka od stworzenia po czasy ostateczne. Dlatego każde słowo jest istotne, każde odniesienie do Starego i Nowego Testamentu pogłębia nasze spojrzenie i wprowadza nas przede wszystkim na drogi Boże naszego życia…


Pełna wersja informacji dostępna jest na stronie: niedziela.pl