fot. andrea-flemma

Na to pytanie można odpowiedzieć bardzo krótko: Kogut umieszczany na niektórych przedstawieniach krzyża jest odwołaniem do tekstu ewangelicznego, w którym Pan Jezus zapowiada zaparcie się Piotra. W Ewangelii według św. Mateusza czytamy: „Wówczas Jezus rzekł do nich: »Wy wszyscy zwątpicie we Mnie tej nocy. Bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei«. Odpowiedział Mu Piotr: »Choćby wszyscy zwątpili w Ciebie, ja nigdy nie zwątpię«. Jezus mu rzekł: »Zaprawdę, powiadam ci: Jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz«” (Mt 26,31–35, por. Mk 14,66–72; J 18,15–27). W Ewangelii według św. Łukasza scena ta jest pokazana jeszcze dramatyczniej: „Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: »Na pewno i ten był razem z Nim; jest przecież Galilejczykiem«. Piotr zaś rzekł: »Człowieku, nie wiem, co mówisz«. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: »Dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się Mnie wyprzesz«. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał” (Łk 22,59–62).

Głos sumienia

Kogut, a raczej jego pianie, jest więc zapowiedzią zaparcia się pierwszego z apostołów. Ewangeliści podkreślają, że podczas ostatniej wieczerzy Piotr czuł się bardzo pewny swej wierności. Nie chciał, żeby Jezus umył mu nogi, a kiedy Mistrz zapowiadał uczniom, że w Niego zwątpią, uroczyście zapewniał, że jego to nie dotyczy. Pamiętamy jednak, że Piotr już wcześniej miał tendencję do chodzenia własnymi drogami i pouczania Mistrza. Wtedy usłyszał od Niego: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie” (Mk 8,33). Jezus w przestrodze skierowanej do Piotra przewidział nawet, kiedy ten się Go wyprze – zanim nastanie świt. Okazuje się jednak, że pianie koguta odgrywa jeszcze inną rolę. Ewangelista Łukasz zwraca uwagę, że ten dźwięk powoduje, iż Piotr przypomina sobie słowa Chrystusa, jest on jakby głosem sumienia, które przypomina mu własne zapewnienia o wierności składane przed Jezusem i pozostałymi apostołami. Na głos koguta Piotr staje wobec samego siebie jak przed lustrem. Kogut budzi jego sumienie ze snu. Piotr jednak nie pozostaje sam w tym doświadczeniu. Ewangelista Łukasz umieszcza bardzo ważne zdanie: „A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra”. Wyrzuty sumienia mogą

Zostało Ci jeszcze 75% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 7000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Wyczyść

Zaloguj się

Kogut
Wojciech Surówka OP

urodzony w 1975 r. – dominikanin, duszpasterz, rekolekcjonista, doktor filozofii. Przez wiele lat pracował w Rosji i na Ukrainie, był promotorem życia intelektualnego i radnym Wikariatu Ukrainy, dyrektorem...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze