Fragment renesansowego łuku
fot. Ranurte / Unsplash
Oferta specjalna -25%

Liturgia krok po kroku

0 votes
Wyczyść

Mi 1,14b–2,2b.8–10 / Ps 131 / 1 Tes 2,7b–9.13 / Mt 23,1–12

[5 listopada 2023 / XXXI niedziela zwykła]

Do najbardziej znanych teologicznych sformułowań Świętego Tomasza z Akwinu należy zdanie: „łaska buduje na naturze”. Innymi słowy to, co pochodzi od Boga, buduje na tym, co naturalne w człowieku, chce z tym, co naturalne, współpracować.

Doskonale wiemy, że w relacjach między ludźmi istotne znaczenie ma ich wzajemny sposób bycia. Uprzejmość, dobre maniery, kultura osobista, wrażliwość na drugiego człowieka ułatwiają spotkanie. Szczególnie ważne jest to u ludzi pracujących w zawodach związanych z pomocą drugiemu człowiekowi – lekarzy, nauczycieli, księży itp. Dzieciom gorzkie lekarstwa podaje się w osłonce słodkości. Ludziom zlęknionym mówi się prawdę delikatnie. Łaska buduje na naturze.

Dziś jednak skupmy się na tych osobach, które są powołane do bezpośredniej służby Bogu, gdyż czytania tej niedzieli w dużej mierze koncentrują się właśnie na nich. Główną podpowiedź względem natury, by łaska mogła popłynąć wartkim strumieniem, znajdujemy w słowach Świętego Pawła: „Stanęliśmy pośród was pełni skromności (…). Tak to wśród was głosiliśmy Ewangelię Bożą”. Dla ludzi Boga skromność jako naturalna postawa powinna być cechą najważniejszą i nie chodzi tu o charakter czy temperament. Z Księgi Liczb dowiadujemy się o Mojżeszu, że „był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi” (Lb 12,3). Dla kontrastu Pan Jezus dziś mówi przekornie, że „na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze”.

Gdzie jest źródło prawdziwej skromności? Wydaje się, że w tym, komu tak naprawdę chcemy się podobać. Faryzeusze i uczeni w Piśmie chcą „się ludziom pokazać”, dlatego stają się przeciwieństwem Mojżesza. Natomiast Święty Paweł w innym fragmencie Biblii dzieli się taką refleksją: „Czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa” (Ga 1,10). Bóg przez proroka Malachiasza powie dziś dobitniej: „Macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów”.

Skromność
Norbert Augustyn Lis OP

urodzony 13 stycznia 1976 r. w Radomiu – dominikanin, wcześniej ksiądz diecezji radomskiej, doktor teologii UKSW i misjologii Urbanianum, wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Święcenia ka...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze