Mikołaj Walczak OP

Mikołaj Walczak OP

urodzony w 1994 roku w Gdyni – dominikanin, prezbiter, od października 2023 r. przeor w Tarnobrzegu.

Po święceniach prezbiteratu, które przyjął w Krakowie 29 maja 2021 z rąk bp. Mikołaja Łuczoka, został posłany do pracy w klasztorze w Tarnobrzegu.

Pasjonat liturgii, przed wstąpieniem do Zakonu ceremoniarz. Interesuje się zagadnieniem mszalnego i pozamszalnego kultu Najświętszego Sakramentu o czym napisał pracę magisterską pod kierunkiem Marka Blazy SJ.

Duszpasterz i liturgista w klasztorze Wniebowzięcia NMP w Tarnobrzegu. Współpracuje z Dominikańskim Ośrodkiem Liturgicznym.

Publikuje m.in. w serwisie Liturgia.pl i miesięczniku „W drodze”.

Interesuje się liturgią i… kotami.

Życzenia imieninowe przyjmuje 6 grudnia.