Michał Golubiewski OP

Michał Golubiewski OP

urodzony w 1975 r. w Gdyni – dominikanin, doktor teologii, redaktor w Wydawnictwie W drodze.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 2001 roku. Pięć lat później złożył śluby wieczyste, a następnie przyjął święcenia kapłańskie.

10 października 2014 roku obronił doktorat na fakultecie teologicznym Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim. Promotorem pracy Relacyjny wymiar odżywania sakramentów był francuski dominikanin ojciec profesor Benoit-Dominique de La Soujeole OP.

Nowy doktor Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego; fot. Paweł Kozacki OP

Przed wyjazdem na studia doktoranckie do Fryburga, był sekretarzem dominikańskiego miesięcznika „W drodze”. Po powrocie ojciec Golubiewski OP pracował w Instytucie Tomistycznym Polskiej Prowincji Dominikanów w Warszawie. Uczył w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie.

Obecnie pracuje w Wydawnictwie W drodze w Poznaniu. Jest także asystentem Fraterni Piotra Jerzego Frassatiego.

Błogosławieni, którzy łakną sprawiedliwości według ojca Golubiewskiego OP

Życzenia imieninowe przyjmuje 29 września.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze