Grzegorz Chrzanowski OP

urodzony w 1965 r. – dominikanin, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów i UPJPII, członek Komisji ds. Życia Intelektualnego Prowincji, redaktor naczelny Wydawnictwa W drodze (2000-2003).

Do zakonu wstąpił w 1985 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r. Przez rok pracował jako katecheta i duszpasterz młodzieży w Jarosławiu.

Od 1993 w Krakowie – pomagał w duszpasterstwie młodzieży szkół średnich Przystań, równocześnie kontynuując podyplomowe studia z filozofii. W latach 1997-2000 asystent w Katedrze Filozofii Religii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W 2000 r. został skierowany do Poznania, gdzie przez trzy lata pełnił funkcję redaktora naczelnego Wydawnictwa W drodze.

W 2003 obronił doktorat z filozofii religii. Rok później został mianowany rektorem Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, a w 2006 r. regensem prowincji (odpowiedzialnym za wymiar intelektualny pracy braci).

Komentarz w serii Dominikanie na niedzielę

Autor m.in.: Zbawienie poza Kościołem, Filozofia pluralizmu Johna Hicka, Polacy o religii. Od myślenia religijnego do filozofii (red. wspólnie z J. Barcik).

Publikował w „Znaku”, „W drodze”, „Tygodniku Powszechnym”, „Przeglądzie religioznawczym”, „Charakterach”.

Życzenia imieninowe przyjmuje 2 września.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze