Bruno Cadoré OP

urodzony 14 kwietnia 1954 r. w Le Creusot we Francji – katolicki prezbiter, lekarz, bioetyk, dominikanin, generał Zakonu Braci Kaznodziejów (5.09.2010-13.07.2019).

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił po ukończeniu studiów medycznych. Po zakończeniu nowicjatu przez dwa lata pracował na Haiti, organizując tam pomoc medyczną. Święcenia kapłańskie przyjął 28 września 1986 r. w Lille.

Przez pewien czas odpowiadał za formację młodych zakonników. W 1992 r. uzyskał doktorat w zakresie teologii moralnej. Wyspecjalizował się w bioetyce i stał się cenionym ekspertem w tej dziedzinie.

Od 28 grudnia 2001 r. był prowincjałem Francuskiej Prowincji Dominikanów. 5 września 2010 r. zgromadzona w Rzymie 290. kapituła generalna dominikanów wybrała go 87. generałem Zakonu.

Generał Bruno Cadoré OP z wrześniowym miesięcznikiem „W drodze” podczas EUROMON2015, czyli spotkania przełożonych klasztorów mniszek dominikańskich w Europie; fot. Michał Osek OP