Słowo od Generała Dominikanów

Oferta specjalna -25%

Ewangelia według św. Łukasza

0 opinie
Wyczyść

Drodzy Czytelnicy, cieszę się, że pisząc te słowa, skierowane do redakcji i Czytelników oraz braci zaangażowanych w ten piękny projekt, mogę włączyć się w świętowanie jubileuszu miesięcznika „W drodze”.

Od samego początku swojego istnienia, a był to czas, kiedy prowadzenie takiej działalności wymagało dużo śmiałości i odwagi, miesięcznik nieprzerwanie realizuje swoją misję. Jest nią przedstawianie refleksji chrześcijańskiej w dialogu z rzeczywistością ludzką i społeczną. Taka konfrontacja stawia wielkie wymagania. Chodzi bowiem o wyrażanie nadziei chrześcijańskiej, zakorzenionej jednocześnie mocno w tradycji świeckiej, oraz uważne wsłuchiwanie się w pytania i nadzieje współczesnych ludzi.

Zmiany, które dokonały się świecie i w Kościele w ostatnim półwieczu, doprowadziły Kościół, z inspiracji Soboru Watykańskiego II, kontynuowanego w szczególności w nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II, do uwydatnienia wyzwań nowej ewangelizacji. Ostatni synod poświęcony temu tematowi położył nacisk na rolę spotkania w świadczeniu o wierze. Publikacje zamieszczane w miesięczniku można traktować jako odpowiedź na to wezwanie i w tym sensie jest on aktualny jak nigdy dotąd. Miesięcznik pokazuje bowiem, jak wspólna refleksja umacnia wiarę, i jednocześnie, że ta wiara jest światłem dla mądrości, której wszyscy tak bardzo dzisiaj potrzebujemy.

Dialog wiary i rozumu jest jedną z dróg, które pozwalają lepiej zrozumieć zmiany zachodzące we współczesnym świecie, poznać ich cenę oraz włączyć się w dyskusję toczoną przez ludzi dobrej woli, pragnących budować przyszłość świata otwartego na wszystkich, w którym coraz bardziej szanuje się godność człowieka. Poprzez ten dialog urzeczywistnia się owo poszukiwanie prawdy, które może otworzyć człowieka na misterium Boga.

Proponując ten dialog, miesięcznik „W drodze” jednocześnie przyczynia się do formacji wiary i poszukiwania prawdy. Czyż to nie wspaniała droga do tego, żeby zdać sobie sprawę z nadziei, która jest w nas?

Słowo od Generała Dominikanów
Bruno Cadoré OP

urodzony 14 kwietnia 1954 r. w Le Creusot we Francji – katolicki prezbiter, lekarz, bioetyk, dominikanin, generał Zakonu Braci Kaznodziejów (5.09.2010-13.07.2019). Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił po ukończeniu studiów m...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze