prawdopodobnie Petra
fot. jorge fernandez salas / unsplash
Oferta specjalna -25%

Ewangelia według św. Łukasza

0 opinie
Wyczyść

Oz 6,3–6 / Ps 50,1.8.12–15 / Rz 4,18–25 / Mt 9,9–13

[11 czerwca 2023 / X niedziela zwykła]

Choć w życiu człowieka religijnego poddanie się autorytetowi Pisma Świętego i nauczania Kościoła odgrywa ważną rolę, nie oznacza jednak akceptacji wszystkich wypowiedzi i praktyk osób reprezentujących religię. Dojrzała religia musi zawierać mechanizmy krytyczne i korygujące tak, aby do rangi ugruntowanych zwyczajów i przekonań nie urosły błędne czy niedojrzałe formy duchowości. Taką instancją krytyczną byli prorocy działający w Palestynie w czasach Starego Testamentu.

Jednym z problemów, na które zwracali uwagę, było zredukowanie religii do kultu z pominięciem etyki, wrażliwości na ludzką krzywdę czy w ogóle egzystencjalnego znaczenia religijnych treści. Prorok Izajasz mówi o tym, że Panu Bogu zbrzydły ofiary, że nienawidzi On religijnej obłudy i bezmyślnego mnożenia modlitw. Sam kult sprowadzony do magicznych funkcji nie jest sensem religii.

A co jest jej sensem? „Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń”, mówi prorok Ozeasz w dzisiejszej liturgii słowa. Miłość i poznanie Boga są w zasadzie tym samym. Nie chodzi bowiem o teoretyczne poznanie Boga, takie, które zdobywamy, studiując teologię czy filozofię religii, lecz o doświadczenie miłości wraz z całym bogactwem jej przejawów i jej okazywanie poprzez zachowania, czyny i emocje. Miłość to nastawienie do innych, do siebie samego i do Boga. Nastawienie, które pozwala nam, jakkolwiek niedoskonale, spojrzeć na drugiego człowieka oczami Boga.

Wielu Żydów nienawidziło celników za ich kolaborację z Rzymem i chciwość. Dlatego w powszechnym rozumieniu celnik z definicji był grzesznikiem. Jezus jednak wiedział, że nawet w człowieku, który postrzegany jest jako zła osoba, może dojść do głosu dobro. Najprawdopodobniej wyczuł, że Mateusz chciałby być innym, lepszym człowiekiem. Dlatego zwrócił na niego uwagę, zainicjował kontakt, zjadł z nim posiłek. Celnik poczuł, że Jezus go dostrzegł, wezwał do czegoś ważnego. To tak jakby przed Mateuszem otwarło się nowe życie.

Miłości pragnę, nie krwawej ofiary
Grzegorz Chrzanowski OP

urodzony w 1965 r. – dominikanin, wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów i UPJPII, członek Komisji ds. Życia Intelektualnego Prowincji, redaktor naczelny Wydawnictwa W drodze (2000-2003). Do zakonu w...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze