Trójca z Krakowa
fot. Łukasz Róg OP

W imię… Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Oferta specjalna -25%

Dzieje Apostolskie

0 opinie
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 59,90 PLN
Wyczyść

Wj 34,4b.6.8–9 / Dn 3,52-56 / 2 Kor 13,11–13 / J 3,16–18

[4 czerwca 2023 / Uroczystość Najświętszej Trójcy]

Gdy otwieramy Biblię, znajdujemy wiele imion. Genealogie, swoiste katalogi, zestawienia wraz z długimi passusami samych tylko imion czy to w Księdze Królewskiej, czy Kronik, czy jeszcze w innych miejscach mogą zaskakiwać szczegółowością. Za każdym jednak imieniem kryje się konkretna osoba ze swoim życiem, biografią i tożsamością. Te szczegółowe zapisy prowokują myśl o Bogu, który nie chce, aby ktokolwiek został zapomniany: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (Iz 49,15) – mówi Pan. Ponadto znać imię w Biblii to znaczy znać tożsamość osoby. Co więcej, sam Bóg zmienia imiona Abramowi (Abraham), Sarah (Sara), Jakubowi (Izrael), Szymonowi (Piotr), Szawłowi (Paweł), jakby wraz z nowym imieniem chciał nadać im nową tożsamość i powołanie. Tak samo i my podczas chrztu, bierzmowania czy ślubów zakonnych dostajemy imię.

Lecz jakie imię tak naprawdę nosi Bóg? Mojżeszowi Pan odpowiedział Jahwe, co się tłumaczy „Jestem, Który Jestem”. Zdaniem kardynała Josepha Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI, Mojżeszowi musiało wówczas wystarczyć to, że Bóg jest; więcej: z faktu, że jest, wypływa prawda, że On jest fundamentem i zasadą wszelkiego istnienia.

My również z kontekstu Nowego Testamentu możemy słusznie przypuszczać, że w imieniu Jahwe Bóg tak do końca nie objawił swojej głębokiej tożsamości. Dlaczego? Dlatego, że dopiero Syn odsłania nam istotę imienia Boga: „Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich” (J 17,26). Stąd wraz z poznaniem Imienia Boga poznajemy Jego miłość. Tylko Syn Boży może tak odsłonić nam to Imię, aby wraz z Jego poznaniem odsłoniła się przed nami miłość Boga. Człowiek nie ma takiej możliwości, by wniknąć w głębię i serce Stwórcy. „Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył” (J 1,18). Tym Imieniem, jednym jedynym, które najgłębiej objawia Stwórcę, ukazując wewnętrzną tożsamość Osób, jest: Ojciec, Syn i Duch Święty. I w to jedno jedyne Imię Trójjedynego Boga codziennie robimy znak krzyża, odkrywając Jego miłość.

W imię… Ojca i Syna, i Ducha Świętego
Norbert Augustyn Lis OP

urodzony 13 stycznia 1976 r. w Radomiu – dominikanin, wcześniej ksiądz diecezji radomskiej, doktor teologii UKSW i misjologii Urbanianum, wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Święcenia ka...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze