Leszek Gęsiak SJ

urodzony 30 maja 1965 r. – polski duchowny rzymskokatolicki, jezuita, doktor habilitowany nauk humanistycznych i medioznawca, od 27 sierpnia 2020 roku Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

Leszek Gęsiak SJ studiował teologię w Warszawie i Paryżu.

Pracownik jezuickiego Katolickiego Biura Informacji i Inicjatyw Europejskich w Brukseli (2000-2003), kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie, w latach 2012-2017 kierował Sekcją Polską Radia Watykańskiego.