Maksymilian Nawara OSB

urodzony w 1979 r. w Sosnowcu – benedyktyn, kapłan, opat prezes Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania, dr teologii patrystycznej, prowadzi Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej w klasztorze benedyktynów w Lubiniu, od wielu lat zaangażowany w dialog międzyreligijny.

Na chrzcie otrzymał imię Robert. Wychował się w Będzinie, tam też ukończył liceum. W młodości zaangażowany w harcerstwo, nie przykładał większej wagi do wiary i religii. To podejście zaczęło zmieniać się dopiero w szkole średniej pod wpływem trudnych pytań kolegi ze szkolnej ławki. Wtedy zaczął szukać odpowiedzi na fundamentalne kwestie związane z wiarą.

Jego nawrócenie nie było długotrwałym procesem, już po trzech miesiącach poczuł głębokie i świadome pragnienie życia z Bogiem. Chcąc pogłębić swoje praktyki modlitewne trafił na książkę Opowieści pielgrzyma. Modlitwa Jezusowa bardzo go pociągnęła, jednak poszerzenie wiedzy na ten temat w środowisku diecezjalnym okazało się niełatwym zadaniem. Przełomowym momentem był wakacyjny pobyt u cioci Lubiniu. Tam odkrył charyzmat św. Benedykta i dowiedział się o istnieniu Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej, założonego i prowadzonego przez Jana Berezę OSB.

Do benedyktyńskiego klasztoru w Lubiniu wstąpił po maturze. W grudniu 1998 roku rozpoczął nowicjat, a uroczyste śluby złożył pięć lat później.

Studiował w Poznaniu w Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych. W 2006 r. przejął prowadzenie Ośrodka Medytacji Chrześcijańskiej przy klasztorze w Lubiniu. Pełnił także funkcje sekretarza przeora, magistra nowicjatu i postulatu, a w 2012 roku został podprzeorem opactwa.

Trzy lata później obronił pracę doktorską z dziedziny teologii patrystycznej. Od 2018 roku jest Opatem Prezesem Benedyktyńskiej Kongregacji Zwiastowania. Aktywnie angażuje się w sprawę dialogu międzyreligijnego. Przez 10 lat należał do grupy „Christophoros”, zrzeszającej różne wspólnoty wyznań chrześcijańskich.

Uczył się języka syryjskiego i wielokrotnie podróżował do Indii. Prowadzony przez niego Ośrodek Medytacji Chrześcijańskiej, choć silnie zakorzeniony w chrześcijańskim monastycyzmie, jednocześnie otwarty jest na dialog z innymi wyznaniami. Poza ciszą i odosobnieniem uczestnicy sesji mogą poznawać tam bogactwo greckiego i orientalnego chrześcijaństwa.

Jest autorem kilkunastu książek z zakresu duchowości. Autor wydanej przez Wydawnictwo W drodze Oddychać Imieniem. O medytacji chrześcijańskiej.