Roman Bielecki OP
fot. Adam Ciereszko
Oferta specjalna -25%

List do Galatów

0 opinie
Wyczyść

popularność apostazji to jeden z efektów zaostrzającej się debaty ideologicznej w Polsce. I choć ludzie od zawsze odchodzili od Kościoła, to dziś przybiera to formę celebracji świeckiego sakramentu anonsowanego internetowym hasztagiem #tezodchodzę, powołaniem do życia licznika apostatów i obowiązkowym zdjęciem ze stosownym dokumentem w mediach społecznościowych. Powody tego stanu rzeczy są różne. Dla jednych jest to moda, dla innych rozczarowanie brakiem reakcji wobec ujawniania kolejnych skandali z udziałem duchownych. Jeszcze inni wprost deklarują swój sprzeciw wobec nauki Kościoła. W odpowiedzi mamy reakcje tych, którzy wzywają do modlitwy za odchodzących, i tych, którzy popularyzują akcję #zostajenaskale. Ale też i takich, którzy podsumowują sprawę stwierdzeniem, że przecież nie można się odchrzcić i zmazać z siebie skutków sakramentu. Całość natomiast rozgrywa się w kontekście coraz głośniej artykułowanych postulatów oddzielenia instytucjonalnej rzeczywistości państwa od Kościoła.

Wszystko to rodzi istotne pytania dla chrześcijan: Czy świadome praktykowanie wiary ma się sprowadzać wyłącznie do prywatnej sfery duchowej i akcji charytatywnych? Co z sytuacjami, w których Kościół, czy chce tego, czy nie, jest cynicznie używany w doraźnej grze politycznej? A także, jak zauważa w swoim tekście Krzysztof Mazur, co wtedy, gdy chrześcijanie odwołują się do istotnych dla siebie pojęć, takich jak grzech, nawrócenie, zbawienie, które są niepopularne we współczesnej demokracji?

Zdaję sobie sprawę, że nie rozwiążemy wszystkich problemów. Mam jednak nadzieję, że refleksja, jaką Państwo znajdą w tym numerze miesięcznika, pomoże nam budować Kościół bardziej ewangeliczny, a mniej korporacyjny. Bo jestem głęboko przekonany, że ograniczenie nieformalnych przywilejów może przynieść naszej wspólnocie nie tylko większą wiarygodność w oczach świata, ale przede wszystkim odnowioną zdolność do głoszenia Ewangelii.

Drodzy Czytelnicy,
Roman Bielecki OP

urodzony w 1977 r. – dominikanin, absolwent prawa KUL i teologii PAT, kaznodzieja i rekolekcjonista, od 2010 redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”, były Prowincjalny Promotor Środków Społecznego Przekazu (2018-2022), autor wielu wywiadów, recenzji filmowych i literackich...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze