Nikodem Zbigniew Brzózy OP

urodzony w 1961 r. – dominikanin, doktor filozofii KUL i doktor habilitowany teologii PWTW.

Mieszka w Poznaniu, gdzie jest duszpasterzem Wspólnoty św. Jacka, wspólnoty Wiara i Światło, Stowarzyszenia Pracowników Naukowych im. prof. St. Kasznicy, współpracownikiem duszpasterza Ruchu Lednickiego.

Autor kilku książek. Publikował między innymi w „Rzeczpospolitej” i „Tygodniku Powszechnym”.

Życzenia imieninowe przyjmuje 1 czerwca.