ks. prof. Piotr Mazurkiewicz

urodzony 17 lutego 1960 r. w Warszawie – polski prezbiter katolicki, profesor nauk społecznych, pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie pełnił w przeszłości także funkcję dyrektora Instytutu Politologii.

Specjalista w zakresie europeistyki, filozofii polityki, katolickiej nauki społecznej, etyki społecznej i politycznej. W latach 2008-2012 był sekretarzem generalnym Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku.

Mieszka w Warszawie.