Jan Gołębiowski

urodzony w 1976 r. – profiler i psycholog kryminalny. Pracował w Komendzie Stołecznej Policji, a następnie na Oddziale Psychiatrii Sądowej. Założyciel Centrum Psychologii Kryminalnej. Obecnie pełni funkcję biegłego sądowego, prowadzi wiele szkoleń i konsultacji.