fot. annie spratt
Oferta specjalna -25%

Jak się modlić Pismem Świętym

0 opinie
Wyczyść

Dz 4,32–35 / Ps 118 / 1 J 5,1–6 / J 20,19–31

11 kwietnia 2021 / Niedziela Miłosierdzia Bożego

Dzisiejsze święto Miłosierdzia Bożego zostało ogłoszone na podstawie słów Jezusa skierowanych do św. Faustyny. Faustyna Kowalska należy do świętych, przez których wstawiennictwo najczęściej się modlę. W jej Dzienniczku uderza świadomość, że prawda o miłosierdziu pojawia się w kontekście prawdy o możliwości kary, naszej odpowiedzialności za życie, wolność, wybór dobra i zła. Mówimy nieustannie o miłosierdziu (sam to robię!), ale jest niebezpieczeństwo zapomnienia, że miłosierdzie objawia się na tle grzechu i zła, które są realne i na które mamy realny wpływ. Żyjemy w świetle miłosierdzia nie po to, by oddawać się ciemności w nas, ale po to, by z tej ciemności wychodzić, by z niej być wyprowadzanym przez Jezusa. „Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz 699).

Uczniowie zamknęli się w Wieczerniku. Jezus przyszedł ze swoim światłem, światłem pokoju. Nie po to przyszedł, by ich pocieszyć w ciemnościach, ale po to, by ich wyprowadzić na światło i posłać! Mają zostawić swoje sprawy i wziąć odpowiedzialność za obecność Jezusa w świecie. Jego widzialnie już nie będzie, to oni będą Jego dłońmi, oczami, uszami, ustami, słowami i gestami. Tak mają żyć, by dać możliwość spełnienia się, w sobie i w innych, błogosławieństwa: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29). I to jest także nasze zadanie.

Dla dominikanów dzisiejsza niedziela jest również szczególna. Wielu braci w święto Bożego Miłosierdzia składało śluby wieczyste. Podczas obrzędu pada pytanie: „Czego żądacie?”, i odpowiedź: „Miłosierdzia Bożego i waszego”. Potrzebujemy miłosierdzia od Boga i od ludzi, tak jak tego miłosierdzia powinniśmy udzielać innym… „aż do śmierci”.

Miłosierdzia Bożego i waszego
Krzysztof Popławski OP

urodzony 5 października 1964 r. w Ostródzie – dominikanin, rekolekcjonista, misjonarz na Tajwanie i w Chinach, dwukrotny prowincjał polskich dominikanów (2006-2014), socjusz generała zakonu ds. Europy Wschodniej i Środkowej (2014-2020). Mieszka w Rzymie....

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze