Zdjęcie Michał Paluch OP

Michał Paluch OP

urodzony 14 marca 1967 r. w Jarocinie – dominikanin, doktor teologii dogmatycznej, w 2001 r. obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie we Fryburgu, a w 2013 r. uzyskał habilitację w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wykładowca Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie (2017-2021), od 23 czerwca 2023 roku Mistrz Świętej Teologii.

Teologia moich marzeń – wykład mistrzowski Michała Palucha OP, Mistrza Świętej Teologii

Przed wstąpieniem do Zakonu uczył się w Szkole Muzycznej w Katowicach. Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w wieku 20 lat, w 1993 roku złożył śluby wieczyste, a dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie.

W latach 2002-2010 był dyrektorem Instytutu Tomistycznego w Warszawie. Pełnił funkcję regensa Polskiej Prowincji Dominikanów oraz rektora Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Należy również do Rady ds. Życia Umysłowego w Zakonie.

Ojciec Paluch OP jest drugim polskim dominikaninem, który pełnił urząd rektora Papieskiego Uniwersytetu Świętego Tomasza z Akwinu. W latach 1993-2002 funkcję tę pełnił ojciec Władysław Kaczyński OP.

Ojciec Paluch OP o przeznaczeniu

Jest autorem licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych o tematyce teologicznej, a także tłumaczem dzieł św. Tomasza z Akwinu. Niektóre z nich można znaleźć na stronie Academia.

Jak myśleć o transcendencji? Przykład św. Tomasza z Akwinu

Życzenia imieninowe przyjmuje 21 września.