fot. artyom kulikov

Czy Jezus musiał umrzeć na krzyżu?

Czy Jezus musiał umrzeć na krzyżu? Czy nie było innego sposobu odkupienia człowieka? Czy gdyby przyszedł na świat dzisiaj, to zginąłby jakąś inną śmiercią, na przykład przez rozstrzelanie czy powieszenie?

To pytanie rodzi się ze słusznego niepokoju, jaki mogą wywoływać w nas niektóre teksty biblijne. Może się wydawać, że pokazują one Boga okrutnego, który żąda od człowieka ofiar z ludzi lub który chce cierpienia człowieka. Kiedy czytamy, że Bóg własnego Syna wydaje na śmierć krzyżową, to trudno pogodzić nam te słowa z obrazem Boga miłującego człowieka. Czy naprawdę nie było innego sposobu, żeby zbawić człowieka, niż tak okrutna śmierć? Czy w takim razie śmierć krzyżowa ma jakieś ukryte znaczenie i była konieczna dla wypełnienia się planu zbawienia?

Tego typu pytania stawiano wielokrotnie. Scholastyczna teologia, która zawsze dążyła do ścisłości myślenia, wyróżniała kilka przyczyn konieczności śmierci Jezusa, w tym również konieczności Jego śmierci na krzyżu1.

Śmierć za wszystkich

Zacznijmy od konieczności Jego śmierci. Dlaczego Jezus musiał umrzeć? Czy nie mógł ludzkości zbawić w inny sposób?

Po pierwsze, śmierć Chrystusa była zadośćuczynieniem złożonym w imieniu ludzkości skazanej na śmierć z powodu popełnienia grzechu. W tym wypadku teologowie odwołują się do idei zadośćuczynienia. Można powiedzieć, że Bóg jest absolutnie sprawiedliwy i absolutnie miłosierny. Jest prawdą, że po grzechu pierworodnym człowiekowi została wyznaczona kara, którą była śmierć. Kara ta, zapowiedziana w raju, właśnie przez absolutne miłosierdzie Boga została z nas zdjęta, jednak równocześnie kara nie została złagodzona, ponieważ Bóg jest absolutnie sprawiedliwy. Syn Boży przyjął ją na siebie. Po drugie, śmierć Jezusa stanowiła dowód prawdziwości natury przyjętej przez Niego. I wreszcie po trzecie, przez śmierć w „podobieństwie grzechu”, czyli przez przyjęcie kary doczesnej za grzech, Chrystus chciał dać nam wzór duchowego odcięcia się od grzechu. Takie argumenty za koniecznością śmierci Jezusa wyróżniają scholastyczni autorzy. Współczesnemu czytelnikowi mogą się one wydawać trochę abstrakcyjne i niezrozumiałe. Właściwie można by je sprowadzić do jednego, a mianowicie do konsekwencji przyjęcia ludzkiej natury. Jeśli Syn Boży stał się prawdziwym człowiekiem, to nie tylko urodził się jako człowiek, nie tylko żył ludzkim życiem, ale również umarł ludzką śmiercią. Żaden z aspektów naszego życia nie jest pozbawiony zbawiennej obecności Syna Bożego.

Zostało Ci jeszcze 75% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 7000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Wyczyść

Zaloguj się

Czy Jezus musiał umrzeć na krzyżu?
Wojciech Surówka OP

urodzony w 1975 r. – dominikanin, duszpasterz, rekolekcjonista, doktor filozofii. Przez wiele lat pracował w Rosji i na Ukrainie, był promotorem życia intelektualnego i radnym Wikariatu Ukrainy, dyrektorem...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze