Kościół katolicki na Łotwie

Kościół katolicki na Łotwie

Oferta specjalna -25%
Wyczyść

Pierwsi misjonarze pojawili się na Łotwie w XI wieku i pochodzili z Pskowa, Nowogrodu Wielkiego i Połocka. Chrześcijaństwo zostało jednak zakorzenione na terenach dzisiejszej Łotwy przez Duńczyków i Niemców. W II połowie XII wieku niemiecki mnich, Augustyn Meinhard z Holsztynu został konsekrowany na pierwszego biskupa w miasteczku Ikskile (obecnie pod Rygą). W XIII wieku zakon kawalerów mieczowych połączony z zakonem krzyżackim rozpoczął walkę z pogaństwem. Najpierw ochrzczeni zostali Liwowie i Łatgalczycy, później pozostałe plemiona — Kurzowie i Zemgalowie. W 1254 roku papież Aleksander IV podniósł diecezję ryską do rangi metropolii. Po przejściu tych ziem pod panowanie rosyjskie (1772 rok) zaczęło zyskiwać zwolenników prawosławie, głównie wśród rolników, którym w zamian za zmianę wyznania obiecywano ziemię. W Rydze parafia prawosławna powstała dopiero w 1851 roku. Gdy w 1918 roku Łotwa proklamowała niepodległość, reaktywowano diecezję ryską. Pod zaborem sowieckim działało w Rydze jedno z dwóch seminariów duchownych w ZSRR, które kształciło księży katolickich dla Białorusi, Ukrainy, Rosji i Kazachstanu. W 1983 roku Julijans Vaivods został mianowany pierwszym w historii Łotwy kardynałem.

Największa grupa wyznaniowa liczącej dziś 2,6 mln. obywateli Łotwy to luteranie (w tym około 500 tysięcy członków Kościoła ewangelickiego), następnie katolicy (400 tys.; głównie z regionu Łatgalii), prawosławni (100–300 tys., oraz około 70 tys. staroobrzędowców). Pozostałą część ludności stanowią protestanci innych wyznań (baptyści, zielonoświątkowcy, adwentyści i metodyści) oraz niewielkie gminy muzułmanów i żydów. W 1993 roku luteranie prowadzili 280 parafii, katolicy 186, a prawosławni 89.

Kościół katolicki na Łotwie
Paweł Kozacki OP

urodzony 8 stycznia 1965 r. w Poznaniu – dominikanin, kaznodzieja, rekolekcjonista, duszpasterz, spowiednik, publicysta, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”, w latach 2014-2022 prowincjał Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego, odznaczony Krzyżem Wolnośc...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze