ks. Marek Jurzyk

urodzony w 1966 r. – ksiądz diecezji włocławskiej, absolwent filozofii na KUL, doktorant, zajmuje się etyką prawniczą i filozofią prawa, wikariusz parafii św. Ferdynanda w Chicago.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1991 roku.