Karol Wielgosz OP

urodzony w 1979 r. w Bytomiu – dominikanin, pracował jako duszpasterz m.in. w Tarnobrzegu, na Trynidadzie i Tobago, w Katowicach, Krakowie, był kapelanem mniszek dominikańskich w Świętej Annie, był przeorem klasztoru i proboszczem parafii w Tarnobrzegu.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1998 roku. Śluby wieczyste złożył w 2004 roku, a rok później otrzymał święcenia kapłańskie.

Studia kontynuował na uniwersytecie we Fryburgu. Pracę licencjacką na temat Hermeneutyka evangelical według Evangelical Catholicism George Weigel’a napisał pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika. 8 maja 2019 roku obronił rozprawę doktorską z teologii dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego pt. Od dogmatu do kerygmatu. Josepha Ratzingera / Benedykta XVI teologia głoszenia, ewangelizacji i misji.

Życzenia imieninowe przyjmuje 4 listopada.