Jak Jezus traktował ludzi
fot. francisco andreotti / UNSPLASH.COM

Choć Jezus nie doświadczył szacunku od swoich, okazywał go wszystkim ludziom, zwłaszcza tym, którzy według ludzkich kryteriów najmniej na ten szacunek zasługiwali. To właśnie oni – trędowaci, grzesznicy czy poganie w Jego królestwie mają być pierwszymi.

Pismo Święte z jednej strony ukazuje szacunek i cześć jako coś, co przynależy Bogu oraz tym, którzy swoją postawą pokazują Jego dobroć i moc. Z drugiej strony, mając na uwadze przyrodzoną godność każdego człowieka, należy się on każdemu – bez względu na pozycję czy zasługi. Historia czasów Jezusa pokazuje jednak, że zasłużyć sobie na szacunek nie było łatwo.

Kastowość

Po pierwsze, na szacunek zasługiwał ten, kto przynależał do odpowiedniej klasy społecznej. Jak wiadomo, poszczególne części prowincji Palestyny należały do Imperium Rzymskiego, stąd wpływy kultury grecko-rzymskiej oraz obecność cudzoziemców były nieuniknione. Tych ostatnich traktowano jednak z dystansem, a nawet z wrogością jako „nieczystych”. Dodajmy także, że sama społeczność żydowska była mocno rozwarstwiona. Należały do niej różne grupy o odmiennym statusie, co też wpływało na społeczne traktowanie. Po wygnaniu babilońskim (VI w. przed Ch.) społeczność żydowska stworzyła coś na kształt „teokratycznego państwa”, zależnego wprawdzie od obcych wpływów, lecz opierającego swoją tożsamość na wierze i tradycji ojców. Tym samym najwyższa pozycja społeczna i szacunek przynależały kapłanom, zwłaszcza pochodzącym z bogatych rodów. Po drugiej stronie społecznej drabiny, pozbawieni szacunku, znajdowali się ludzie bardzo ubodzy – najemni robotnicy, żebracy, których ambicją było przeżyć kolejny dzień bez pytania o jutro.

Kryterium prawne

Kryterium szacunku było także związane z zachowaniem prawidłowej postawy moralnej. Wiemy z kart Ewangelii, że w czasach Jezusa znacznymi wpływami w społeczeństwie cieszyło się stronnictwo far

Zostało Ci jeszcze 85% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 7000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Wyczyść

Zaloguj się

Jak Jezus traktował ludzi
Judyta Pudełko PDDM

urodzona w w 1974 r. w Krakowie – zakonnica Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza, doktor teologii biblijnej, doktor hab. w dziedzinie nauk teologicznych, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie....

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze