Roman Bielecki OP
fot. Adam Ciereszko
Oferta specjalna -25%
Wyczyść

stawiając pytanie o wiarę i magię, zastanawiamy się nad tym, na ile poważnie należy traktować głosy ostrzegające nas przed banalizacją zła we współczesnym świecie. Czy pamiątki przywożone z egzotycznych wakacji, robienie tatuaży albo czytanie horoskopów to coś, z czym jako wyznawcy Chrystusa nie powinniśmy mieć nic wspólnego? A jednocześnie, czy w swojej pobożności nie przykładamy zbyt dużej wagi do emocji, fascynując się na przykład prywatnymi objawieniami, których nikt nie weryfikuje?

Wiele takich praktyk spotkało się już z oficjalną krytyką Kościoła. Wystarczy przypomnieć uwagi dotyczące tak zwanej spowiedzi „furtkowej” czy uzdrowienia międzypokoleniowego. Mimo to wciąż pojawiają się takie formy zaangażowania religijnego, co w efekcie skutkuje lękowym podejściem do życia, zwątpieniem w wolną wolę człowieka i przesadnym doszukiwaniem się obecności zła wokół siebie.

Nie negując w żaden sposób duchowych zmagań i realności pokus, chcemy zwrócić uwagę na konieczność pogłębiania swojej świadomości teologicznej, w szczególności poprzez pielęgnowanie bliskości z Bogiem i pamięć o tym, że On sam jest nieskończenie większy niż jakiekolwiek tajemne moce.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim Czytelnikom i Przyjaciołom „W drodze” życzę doświadczania radości Paschy – przejścia od tego, co jest w nas grzechem, pustką i bezsensem, do pełni życia, które daje nam Zmartwychwstały.

Drodzy Czytelnicy,
Roman Bielecki OP

urodzony w 1977 r. – dominikanin, absolwent prawa KUL i teologii PAT, kaznodzieja i rekolekcjonista, od 2010 redaktor naczelny miesięcznika „W drodze”, były Prowincjalny Promotor Środków Społecznego Przekazu (2018-2022), autor wielu wywiadów, recenzji filmowych i literackich...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze