fot. archiwum redakcji

ks. prof. Andrzej Kobyliński

urodzony 12 listopada 1965 r. – ksiądz archidiecezji płockiej, filozof i etyk, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, absolwent Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie.

Jest autorem pierwszych w języku polskim opracowań naukowych dotyczących procesu pentekostalizacji chrześcijaństwa i katolicyzmu. Główne kierunki badań: współczesne zagadnienia bioetyczne, wolność religijna i świeckość państwa, nihilizm i etyka postmetafizyczna, współczesna filozofia włoska.