Księża w geście błogosławienia
fot. Mateus Campos Felipe / Unsplash

Błogosławieni nieregularni

Reakcje na opublikowaną pod koniec 2023 roku przez Dykasterię Nauki Wiary Deklarację Fiducia supplicans o duszpasterskim znaczeniu błogosławieństw okazały się skrajnie odmienne. Wygląda na to, że właśnie zaczynamy w Kościele na nowo odkrywać błogosławieństwa. I robimy to w różnym tempie.

Czy Mojżesz, odbierając przed wiekami polecenie Boga, by poinstruował swego brata Aarona i jego synów, jak mają błogosławić Izraelitom, mógł przypuszczać, że w XXI stuleciu po narodzeniu Chrystusa w Kościele katolickim dojdzie do poważnego zamieszania wokół kwestii udzielania błogosławieństw? „Powiecie im: Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mojego nad Izraelitami, a Ja im będę błogosławił” – powiedział Bóg, nie obwarowując tej formuły żadnymi warunkami, nie wskazując, nad kim w Izraelu wolno ją wypowiedzieć, a nad kim nie. Nie dał też żadnych zaleceń dotyczących sytuacji moralnej konkretnych Izraelitów, nad którymi słowa błogosławieństwa będą wypowiadane. Czy ma to lub powinno mieć znaczenie w gorącej dyskusji (przybierającej chwilami kształt awantury), jaka wybuchła w Kościele katolickim po ogłoszeniu deklaracji Fiducia supplicans?

Dwa razy w pierwszym rozdziale

W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju dwa razy jest mowa o tym, że Bóg Stwórca błogosławił. Pierwszy raz zdarzyło się to piątego dnia stwarzania świata. To wtedy zostały stworzone zwierzęta żyjące w wodzie oraz te, które mają skrzydła. „Bóg widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: »Bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi«” (Rdz 1,22) – opowiada pierwsza księga Starego Testamentu.

Szóstego dnia Bóg stworzył pozostałe zwierzęta oraz ludzi. I właśnie po stworzeniu mężczyzny i kobiety drugi raz pojawia się Boże błogosławieństwo. Wiąże się ono z powierzeniem nowo stworzonym ludziom bardzo konkretnej misji. „Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: »Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi«” (Rdz 1,28).

Próżno szukać w pierwszym rozdziale Biblii wyjaśnienia, co to znaczy, że Bóg błogosławi. Jednak z kontekstu, w jakim to sformułowanie się pojawia, można wnioskować, że chodzi o przejaw nie tylko życzliwości ze strony Boga, ale również – w odniesieniu do ludzi – o wyraz zaufania do nich. Zaufania związanego z powierzeniem odpowiedzialności.

Wydawał

Zostało Ci jeszcze 85% artykułu

Kup miesięcznik W drodze 2024, nr 02, a przeczytasz cały numer

Wyczyść
Błogosławieni nieregularni
ks. Artur Stopka

urodzony 16 lipca 1959 r. w Tychach – kapłan diecezji katowickiej, dziennikarz, publicysta, twórca portalu internetowego wiara.pl, w latach 2009-2011 rzecznik archidiecezji katowickiej....

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze